Blog

Met een blog geven wij de gelegenheid aan gastbloggers om hun mening te geven over thema’s die de fysiotherapie raken. Een gastblog geeft dus niet de mening weer van het Keurmerk, maar die van de gastblogger. Op deze manier worden actuele thema’s binnen de fysiotherapie van verschillende kanten belicht.

 

Fysiotherapeuten verdienen méér

Fysiotherapie is het mooiste beroep ter wereld! Dankzij ons werk kunnen mensen op een menswaardige manier blijven functioneren in de samenleving en wordt zwaardere zorg voorkomen. Ons werk verdient respect en waardering. Toch is dat niet altijd te zien. De tarieven worden al meer dan tien jaar kunstmatig op een nullijn gehouden. Daarnaast is er sinds 13 jaar voor de fysiotherapeuten in de 1e lijn geen cao. Dit zorgt voor steeds absurdere, soms zelfs strafbare situaties. Tijd dat daar verandering in komt!

Slecht voor de werknemer
Het wordt snel duidelijke dat werknemers de dupe zijn als er geen cao is. Nulurencontracten en doorgeslagen flexibilisering worden de norm. Lonen die steeds meer richting het wettelijk minimumloon gaan (of zelfs soms werk zonder loon) zijn geen uitwassen meer. Arbeidsjuristen krijgen het zweet op hun voorhoofd bij onze arbeidsvoorwaarden. Werknemers snakken naar zekerheid en duidelijkheid.

Slecht voor de werkgever
Maar ook werkgevers hebben een cao broodnodig. Allereerst zien we dat er een oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden plaats vindt. In plaats van concurrentie op kwaliteit zien we dat werkgever die hun werknemers het slechtst behandelt en het minst waardeert, het meeste geld over houdt voor investeringen. Het ontbreken van een cao faciliteert zo een ongewenste race-to-the-bottom.
Werkgevers moeten een wettelijk kloppend contract op te stellen. Maar fysiotherapie-werkgevers zijn nou niet bepaald arbeidsjuristen. Zij zijn niet op de hoogte van alle veranderingen van arbeidswetten. Dit zorgt ervoor dat er vaak contracten worden opgesteld die niet alleen onwettig zijn, maar soms zelfs strafbaar. Bijvoorbeeld bij het niet uitbetalen van het vakantieloon. Er is hierover veel onduidelijkheid. Sommige werkgevers en werknemers proberen dit op een collegiale manier te bespreken. Maar er zijn een heleboel werkgevers die weigeren een gelijkwaardig en open gesprek hierover te houden. Er zijn steeds meer werknemers die zich niet gehoord voelen, en hun werkgever aanklagen.

Slecht voor de fysiotherapie
Veel collega’s geven aan dat door conflicten over arbeidsvoorwaarden de sfeer op de werkvloer slechter is geworden. En daar waar de sfeer nog goed is komt dat vaak omdat frustraties op zakelijk niveau niet uitgesproken worden. Dit is een enorme bron voor spanning. Uit een onderzoek van inkomensverzekeraar MOVIR blijkt dat de spanning onder eerstelijns fysiotherapeuten haar tol eist.  Bijna twee derde van de fysiotherapeuten voelt zich onrustig, is continu vermoeid en loopt te piekeren. Natuurlijk zijn er meerdere factoren die hier bij spelen, maar de hiervoor genoemde problemen spelen zeker een grote rol.

Nieuwe situatie
Sinds 2003 is er geen cao, waarom zou het nu ineens wel kunnen? Sinds 2016 is er een nieuw bestuur van de fysio vakbond FDV, en is er onlangs een nieuwe werkgeversorganisatie opgericht, het WVF. Deze twee organisaties brengen nieuw elan met zich mee. Wij willen allemaal hetzelfde, namelijk dat er op korte termijn een eerlijk cao komt die voor alle fysiotherapeuten in de eerste lijn geldt. Zodat we weer trots kunnen worden op onze beroepsgroep. En zodat fysiotherapeuten weer energie kunnen steken in het leveren van de beste zorg.

Wij verdienen meer!
De werknemer verdient respect in de vorm van een eerlijk loon en goede arbeidsvoorwaarden. De werkgever verdient een avv-cao waardoor er geen oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden plaatsvindt en geen werkgever meer een proces aan zijn of haar broek krijgt omdat hun houtje-touwtje-contracten zo slecht zijn opgesteld.

En de fysiotherapie verdient rust en stabiliteit, zodat we met ons allen ons sterk kunnen maken voor de werkelijke problemen, namelijk de macht van de zorgverzekeraar die er voor zorgt dat onze tarieven al 12 jaar praktisch op de nullijn staan, onze kwaliteit op een kromme manier verwisselt met kwantiteit, en de drempel voor onze patiënten om gebruik te maken van goede zorg elk jaar weer hoger maakt.

Wat kan ik doen?
Raak betrokken. Praat mee. Overtuig je collega’s. Zonder jouw betrokkenheid zal de situatie steeds meer uit de hand lopen. Alleen als we samen optrekken kunnen we bouwen aan fysiotherapie met een mooie toekomst.

Werkgevers moeten lid worden van werkgeversvereniging WVF. Dat kan via tinyurl.com/lidwordenwvf. Ook niet-KNGF leden zijn van harte welkom! Roep vooral ook je collega’s op om hetzelfde te doen.

Geïnteresseerde werknemers (ook niet-leden) kunnen betrokken raken door een mail te sturen naar de FDV via ikwileencao@gmail.com en door onze facebookpagina te liken.

Bob van Ravensberg

Bob van Ravensberg

Laatste Nieuws

Bewijs van deelname aan congressen en symposia

vrijdag, 25 augustus

Fysiotherapeutische beroepsverenigingen of het Keurmerk zelf organiseren geregeld activiteiten voor haar deelnemers. Door deel te nemen aan (internationale) congressen en symposia kunt u KU (kwaliteitsuren) opbouwen. Hiervoor dient u een bewijs van deelname te uploaden in uw portfolio. Het bewijs van deelname vindt u onder het kopje ‘downloads’. Het document zal door de therapeut ingevuld worden […]

» lees meer

Data aanlevering in ClaudicatioNet is mogelijk

ClaudicatioNet therapeuten met een Keurmerkregistratie kunnen nu vanuit het EPD de behandelgegevens van patiënten met Claudicatio intermittens versturen. Dit zal moeten gebeuren door data van Claudicatiopatiënten aan te leveren via LDF. Keurmerk therapeuten kunnen zich kosteloos kunnen aanmelden bij de landelijke database fysiotherapie (LDF) en daarmee de koppeling tussen het EPD en de LDF realiseren. […]

» lees meer

Klachtenregeling

vrijdag, 26 mei

Door Keurmerk Fysiotherapie is een pool van mediators opgezet die kunnen worden ingezet door de klachten- en geschillencommissie indien nodig.  In eerste instantie pakt onze klachtenfunctionaris een klacht op met patiënt en therapeut, maar als hier onvoldoende succes is bereikt kan de klachtenfunctionaris één van de mediators benaderen om een gesprek tussen patiënt en therapeut te […]

» lees meer

Uitkomst overleg tussen SKF en KNGF

Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) hebben gedurende enkele maanden intensieve gesprekken gevoerd met als doel te komen tot één register. Ondanks de inzet van beide partijen gaven de gesprekken onvoldoende houvast om erop te kunnen vertrouwen dat een gezamenlijk register invulling van de kernwaarden van het Keurmerk Fysiotherapie […]

» lees meer