Over Ons: Keurmerk Fysiotherapie

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijke stichting met de ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.

Daartoe faciliteren dataverzameling en het proces van ‘leren en verbeteren’.

Doelstelling Keurmerk Fysiotherapie
Het Keurmerk zorgt ervoor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.

Keurmerk Fysiotherapie

Bestuur

Henri Kiers

Henri Kiers – Voorzitter

In het dagelijkse leven: Directeur Instituut voor Bewegingstudies, Hogeschool Utrecht, manueel fysiotherapeut, bewegingswetenschapper en epidemioloog, voorheen werkzaam in een maatschap in Lelystad, gepromoveerd in de revalidatiewetenschappen.

Wendy Tavenier

Wendy Tavenier – secretaris en penningmeester

In het dagelijkse leven: Mede eigenaar van ‘De Fysiotherapeut, Pijnacker Zuid’, Master Manueeltherapeut en bestuurslid Vastus (SOMT).

Harry Gosselink

Harry Gosselink – bestuurslid

In het dagelijkse leven: Mede-eigenaar van Topfit Fysiotherapie, Sportfysiotherapeut en Bestuurslid Stichting Eerstelijnszorg Botter. Woonachtig in het buitengebied van Biddinghuizen.

Marije de Leur, bestuurslid

Marije de Leur – bestuurslid

In het dagelijks leven: Werkzaam als fysiotherapeut vanuit een zzp-rol en actief in het begeleiden van fysiotherapie praktijken in kwaliteit trajecten. Zij is daarnaast al enkele jaren bestuurslid van het RGF Midden Nederland en is daar kwaliteitsfunctionaris.

Medewerkers

De ondersteuning van het bestuur wordt op dit moment door een aantal flexibele krachten ingevuld. Zodra daar definitieve invulling voor is, vindt u alle medewerkers hier terug!

Adviesraad

De adviesraad bevat een representatieve vertegenwoordiging uit het werkveld van Keurmerk Fysiotherapie, die ons kritisch volgt en inspireert, zodat het Keurmerk Fysiotherapie haar doelstellingen kan realiseren. De Adviesraad wordt op dit moment ingericht en bevat in ieder geval vertegenwoordigers vanuit:
 • Fysiotherapie (2 zetels)
 • Patiëntenvertegenwoordiging (1-2 zetels)
 • Zorgverzekeraars:  (1-2 zetels)
De adviesraad heeft de taak te adviseren over:
 • vorm en inhoud van Keurmerk criteria
 • de te leveren ondersteuning en faciliteiten aan deelnemers
 • informatievoorziening aan deelnemers, zorgverzekeraars en patiënten
 • belangenbehartiging van de deelnemers

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de doelrealisatie van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Dit betekent onder andere dat zij toeziet op:
 • het maatschappelijke resultaat
 • de realisatie van de doelstellingen
 • het beleid en beheer van het bestuur
 • het naleven van wet en regelgeving
 • het voldoen aan de eisen van de financiële verslaglegging
 • de interne controle en risicobeheersing
 • de doelmatigheid en efficiency
 • de integriteit en indien van toepassing de identiteit
 

Ben F.M. Knüppe, voorzitter (1952)

André P. Barel (1957)

Hans C.V. de Boer (1957)

- Jurist (Leiden, 1975); advocaat (1977-2004); vooral “bedrijven in moeilijkheden” praktijk - HTS elektrotechniek, Utrecht (1983) - Fysiotherapie (1979); Bedrijfskunde (1989)
- Bestuurslid en later CEO van Dexia Bank Nederland N.V. (2004-2010) - Metrologie (Dienst vh IJkwezen/VSL 1983-1989) -  Fysiotherapeut (1981-1999), Lid AB-KNGF (1996-2004)
-  Sinds 2010 curator in het faillissement van DSB Bank N.V. - Raad voor Accreditatie (1989-heden) Accreditatie-onderzoeken Laboratoria en Inspectie-instellingen - Diverse managementfuncties binnen ziekenhuizen,GGZ en revalidatie (1986-2001)
- Daarnaast diverse functies in het bankwezen, commissariaten en STAK-besturen - EA Lead auditor peer reviews - Sinds 2001 manager, later directeur, vanaf 2015 lid Raad van Bestuur bij Isala, Zwolle
- Ondermeer medeoprichter en voormalig bestuurslid van INSOLAD, de Vereniging van Insolventieadvocaten - Mede praktijkhouder (kinder)fysiotherapie - Daarnaast diverse functies als toezichthouder (laboratoria, openbare farmacie)

Klachtenregeling

Geldig vanaf 1 januari 2017, passend bij nieuwe WKKGZ wetgeving Stichting Keurmerk Fysiotherapie heeft een pool van klachtenfunctionarissen die beschikbaar zijn voor Keurmerk praktijken of afzonderlijke Keurmerk deelnemers. Deze klachtenfunctionaris kan worden ingeschakeld via klacht@keurmerkfysiotherapie.nl.