Deelnemers gezocht voor e-Exercise Lage Rugpijn onderzoek

E-Exercise Lage Rugpijn is een nieuwe behandelmethode voor mensen met aspecifieke lage rugklachten, waarbij fysiotherpie geïntegreerd wordt met eHealth. Door de integratie van een smartphone app in de fysiotherapeutische behandeling biedt het nieuwe mogelijkheden om therapietrouw te bevorderen, de patiënt beter te ondersteunen bij gedragsverandering en het stimuleren van zelfregie. Voor het onderzoek naar de (kosten-) effectiviteit van e-Exercise lage rugpijn uitgevoerd door Fontys Paramedische Hogeschool, UMC Utrecht, de Academische Werkplaats Fysiotherapie en de Hogeschool Utrecht zijn we op zoek naar deelnemende fysiotherapeuten.

Achtergrond
Lage rugpijn is één van de meest voorkomende lichamelijke klachten in de fysiotherapiepraktijk. Hoewel fysiotherapie effectief is gebleken voor het behandelen van lage rugpijn, is het lastig om recidiverende rugpijn te voorkomen. Onderzoek laat zien dat de effectiviteit van de fysiotherapeutische behandeling afhankelijk is van de mate waarin patiënten bewust hun gedrag en levensstijl veranderen en geadviseerde oefeningen en beweeggedrag (blijven) opvolgen. Het probleem is echter dat de therapietrouw vaak laag is. Eén van de belangrijkste uitdagingen bij patiënten met aspecifieke lage rugpijn voor de fysiotherapeut is daarom het bereiken van duurzame gedragsverandering. Het gebruik van digitale technologie kan hier mogelijk bij helpen.

e-Exercise Lage Rugpijn
E-Exercise is de integratie van een smartphone app en fysiotherapeutische behandelingen. E-Exercise is zo ingericht dat de smartphone app en de face-to-face sessies één geheel vormen en elkaar versterken. E-Exercise is ontwikkeld in samenwerking met patiënten, fysiotherapeuten en experts. De inhoud is gebaseerd op de KNGF-richtlijn lage rugpijn. De smartphone app bevat drie modules:
1)        Een informatiemodule met informatie over o.a. lage rugpijn, bewegen, en omgaan met lage rugpijn
2)        Een oefenmodule met huiswerkoefeningen (o.a. kracht, mobiliteit en coördinatie)
3)        Een beweegmodule om het activiteitenniveau te verbeteren of te behouden

Het pilot onderzoek naar e-Exercise lage rugpijn (gesubsidieerd door het WCF) heeft laten zien dat patiënten en fysiotherapeuten e-Exercise als bruikbare behandelmethode ervaren. Op basis van feedback van patiënten en fysiotherapeuten is e-Exercise na afloop van de pilot verbeterd. In het onderzoek dat nu volgt wordt e-Exercise lage rugpijn vergeleken met reguliere fysiotherapeutische zorg voor patiënten met aspecifieke lage rugpijn.

Wat houdt deelname in?
Deelnemende fysiotherapiepraktijken worden na aanmelding willekeurig in de interventiegroep of in de controlegroep ingeloot. Als fysiotherapeut in de interventiegroep behandelt u uw lage rugpijn patiënten met volgens het e-Exercise lage rugpijn protocol. Als fysiotherapeut in de controlegroep behandeld u uw lage rugpijn patiënten zoals u gewend bent, met inachtneming van de KNGF-richtlijn lage rugpijn. Voor de start van de studie ontvangen alle deelnemende fysiotherapeuten een scholing. Na afloop van het onderzoek krijgen ook de fysiotherapeuten uit de controlegroep toegang tot e-Exercise lage rugpijn.

Deelnemen aan het e-Exercise Lage Rugpijn onderzoek
Bent u en/of uw praktijk geïnteresseerd in deelname aan dit onderzoek, en is uw praktijk gevestigd in de regio Utrecht, Arnhem of Eindhoven? Dan kunt u contact opnemen met de onderzoekers via e-exercise@umcutrecht.nl of via: 06 – 53945086 (drs. Tjarco Koppenaal). Ook voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de onderzoekers.

Onderzoeksteam e-Exercise lage rugpijn

 • drs. Tjarco Koppenaal (promovendus/fysiotherapeut)
 • drs. Remco Arensman (promovendus/fysiotherapeut)
 • drs. Corelien Kloek (onderzoeker/fysiotherapeut)
 • dr. Martijn Pisters (programmaleider)

 

Veelgestelde vragen over het portfolio

De afgelopen maanden zijn er weer veel vragen gesteld over het nieuwe portfolio. Hieronder geven wij antwoord op de meest gestelde vragen.

U krijgt een mail dat er een bericht voor u klaarstaat
Als u een bericht krijgt van PE Online dan moet u dit bericht lezen. U bent verantwoordelijk voor uw eigen dossier.

Herinnering herinschrijving dossier
Aan het einde van uw registratieperiode dient u uw dossier opnieuw aan te melden. Op de homepagina van uw portfolio kunt u zien of uw dossier wel of niet is aangemeld. Krijgt u herinneringen met de melding ‘indienen herinschrijving en betaling periode 2018’? Dan heeft u uw dossier nog niet aangemeld.
Het indienen van uw dossier is alleen mogelijk als het portfolio voldoet aan alle individuele Keurmerk vereisten (pop / peer review / minimaal 5 KU per periode jaar, en 100 KU per 5 periodejaren).

Wijziging in facturering
Aan het begin van dit jaar heeft iedere therapeut eenmalig een restfactuur ontvangen. Dit betreft een factuur voor een aantal maanden, om vervolgens later voor een vol jaar een factuur te krijgen. Dit heeft te maken met de overgang naar ons nieuwe systeem: PE Online.
Een voorbeeld is:

Een therapeut is aangemeld op 2 april 2016. Deze therapeut ontvangt een factuur voor de maanden januari, februari en maart 2018. Daarna volgt er een factuur voor een vol jaar per april 2018 t/m maart 2018. 

Praktijkhouders ontvangen per kalenderjaar een factuur voor de praktijkcontributie.

Uw facturering is gelijk met uw registratie
U registratieperiode start op moment van aanmelden. De voorgaande jaren hebben wij de vereiste naar rato berekend. Vanaf dit jaar hanteren wij uw aanmelddatum als startmoment van uw 5-jarige cyclus. Bent u op 1 april 2017 aangemeld dan geldt uw registratiejaar van 1 april 2018 t/m 31 maart 2019. Houdt u daarom vanaf dit jaar rekening met uw periode voor het volgen van peer review bijeenkomsten en scholing.

Uw upload heeft de status ‘wachten op akkoord’
Wij zijn druk bezig om alle uploads te controleren. De controles gaan echter niet op volgorde van binnenkomst, maar op volgorde van de portfolio’s die aan het einde van de registratieperiode zitten. Het kan dus zijn dat u iets langer moet wachten.
Nu zijn er therapeuten die niet 3 maal de presentielijst over 2017 hebben geüpload, maar 1 maal. Dit wordt door het geautomatiseerde systeem niet herkend. Deze therapeuten willen wij vragen om de presentielijst per peer review datum te uploaden.

De behandelindex

Er is veel te doen over de behandelindex. Deelnemers vragen ook wat het standpunt van het Keurmerk is. Welnu, dat is helder.

Het Keurmerk is tegen het gebruik van de behandelindex omdat deze een slechte indicatie geeft van de kwaliteit van handelen. Het instrument is niet erg betrouwbaar, uitslagen verschillen zonder dat duidelijk is waarom. Zelfs als de behandelindex betrouwbaar zou meten dan ontbreekt nog de directe relatie met de kwaliteit van handelen, immers er kunnen hele goede redenen zijn waarom sommigen praktijken patiënten vaker behandelen dan andere.

In een onder het hoofdlijnenakkoord vallende werkgroep zijn daarom een aantal stappen gemaakt om de behandelindex te vervangen. Afgesproken is dat als eerste stap een uniforme rekenmethodiek gebruikt zal worden. Alle zorgverzekeraars hebben zich hieraan gecommitteerd.  Ook wordt een landelijke index gebruikt op basis van alle gegevens en niet uitsluitend op basis van één verzekeraar.

Verder wordt op verzoek van het Keurmerk Fysiotherapie door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gekeken naar andere mogelijkheden voor bekostiging om kwaliteit te belonen in plaats van aantallen behandelingen.

In het vervolg worden de eerste stappen richting een resultaatindex gezet. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld dat is goedgekeurd door alle deelnemende partijen SFK, PPN, PFN, ZN en VWS, met uitzondering van het KNGF dat niet akkoord ging.

Kortom, zijn wij blij met de behandelindex? Nee. Daarom zijn we positief over de voortgang van het traject de behandelindex te vervangen door een resultaatindex. Als Keurmerk kiezen we voor een weg die leidt tot resultaten. Dat is niet altijd de gemakkelijkste weg, maar wel altijd de beste.

Meest gestelde vragen over het portfolio

Vele therapeuten hebben inmiddels de weg gevonden naar het nieuwe portfolio. Dat is fijn om te zien! De afgelopen twee weken zijn er veel vragen gesteld over het nieuwe portfolio. Hieronder geven wij antwoord op de meest gestelde vragen.

Waarom is mijn portfolio leeg?
De meeste vragen kregen wij over de lege portfolio’s. Naar aanleiding van de vele berichten is contact gezocht met PE Online om het probleem op te lossen. Eind vorige week zijn de titels en KU uit uw oude portfolio overgenomen in uw nieuwe portfolio. Wanneer u nu inlogt kunt u onder kopje ‘overzicht activiteiten’ uw activiteiten zien van het afgelopen jaar (of jaren). Onder dit kopje is het ook mogelijk om uw portfolio bij te werken door nieuwe uploads toe te voegen. De bijlages uit uw oude portfolio zijn niet overgezet naar de nieuwe omgeving maar bewaren wij in een archief.
De voortgang van de huidige periode is in één oogopslag te zien in het hoofdscherm.

Foutmelding bij aanmelden?
Wij ontvangen van zowel therapeuten als praktijkhouders berichten dat er een foutmelding in beeld komt wanneer zij zich aanmelden via de link: wachtwoord vergeten.

Bent u therapeut en krijgt u een foutmelding?
Wanneer u een foutmelding krijgt is de erg belangrijk dat u controleert of u het juiste mailadres heeft gebruikt. Met het mailadres dat bij ons bekend is kunt u een wachtwoord opvragen. Bent u vergeten welke mailadres u gebruikt? Neemt u contact met ons op, wij kijken dit voor u na. Uw gebruikersnaam is altijd uw BIG-registratienummer, bijvoorbeeld: BIG-2911111114

Bent u praktijkhouder en krijgt u een foutmelding? 
Ook voor praktijkhouders is het belangrijk om het mailadres te gebruiken die bij ons bekend is. Helaas is het niet mogelijk is om 1 mailadres te gebruiken voor zowel uw persoonlijke portfolio als uw praktijk portfolio. Mocht u als praktijkhouder een foutmelding krijgen, neemt u dan contact op met ons. Wij controleren het mailadres en kunnen in 1 van de 2 portfolio’s een ander mailadres invoeren. Uw gebruikersnaam is altijd uw AGB-code van de praktijk, bijvoorbeeld; AGB-04111111.

Presentielijst peer review 2017
Uw bewijs van deelname aan de peer review over 2017 kunt u nog uploaden in uw portfolio. In kopje ‘overzicht activiteiten’ ziet u halverwege uw scherm een knop om nieuwe activiteiten toe te voegen. Uw bewijs van deelname aan voor de peer review 2018 hoeft u niet te uploaden. De organisator van uw groep geeft uw deelname door binnen PE met uw BIG-registratienummer. Het is daarom belangrijk dat uw organisator uw BIG-registratienummer heeft.

Keurmerk geaccrediteerde scholing vóór 2018
Keurmerk geaccrediteerde scholing afgerond vóór 2018 en nog niet in uw portfolio? Dan kunt u deze zelf uploaden in uw portfolio. Keurmerk geaccrediteerde scholing per 01-01-2018 wordt door de opleider aan uw portfolio toegevoegd. Het kan zijn dat de scholingsaanbieder nog niet in de scholingsagenda staat en/of uw gevolgde scholing nog niet is toegevoegd. Neemt u daarvoor contact op met uw scholingsaanbieder om te vragen of zij deze willen toevoegen. De uitleg heeft de opleider reeds van ons ontvangen, deze is ook te downloaden onder tabblad downloads.

Geaccrediteerde scholing is nu overzichtelijker terug te vinden in uw portfolio. In uw nascholingsagenda ziet u welke scholing geaccrediteerd. Ook is het mogelijk om binnen het portfolio te zoeken op scholingsaanbieder, plaats of specifiek onderwerp (o.a. kinderfysiotherapie, centraal neurologisch, musculo skeletaal rug of geriatrie en meer).

Gewijzigde betaalwijze en rekeningnummer
In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de wijzigingen in facturatie voor 2018. Wilt u er rekening mee houden dat u per factuur een aparte bankoverschrijving hanteert en het rekeningnummer gebruikt dat vermeld staat op de factuur. Ook is het erg belangrijk dat u het juiste betaalkenmerk meestuurt bij uw betaling.

Wijziging in facturatie voor 2018

Een aantal punten zal per 1 januari 2018 anders zijn dan u gewend bent. Zo zal het registreren van praktijken en therapeuten maar ook de persoonlijke omgeving aanzienlijk overzichtelijker worden. Een andere grote verandering is de wijze waarop wij gaan factureren.

Facturen voor therapeuten
Zoals in onze introductiebrief te lezen was, ontvangen therapeuten binnen het nieuwe systeem zelf een factuur. Het is mogelijk om deze te betalen via iDEAL of op rekening.

De 5-jarige cyclus van therapeuten start vanaf het moment van aanmelden. Om die reden zullen therapeuten straks eenmalig voor een aantal maanden gefactureerd worden, om vervolgens later voor een vol jaar een factuur krijgen.
Bijvoorbeeld: een therapeut is aangemeld op 2 april 2016. Deze therapeut ontvangt een factuur voor de maanden januari, februari en maart 2018. Daarna volgt er een factuur voor een vol jaar per april 2018 t/m maart 2019. 

Facturen voor praktijken
Praktijkhouders ontvangen vanaf 1 januari 2018 een factuur voor de praktijkcontributie. Voor het in rekening brengen van de contributie zal er niets veranderen, per kalenderjaar ontvangt u de factuur voor de contributie.

Klik hier om de contributie voor 2018 te bekijken.

Peer review inhaal avond

Speciaal voor Keurmerk deelnemers die voor 2017 nog een peer review avond moeten inhalen worden een aantal avonden georganiseerd om aan de voorwaarden (minimaal 3 x per jaar) te kunnen voldoen.

Onze voorwaarden:
U zit in een peer review groep maar bent door ziekte of andere reden afwezig geweest op één van de avonden waardoor u de totale aanwezigheid van 3 niet heeft gehaald. Wanneer u later in 2017 deelnemer bent geworden geldt dat er naar rato van de duur van deelname avonden moet hebben gevolgd (per 1 augustus deelnemer? 5/12 * 3 = 1,25 dus 1 avond verplicht voor 2017).

Binnen de praktijk aansluiting gevonden?
Therapeuten die later in het jaar zijn aangemeld bij het Keurmerk en kunnen instromen binnen de bestaande peer review groepen, hoeven zich niet aan te melden. Ook wanneer u dispensatie heeft gekregen of wanneer u al aan de vereisten voldoet, is een aanmelding voor de inhaal avond niet nodig.

Wanneer?

 • woensdag 15 november Floralaan 4 Pijnacker 19.00-21.00 uur
 • dinsdag 21 november Sportlaan 2 Zwolle 19.00-21.00 uur
 • woensdag 29 november F. v Eedenlaan 13 Hilversum 19-21.00 uur

 

Wilt u meedoen?

 • aanmelden kan hier. Het is erg belangrijk om uw specialisatie of aandachtsgebied aan te geven en voorkeur locatie. Er zijn beperkte plaatsen per locatie, vol=vol!
 • Naar de avond neemt u een (video) film van 5-10 minuten mee op USB stick waarbij u een casus en bijbehorende vraagstelling hebt bedacht. Zonder eigen casus is deelname niet mogelijk!

 

Groepen worden van tevoren ingedeeld op specialisme/aandachtsgebied; belangrijk dus dat je ook daadwerkelijk komt. Op de avond worden via loting 3 casussen uitgekozen. Er zijn coaches aanwezig.

Portfolio’s gaan vanaf 1 januari 2018 over naar PE-online

Stichting Keurmerk Fysiotherapie gaat per 1 januari 2018 PE Online gebruiken voor de praktijk- en persoonlijke portfolio’s.

Inleiding
Stichting Keurmerk Fysiotherapie streeft ernaar administratieve handelingen te beperken tot dat wat noodzakelijk is. Niet meer dan dat. Dit geldt ook voor de aanmeldingen en de portfolio’s van praktijkeigenaren en therapeuten. Daarom zijn wij blij u te kunnen meedelen dat het registreren van praktijken en therapeuten maar ook de persoonlijke omgeving aanzienlijk overzichtelijker gaat worden en daarom overgaan naar een nieuw systeem: PE Online.

Voordelen binnen PE Online
Dit systeem biedt naast overzicht ook andere voordelen. In de persoonlijke portfolio is het mogelijk om de scholing en peer review groepen op te nemen in de agenda.
Daarnaast kunt u binnen het portfolio zoeken op scholingsaanbieder, specifiek onderwerp (o.a. kinderfysiotherapie, centraal neurologisch, musculo skeletaal rug of geriatrie en meer). Ook ziet u in een oogopslag het aantal behaalde KU en u kunt zelf aangeven bij welke Keurmerkpraktijk u werkzaam bent.

Scholingsaanbieders kunnen de deelnemerslijst in één keer uploaden waardoor de noodzaak vervalt om zelf het bewijs te uploaden.

Wij zijn ervan overtuigd dat PE Online na een korte gewenningsperiode veel meer gebruiksgemak oplevert voor u. Met een week ontvangt u een brief met informatie wat er voor u gaat veranderen.

Flinke stap voorwaarts in ontwikkeling uitkomstindicatoren fysiotherapie

Het afgelopen jaar hebben we, als Keurmerk bestuur, samen met een groep collega’s van het Keurmerk, CZ, DFZ, patientenvereniging en andere partijen hard gewerkt aan deze mooie ontwikkeling.

Voor aspecifieke lage rugpijn en COPD ligt er een minimale dataset met sterke focus op meetinstrumenten met klinische en patiënt gerapporteerde uitkomsten, die gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van fysiotherapie bij aspecifieke lage rugpijn en COPD te meten, te verbeteren en inzichtelijk te maken. De voorlopig geselecteerde indicatoren zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Inzicht in de kwaliteit van zorg levert waardevolle informatie op voor de patiënt, de fysiotherapeut en de verzekeraar.

In een vervolgproject worden de conceptsets getest, geëvalueerd en waar nodig aangepast. Vervolgens worden de uitkomsten van de fysiotherapeutische zorg – gemeten met de geselecteerde meetinstrumenten – doorontwikkeld tot kwaliteitsindicatoren die door iedereen ondersteund worden. In het project dat een doorlooptijd heeft van twee jaar, gebruiken we de stappen zoals beschreven in de PROM-cyclus voor het ontwikkelen van indicatoren op basis van patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (PROM’s). Binnenkort ontvangt u als Keurmerk praktijk meer informatie.

Fysiotherapeuten verdienen méér

Fysiotherapie is het mooiste beroep ter wereld! Dankzij ons werk kunnen mensen op een menswaardige manier blijven functioneren in de samenleving en wordt zwaardere zorg voorkomen. Ons werk verdient respect en waardering. Toch is dat niet altijd te zien. De tarieven worden al meer dan tien jaar kunstmatig op een nullijn gehouden. Daarnaast is er sinds 13 jaar voor de fysiotherapeuten in de 1e lijn geen cao. Dit zorgt voor steeds absurdere, soms zelfs strafbare situaties. Tijd dat daar verandering in komt!

Slecht voor de werknemer
Het wordt snel duidelijke dat werknemers de dupe zijn als er geen cao is. Nulurencontracten en doorgeslagen flexibilisering worden de norm. Lonen die steeds meer richting het wettelijk minimumloon gaan (of zelfs soms werk zonder loon) zijn geen uitwassen meer. Arbeidsjuristen krijgen het zweet op hun voorhoofd bij onze arbeidsvoorwaarden. Werknemers snakken naar zekerheid en duidelijkheid.

Slecht voor de werkgever
Maar ook werkgevers hebben een cao broodnodig. Allereerst zien we dat er een oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden plaats vindt. In plaats van concurrentie op kwaliteit zien we dat werkgever die hun werknemers het slechtst behandelt en het minst waardeert, het meeste geld over houdt voor investeringen. Het ontbreken van een cao faciliteert zo een ongewenste race-to-the-bottom.
Werkgevers moeten een wettelijk kloppend contract op te stellen. Maar fysiotherapie-werkgevers zijn nou niet bepaald arbeidsjuristen. Zij zijn niet op de hoogte van alle veranderingen van arbeidswetten. Dit zorgt ervoor dat er vaak contracten worden opgesteld die niet alleen onwettig zijn, maar soms zelfs strafbaar. Bijvoorbeeld bij het niet uitbetalen van het vakantieloon. Er is hierover veel onduidelijkheid. Sommige werkgevers en werknemers proberen dit op een collegiale manier te bespreken. Maar er zijn een heleboel werkgevers die weigeren een gelijkwaardig en open gesprek hierover te houden. Er zijn steeds meer werknemers die zich niet gehoord voelen, en hun werkgever aanklagen.

Slecht voor de fysiotherapie
Veel collega’s geven aan dat door conflicten over arbeidsvoorwaarden de sfeer op de werkvloer slechter is geworden. En daar waar de sfeer nog goed is komt dat vaak omdat frustraties op zakelijk niveau niet uitgesproken worden. Dit is een enorme bron voor spanning. Uit een onderzoek van inkomensverzekeraar MOVIR blijkt dat de spanning onder eerstelijns fysiotherapeuten haar tol eist.  Bijna twee derde van de fysiotherapeuten voelt zich onrustig, is continu vermoeid en loopt te piekeren. Natuurlijk zijn er meerdere factoren die hier bij spelen, maar de hiervoor genoemde problemen spelen zeker een grote rol.

Nieuwe situatie
Sinds 2003 is er geen cao, waarom zou het nu ineens wel kunnen? Sinds 2016 is er een nieuw bestuur van de fysio vakbond FDV, en is er onlangs een nieuwe werkgeversorganisatie opgericht, het WVF. Deze twee organisaties brengen nieuw elan met zich mee. Wij willen allemaal hetzelfde, namelijk dat er op korte termijn een eerlijk cao komt die voor alle fysiotherapeuten in de eerste lijn geldt. Zodat we weer trots kunnen worden op onze beroepsgroep. En zodat fysiotherapeuten weer energie kunnen steken in het leveren van de beste zorg.

Wij verdienen meer!
De werknemer verdient respect in de vorm van een eerlijk loon en goede arbeidsvoorwaarden. De werkgever verdient een avv-cao waardoor er geen oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden plaatsvindt en geen werkgever meer een proces aan zijn of haar broek krijgt omdat hun houtje-touwtje-contracten zo slecht zijn opgesteld.

En de fysiotherapie verdient rust en stabiliteit, zodat we met ons allen ons sterk kunnen maken voor de werkelijke problemen, namelijk de macht van de zorgverzekeraar die er voor zorgt dat onze tarieven al 12 jaar praktisch op de nullijn staan, onze kwaliteit op een kromme manier verwisselt met kwantiteit, en de drempel voor onze patiënten om gebruik te maken van goede zorg elk jaar weer hoger maakt.

Wat kan ik doen?
Raak betrokken. Praat mee. Overtuig je collega’s. Zonder jouw betrokkenheid zal de situatie steeds meer uit de hand lopen. Alleen als we samen optrekken kunnen we bouwen aan fysiotherapie met een mooie toekomst.

Werkgevers moeten lid worden van werkgeversvereniging WVF. Dat kan via tinyurl.com/lidwordenwvf. Ook niet-KNGF leden zijn van harte welkom! Roep vooral ook je collega’s op om hetzelfde te doen.

Geïnteresseerde werknemers (ook niet-leden) kunnen betrokken raken door een mail te sturen naar de FDV via ikwileencao@gmail.com en door onze facebookpagina te liken.

Bob van Ravensberg

Bob van Ravensberg

Regioavonden: Tour de SKF

Twee vragen worden nu veelvuldig gesteld door onze collega’s. De eerste betreft de visitatie, hoe, wat, wanneer, de tweede hoe om te gaan met de data en benchmarken.

Logische vragen nu het Keurmerk groeit en wij met zijn allen de volgende stappen zetten.

Nu kunnen wij deze vragen natuurlijk per mail beantwoorden maar het leek ons handiger en leuker om een aantal avonden te organiseren waarin wij deze twee items kunnen toelichten in een persoonlijk contact. Daarom gaan wij als bestuur de regio in en komen bij u langs. Dus als u vragen heeft over een van deze beide items, bezoek één van de avonden.

Wij verheugen ons erop elkaar te spreken!


Regio Zuid

Datum:          dinsdag 17 oktober 2017
Tijd:                18.00-22.00
Locatie:         Het Ketelhuis Landgoed de Grote Beek, Dr. Poletlaan 45, 5626 ND Eindhoven


Regio Noord/Oost

Datum:          woensdag 18 oktober 2017
Tijd:               18.00-22.00
Locatie:         Urbana, Wipstrikkerallee 2013, 8025 AH Zwolle  


Regio Zuid/West

Datum:          maandag 30 oktober 2017
Tijd:               18.00-22.00
Locatie:         Theater Koningshof, Uiverlaan 20, 3145 XN Maassluis


Regio Midden

Datum:          dinsdag 7 november 2017
Tijd:               18.00-22.00
Locatie:         Hotel Hilversum de Witte Bergen, Rijksweg 2, 3755 MV Eemnes (Laren)

 

Programma Tour de SKF  

18.00               Inloop met koffie & thee en broodjes, meet & greet bestuur SKF

18.30               Missie, visie, strategie en toekomst van het Keurmerk Fysiotherapie; een overzicht van 3 jaar SKF tot nu

19.30               Pauze en inloop, meet & greet bestuur SKF

20.00               Informatie over visitatie

20.45               Hoe haal ik het meeste uit benchmark gegevens

21.30               Vragen en afsluiten met een Borrel

22.00               Einde avond

 

Inhoud Presentaties

Missie, visie, strategie en toekomst van het Keurmerk
Op 17-10-17 en 18-10-17 zullen bestuursleden Henri Kiers en Harry Gosselink deze presentatie verzorgen. Op 30-10-17 en 07-11-17 zullen Wendy Tavenier en Marije de Leur dit op zich nemen.
2014 Hoe het allemaal begon.
2017 Wat is de huidige stand van zaken, waar houden wij ons mee bezig.
2018, 2019 en verder. Wat kunt u van het SKF verwachten.


Presentatie Visitatie
Iedere praktijk zal in twee jaar de visitatie meemaken, eenmaal als visiteur en eenmaal als
gevisiteerde. De visitatie is formatief, wat betekent dat wij elkaar er niet op afrekenen maar het een ‘critical friend’ moment is bedoeld om van elkaar te leren. Wat dit betekent en hoe de organisatie verloopt wordt in deze presentatie verteld. Leo Verton en Elise van Nimwegen zullen vanuit HCA de presentatie verzorgen. Vanzelfsprekend zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Presentatie Hoe haal ik het meeste uit benchmark gegeven
Okay, dan hebben wij straks data. Eigen data van de praktijk, data van het gehele Keurmerk. De laatste peer review bijeenkomst zou in principe besteed moeten worden aan het evalueren van het eigen handelen op grond van deze data. Maar hoe kom ik eraan? Hoe doe ik dat? Wat is de waarde van een benchmark? In deze presentatie worden ervaringen van collega’s gedeeld.

Karien Zuidam, bewegingswetenschapper verbonden aan fysiotherapiepraktijk FysioExpert en Michael Ling, fysiotherapeut en manueel therapeut verbonden aan Topfit Fysiotherapie verzorgen deze presentatie. Hierbij wordt vanuit twee kanten de praktijk van het benchmarken gepresenteerd. De wetenschapper en de fysiotherapeut.

Wat komen collega’s tegen, welke hobbels en valkuilen moeten zij overwinnen om tot de next practice te komen? De introductie van de term next practice is gekozen, en niet de term: best practice, omdat wij binnen het Keurmerk Fysiotherapie bezig zijn met voortdurende ontwikkeling. Dus next is altijd beter. Gaat uit van leren van elkaar en niet nadoen van elkaar.

Toekenning Keurmerk Kwaliteitsuren
Voor deelname aan de regioavond bouwt iedere deelnemende fysiotherapeut 2 kwaliteitsuren op voor het persoonlijke portfolio, daartoe dient u zich bij binnenkomst te legitimeren en de aftekenlijst te tekenen. Wij verzoeken u dus om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Kosten
Er zijn géén kosten voor de regioavond voor deelnemers van het Keurmerk Fysiotherapie.
Praktijken die geïnteresseerd zijn in het Keurmerk zijn ook welkom, maar dienen zich vooraf in te schrijven bij kantoor.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door middel van het Aanmeldformulier Regioavond volledig in te vullen en via e-mail te sturen naar info@keurmerkfysiotherapie.nl of via de post naar: Westerlaan 51, 8011 CA Zwolle.

We zien en spreken u graag op 1 van onze regioavonden Tour de SKF!

De Kern

Het Keurmerk Fysiotherapie richt zich op de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen. Het is onze ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan. Het Keurmerk zorgt er daarmee voor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor zorgverzekeraars, patiënten en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten. Het Keurmerk borgt de best mogelijke behandeling voor de patiënt, draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie en doelmatigheid én maakt doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg mogelijk. Hierdoor zorgt het Keurmerk Fysiotherapie ervoor dat fysiotherapie een duurzame positie in de maatschappij krijgt. Als deelnemer aan het Keurmerk bent u zelf gemotiveerd om te leren en verbeteren. U neemt actief deel aan intervisie, coaching, scholing en dataverzameling.

De voordelen van het Keurmerk Fysiotherapie

 • Het Keurmerk Fysiotherapie is een nieuw register naast het CKR
 • Deelname aan het Keurmerk betekent dat u in aanmerking komt voor een contract
 • Goedkoper alternatief dan het huidige registratiesysteem
 • U bent automatisch en zonder extra kosten aangesloten bij onze klachtenregeling
 • U krijgt de kans om samen met collega’s continu te leren en verbeteren
 • U gaat meedoen aan dataverzameling en krijgt continu feedback op het eigen fysiotherapeutisch handelen
 • U bouwt aan uw persoonlijke portfolio, waarbij ieder uur wat u besteedt aan kwaliteit meetelt voor uw registratie
 • U bent betrokken bij de nieuwste ontwikkelingen in uw vakgebied
 • U krijgt toegang tot het online platform voor kennisdeling en informatie-uitwisseling
 • Via dit platform kunt u zelf groepen starten op uw interessegebied of voor uw regio
 • We behouden de regie over kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen
 • Wij blijven in contact met U en onze omgeving en zorgen daardoor dat uw belangen als fysiotherapeut optimaal behartigd worden

Laatste Nieuws

Deelnemers gezocht voor e-Exercise Lage Rugpijn onderzoek

donderdag, 12 april

E-Exercise Lage Rugpijn is een nieuwe behandelmethode voor mensen met aspecifieke lage rugklachten, waarbij fysiotherpie geïntegreerd wordt met eHealth. Door de integratie van een smartphone app in de fysiotherapeutische behandeling biedt het nieuwe mogelijkheden om therapietrouw te bevorderen, de patiënt beter te ondersteunen bij gedragsverandering en het stimuleren van zelfregie. Voor het onderzoek naar de […]

» lees meer

Veelgestelde vragen over het portfolio

vrijdag, 30 maart

De afgelopen maanden zijn er weer veel vragen gesteld over het nieuwe portfolio. Hieronder geven wij antwoord op de meest gestelde vragen. U krijgt een mail dat er een bericht voor u klaarstaat Als u een bericht krijgt van PE Online dan moet u dit bericht lezen. U bent verantwoordelijk voor uw eigen dossier. Herinnering […]

» lees meer

De behandelindex

maandag, 26 maart

Er is veel te doen over de behandelindex. Deelnemers vragen ook wat het standpunt van het Keurmerk is. Welnu, dat is helder. Het Keurmerk is tegen het gebruik van de behandelindex omdat deze een slechte indicatie geeft van de kwaliteit van handelen. Het instrument is niet erg betrouwbaar, uitslagen verschillen zonder dat duidelijk is waarom. Zelfs als […]

» lees meer

Meest gestelde vragen over het portfolio

woensdag, 17 januari

Vele therapeuten hebben inmiddels de weg gevonden naar het nieuwe portfolio. Dat is fijn om te zien! De afgelopen twee weken zijn er veel vragen gesteld over het nieuwe portfolio. Hieronder geven wij antwoord op de meest gestelde vragen. Waarom is mijn portfolio leeg? De meeste vragen kregen wij over de lege portfolio’s. Naar aanleiding […]

» lees meer