Criterium Norm Controlesysteem
Individuele instroom toets Controle moment bij aanmelding
Staat ingeschreven in het BIG-register BIG-register Bij aanmelding
Maakt gebruik van richtlijnen Verklaring
Bereidheid deel te nemen aan alle voorwaarden voor continuering Keurmerk deelname Verklaring
Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) Portfolio
Afgeronde specialistenopleiding + nascholing Portfolio Registratie is facultatief. Manuele, kinder, bekken, sport, orofaciale, arbeid, oncologie, psychosomatische en geriatrie fysiotherapie worden, indien gewenst, als specialisme geregistreerd. Ook oedeemtherapeuten worden geregistreerd
Individuele deelname toets Controle moment einde registratiejaar
Persoonlijk Ontwikkel Plan POP formulier te uploaden in Mijn Keurmerk portfolio Ieder jaar wordt de deelnemer geacht een nieuw POP formulier te schrijven
Peer Review Door te geven in PE Online door organisator binnen 2 maanden na bijeenkomst Peer review bijeenkomsten worden minimaal 4 keer per jaar georganiseerd waarvan je eenmaal per jaar met reden mag missen. Zie voor details het document ‘peer review’
Neemt deel aan klant ervaringsonderzoek (KEO) Openbare publicatie Keurmerk volgt de ontwikkelingen van een landelijke vragenlijst en zal deze opnemen in haar voorwaarden. Op dit moment is dat de PREM
Na en bijscholing Bewijzen van deelname, zelf te uploaden of wordt doorgegeven door scholingsaanbieder Minimaal 100 uur per 5 aaneengesloten jaren, waarvan per jaar tenminste 5 uur. Keuze uit: Vakinhoudelijke cursussen, lezingen, congressen, stagebegeleiding, wetenschappelijk onderzoek, uitvoeren van visitatie. Ze voor details het document ‘Toekenning kwaliteitsuren’.
Geïndiceerde toets Op indicatie
QuickScan Op grond van een nader te bepalen norm op patiënt tevredenheid
vindt een inhoudelijke onderzoek plaats (3.6, document kwaliteitsregeling).
Dit is dus niet bij alle deelnemers het geval. Zie voor details het document ‘geïndiceerde toetsing’.
Individuele geïndiceerde visitatie Onderzoek naar het functioneren
van de deelnemer middels een visitatiecommissie
Bij neutrale of negatieve uitkomst van de QuickScan

Peer review

Het peer review systeem kent een hoge mate van autonomie, eigen initiatief is belangrijk. Fysiotherapeuten zijn hoogopgeleide professionals en prima in staat om hun eigen leerproces vorm te geven aan de hand van een aantal handvatten.

De peer review vereisten zijn:

  • Groepen van 5-8 Keurmerktherapeuten uit minimaal 2 Keurmerkpraktijken.
  • Minimaal 4 bijeenkomsten per jaar
  • Bijeenkomsten beslaan 2 uur, waarvan 1 uur gevuld wordt met een lezing, beargumenteerde vraag of artikelbespreking en het tweede uur 2 video casuïstieken worden ingebracht door de leden.

Een video casuïstiek bestaat uit een video van maximaal 10 minuten waarin een van de fysiotherapeuten een video maakt in zijn behandelkamer (met toestemming patiënt) van bijvoorbeeld een onderzoek handeling of behandelmethode. Hij stelt daarbij een vraag aan de peers, bijvoorbeeld ‘voer ik dit onderzoek goed uit bij patiëntomschrijving x’. De peers geven vervolgens feedback.

De rol van de organisator

De organisator zal zijn/haar groep invoeren in PE Online. Er is een instructie hoe u dit kunt doen; zie handleiding Aanmelden Peer Review. Daarnaast heeft de organisator als taak in overleg met de groep 4 data te plannen per jaar. Ook zal de organisator contact zoeken met de coach zodra een coach gekoppeld is aan uw groep. Het is wenselijk om de coach en de leden van de groep vooraf te informeren over de leervragen van de therapeuten die een filmpje gemaakt hebben zodat iedereen zich goed kan voorbereiden en daardoor meer inbreng kan worden gegeven en het leerproces groter is.

De organisator van uw peer review groep zal na elke bijeenkomst doorgeven wie aanwezig is geweest. Dit doet hij/zij door de BIG-registratienummers in te vullen van de aanwezige therapeut.

Wat mag u verwachten van uw coach?

Aan elke peer review groep krijgt een Keurmerk coach toegewezen. Hij of zij zal bij minimaal 2 van de 4 bijeenkomsten aanwezig zijn. De coach is verantwoordelijk voor het proces rondom peer review.

Het verdient de aanbeveling om twee casus per uur te bespreken. Onderzoek toont aan dat hoe meer patronen men ziet hoe meer men leert. Mocht de eerste casus toch leiden tot een blijvend diepgaande discussie waar men meer tijd voor wil nemen dan is het aan de coach om te bepalen of de bespreking inderdaad nog voldoende diepgang heeft. In dat geval kan worden besloten door de coach de bespreking tot één casus te beperken en de tweede casus te reserveren voor de volgende bijeenkomst.

Kwaliteitsuren

Per periode van 5 jaar moeten er in totaal 100 uur worden besteed aan na en bijscholing. Ieder jaar moet tenminste 5 uur worden besteed aan na en bijscholing. Dit kan zijn in de vorm van een opleiding, cursussen of wetenschappelijke publicaties.

Opleidingen, cursussen en symposia dienen NVAO of Keurmerk geaccrediteerd te zijn. Uitsluitend inhoudelijke scholing op het domein van de fysiotherapie komt in aanmerking. Er zijn geen aanvullende eisen voor specialistische scholing, u weet zelf prima welke scholing voor u het meest geschikt is om uw vak optimaal uit te kunnen blijven oefenen.

Jumping

Documenten kwaliteitscriteria

Deelname aan Keurmerk Fysiotherapie betekent dat u actief deelneemt aan peerassessments, scholing en houdt u in uw pop-verslag uw ontwikkeling bij. Door op de knop ‘download’ te klikken komt u in overzicht van aanvullende documenten rondom de kwaliteitscriteria.

Jumping

Documenten kwaliteitscriteria

Deelname aan Keurmerk Fysiotherapie betekent dat u actief deelneemt aan peerassessments, scholing en houdt u in uw pop-verslag uw ontwikkeling bij. Door op de knop ‘download’ te klikken komt u in overzicht van aanvullende documenten rondom de kwaliteitscriteria.