Aanmelden en registratie

Hoe word ik deelnemer?

Therapeuten kunnen zich aanmelden via de knop ‘Aanmelden Therapeuten’ op onze homepage. Als de praktijk waar u werkzaam bent een Keurmerkpraktijk is, is het een voorwaarde dat de therapeuten die werkzaam zijn binnen de praktijk Keurmerk therapeut worden.

Kan ik mij als individuele fysiotherapeut aansluiten?

Ja, het is mogelijk om als individuele fysiotherapeut te registreren of geregistreerd te blijven wanneer u aan alle vereisten voldoet, zie pagina kwaliteitscriteria onder kopje Therapeuten.

Ik werk als ZZP-er in verschillende Keurmerk of CKR-fysiotherapie praktijken, maar heb geen eigen praktijk, kan ik dan deelnemer worden?

Ja, u kunt als ZZP-er deelnemer worden bij het Keurmerk. U kunt ervoor kiezen om u als individuele deelnemer in te laten schrijven. U vult bij ‘praktijken’ niets in. Aanmelden kan via de knop ‘Aanmelden Therapeut’ op onze homepage.

Wordt mijn specialisatie ook bij het Keurmerk geregistreerd?

Ja, het Keurmerk registreert een persoon altijd als ‘algemeen therapeut’ en daarnaast registreren wij alle huidige specialisaties, daarbij volgen wij dezelfde indeling zoals – ten behoeve van de declaratie – door zorgverzekeraars geaccordeerd en door Vektis (het AGB-register). Heeft u uw specialisatie behaald na uw aanmelding bij Keurmerk Fysiotherapie dan kunt u deze via e-mail doorgeven aan info@keurmerkfysiotherapie.nl. U stuurt dan een kopie van uw diploma mee.

Wat is mijn risico als ik op termijn niet meer aan de Keurmerk vereisten voldoe of uit het Keurmerk wil stappen?

Deelname aan de activiteiten wordt gecontroleerd door het kantoor van het Keurmerk. Ook zullen gedurende de registratieperiode deelnemers worden gewaarschuwd binnen het portfolio wanneer er nog niet aan de vereiste is voldaan. Wanneer blijkt dat u niet voldoet aan de vereiste(n) wordt u benaderd door het Keurmerk, er volgt een gesprek of mailcontract en bij de intentie van de deelnemer om verder te willen gaan wordt de mogelijkheid geboden de vereiste activiteit of voorwaarden alsnog in orde te brengen. Na drie maanden vindt een controle plaats. Indien dan nog niet aan de vereiste(n) is voldaan, zal verwijdering uit het Keurmerk plaats vinden peer eerst volgende mogelijkheid. 

Het is mogelijk om gedurende uw registratiejaar uit te schrijven. De betaling wordt niet gerestitueerd. Een registratie bij het Keurmerk verdient u op grond van de voldane verplichting in het jaar ervoor. Bij controle aan het einde van uw registratiejaar, kunt u weer een jaar registreren. Wanneer u halverwege het jaar opzegt en niet heeft voldaan aan de vereisten, kunt u hetzelfde kalenderjaar niet meer deelnemen aan het Keurmerk.

Wat zijn de tarieven voor deelname in 2020?

U betaalt de contributie per registratiejaar. De contributiekosten voor 2019 zijn:
Fysiotherapeut 1e register € 250,-
Fysiotherapeut ieder extra register € 50,-

Waarom moet ik bij mijn aanmelding direct mijn diploma’s uploaden? Kan dit niet later?

U kunt niet achteraf uw diploma uploaden. Heeft u een specialisatie en wilt u geregistreerd worden met specialisme dan is het van belang om uw diploma bij aanmelding te uploaden. Voor algemeen fysiotherapie is het niet noodzakelijk om uw diploma te uploaden, er vindt een controle plaats aan hand van uw BIG-registratienummer. Wilt u uw diploma voor algemeen fysiotherapie toch in uw portfolio, dan kunt u deze bij aanmelden uploaden.

Hoe geef ik mijn recent behaalde specialisatie door?

U stuurt een kopie van uw diploma naar info@keurmerkfysiotherapie.nl zodat wij uw behaalde specialisatie kunnen registreren. Vervolgens ontvangt u een bewijs van deze bijschrijving zodat u deze kunt doorsturen naar Vektis.

Ik werk niet meer in een Keurmerk praktijk, moet ik mijn registratie beëindigen?

Nee, het is mogelijk om als individueel therapeut geregistreerd te blijven. Het Keurmerkregister is een erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten.

Voor het verkrijgen van een plus status voor een praktijk langs een andere weg dan die van het Keurmerk, is het niet nodig om uw deelnemerschap te beëindigen.
Mocht u om een andere reden uw deelnemerschap willen beëndigen dan respecteren we dat vanzelfsprekend en wensen u veel succes met uw verdere carrière!

Hoe kan ik mijn Keurmerkregistratie beëindigen?

Besluit u toch uw registratie te beëindigen bij het Keurmerk dan kunt u dit via info@keurmerkfysiotherapie.nl doorgeven. Opzegtermijn is 1 maand voor einde uitstroomdatum. Het is mogelijk om gedurende uw registratiejaar uit te schrijven. De betaling wordt niet gerestitueerd.

Een registratie bij het Keurmerk verdient u op grond van de voldane verplichting in het jaar ervoor. Bij controle aan het einde van uw registratiejaar, kunt u weer een jaar registreren. Wanneer u halverwege het jaar opzegt en niet heeft voldaan aan de vereisten, kunt u hetzelfde kalenderjaar niet meer deelnemen aan het Keurmerk.

Kan ik weer terugkomen in het Keurmerkregister en wat zijn de eisen?

Bij aanmelding controleren wij of de voorgaande periode volledig is afgesloten. Mocht blijken dat de vorige registratie onvolledig is afgesloten dan kunnen wij u een jaar lang uitsluiten in ons register. 

 

Hoe krijg ik meer hulp bij PE Online/mijn Portfolio?

Naast de vragen op deze pagina kunt u ook voorbeeldfilmpjes bekijken, hier.

Kan ik punten van het CKR/KRF-register meenemen naar het Keurmerkregister?

Individuele deelnemers starten met een nieuwe registratieperiode vanaf de datum van inschrijving. Daarom kunnen behaalde punten in het CKR/KRF register niet worden overgeschreven naar het Keurmerkregister.

Opbouw KU (Kwaliteitsuren)

Moet ik als gespecialiseerd fysiotherapeut meer doen dan als ‘algemene fysiotherapeut’?

Nee, je hoeft niet méér uren aan kwaliteit te besteden. Het Keurmerk gaat ervan uit dat u als fysiotherapeut weet waarin u bijscholing nodig hebt om in uw specialisme optimale kwaliteit van zorg te kunnen leveren.

De cursus die ik volg staat niet in de nascholingsagenda in mijn portfolio of op de website als geaccrediteerde scholing. Krijg ik wel KU?

Uitsluitend scholing met Keurmerk of NVAO-accreditatie komt in aanmerking voor KU (kwaliteitsuren). Staat uw cursus er niet tussen adviseren wij om de opleider te benaderen om hen te verzoeken alsnog bij ons accreditatie aan te vragen. Op deze wijze krijgen scholingsaanbieders in kaart dat en hoeveel vraag er naar Keurmerk accreditatie is. Aangezien onze aanvraagprocedure minder kostbaar en tijdrovend is dan zij veelal gewend zijn wordt er vaak overgegaan in accreditatieaanvraag.

Hoeveel KU (kwaliteitsuren) moet ik halen voor mijn registratie?

Over 5 registratiejaar dienen er 100 KU te worden behaald. Dit komt neer op een gemiddelde van 20 KU per jaar. U heeft de mogelijkheid om deze 100 KU te verspreiden over 5 registratiejaren. Per registratiejaar zal u naast de peer review en uw POP-verslag minimaal 5 KU moeten behalen.

Hoe upload ik documenten in mijn nieuwe portfolio?

Maak gebruik van hulpformulier ‘Hoe download en upload ik formulieren in mijn portfolio?

Als ik ook bij het CKR ben ingeschreven, kan ik dan de punten die daar heb behaald inzetten voor het Keurmerk?

Wanneer u naast een Keurmerk-registratie ook een CKR-registratie heeft en de scholingsaanbieder ook accreditatie heeft aangevraagd bij het Keurmerk en die is toegekend, dan kunnen de aan de desbetreffende opleiding toegekende KU worden toegekend. De scholingsaanbieder geeft via PE Online de presentielijst door.

Waar kan ik mijn POP-formulier van 2017 of ouder vinden?

POP-formulieren van 2017 en daarvoor staan in ons archief. Deze kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar info@keurmerkfysiotherapie.nl.  

Wanneer kan ik vrijstelling aanvragen voor mijn registratie?

U kunt per mail vrijstelling, oftewel dispensatie, aanvragen bij zwangerschapsverlof of langdurig ziekte. Om dispensatie te kunnen verlenen ontvangen wij een graag een document waaruit dit blijkt. Bij zwangerschap kan dit een zwangerschapsverklaring zijn en bij ziekte een verklaring van een (huis)arts of arbodienst. Verzoek voor dispensatie dient u in via info@keurmerkfysiotherapie.nl.

Overige vragen

Hoe meld ik mijn peer review groep aan?

De organisator van de groep meldt de groep aan door hier in te loggen en/of een account aan te maken. Bij het aanmelden van de groep is het belangrijk dat u alle BIG-registratienummers bij de hand heeft van uw peers. Zonder BIG-nummer kan er geen koppeling gemaakt worden met het persoonlijke portfolio. De organisator geeft na elke bijeenkomst binnen 2 maanden door wie aanwezig is geweest. 

Hoe krijg ik toegang tot het dashboard met feedback informatie uit de dataverzameling?

Via uw Keurmerk portfolio (PE Online) komt u op uw dashboard. Uw gebruikersnaam is uw persoonlijke AGB-code (zonder voorloopnul) en een zelfgekozen wachtwoord.

Waar kan ik mijn factuur vinden?

In uw portfolio ziet u in de paarse menubalk de knop betalingen. Op de pagina betalingen kunt u uw factuur vinden.