Aanmelden en registratie

Hoe word ik deelnemer?

Therapeuten kunnen zich aanmelden via de knop ‘Aanmelden Therapeuten’ op onze homepage. Als de praktijk waar u werkzaam bent een Keurmerkpraktijk is, is het een voorwaarde dat de therapeuten die werkzaam zijn binnen de praktijk Keurmerk therapeut worden.

Kan ik mij als individuele fysiotherapeut aansluiten?

Ja, het is mogelijk om als individuele fysiotherapeut te registreren of geregistreerd te blijven wanneer u aan alle vereisten voldoet, zie pagina kwaliteitscriteria onder kopje Therapeuten.

Ik werk als ZZP-er in verschillende Keurmerk of CKR-fysiotherapie praktijken, maar heb geen eigen praktijk, kan ik dan deelnemer worden?

Ja, u kunt als ZZP-er deelnemer worden bij het Keurmerk. U kunt ervoor kiezen om u als individuele deelnemer in te laten schrijven. U vult bij ‘praktijken’ niets in. Aanmelden kan via de knop ‘Aanmelden Therapeut’ op onze homepage.

Wordt mijn specialisatie ook bij het Keurmerk geregistreerd?

Ja, het Keurmerk registreert een persoon altijd als ‘algemeen therapeut’ en daarnaast registreren wij alle huidige specialisaties, daarbij volgen wij dezelfde indeling zoals – ten behoeve van de declaratie – door zorgverzekeraars geaccordeerd en door Vektis (het AGB-register).

Heeft u uw specialisatie behaald na uw aanmelding bij Keurmerk Fysiotherapie dan kunt u deze aanvragen in uw portfolio door uw diploma of bewijs van afstuderen te uploaden.

U klikt op de knop “ACTIVITEIT TOEVOEGEN” (paarse balk), u kiest de categorie “Specialisatie toevoegen”, u selecteert vervolgens de specialisme die u wilt bijschrijven, per wanneer deze moet ingaan en voegt u uw diploma/bewijs afstuderen toe.

Binnen 2 werkdagen ontvangt u een bewijs van de bijschrijving zodat u deze kunt doorsturen naar Vektis.

Wat is mijn risico als ik op termijn niet meer aan de Keurmerk vereisten voldoe of uit het Keurmerk wil stappen?

Deelname aan de activiteiten wordt gecontroleerd door het kantoor van het Keurmerk. Ook zullen gedurende de registratieperiode deelnemers worden gewaarschuwd binnen het portfolio wanneer er nog niet aan de vereiste(n) is voldaan. Wanneer blijkt dat u niet voldoet aan de vereiste(n) wordt u benaderd door het Keurmerk, er volgt een gesprek of mailcontract en bij de intentie van de deelnemer om verder te willen gaan wordt de mogelijkheid geboden de vereiste(n) activiteit of voorwaarden alsnog in orde te brengen. Na drie maanden vindt een controle plaats. Indien dan nog niet aan de vereiste(n) is voldaan, zal verwijdering uit het Keurmerk plaats vinden per eerst volgende mogelijkheid. 

Het is mogelijk om gedurende uw registratiejaar uit te schrijven. De betaling wordt niet gerestitueerd. Een registratie bij het Keurmerk verdient u op grond van de voldane verplichting in het jaar ervoor. Bij controle aan het einde van uw registratiejaar, kunt u weer een jaar registreren. Wanneer u halverwege het jaar opzegt en niet heeft voldaan aan de vereisten, kunt u hetzelfde kalenderjaar niet meer deelnemen aan het Keurmerk.

Wat zijn de tarieven voor deelname in 2022?

Onder het kopje ‘Therapeut’ – Keurmerk Documenten vindt u de prijslijst voor 2022

Hoe geef ik mijn recent behaalde specialisatie door?

U kunt uw recent behaalde specialisatie zelf doorgeven. U kunt dit aanvragen in uw portfolio door uw diploma of bewijs van afstuderen te uploaden.

U klikt op de knop “ACTIVITEIT TOEVOEGEN” (paarse balk), u kiest de categorie “Specialisatie toevoegen”, u selecteert vervolgens de specialisme die u wilt bijschrijven, per wanneer deze moet ingaan en voegt u uw diploma/bewijs afstuderen toe.

Binnen 2 werkdagen ontvangt u een bewijs van de bijschrijving zodat u deze kunt doorsturen naar Vektis.

Ik werk niet meer in een Keurmerk praktijk, moet ik mijn registratie beëindigen?

Nee, het is mogelijk om als individueel therapeut geregistreerd te blijven. Het Keurmerkregister is een erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten.

Voor het verkrijgen van een plus status voor een praktijk langs een andere weg dan die van het Keurmerk, is het niet nodig om uw deelnemerschap te beëindigen.
Mocht u om een andere reden uw deelnemerschap willen beëndigen dan respecteren we dat vanzelfsprekend en wensen u veel succes met uw verdere carrière!

Hoe kan ik mijn Keurmerkregistratie beëindigen?

Besluit u toch uw registratie te beëindigen bij het Keurmerk dan kunt u dit via info@keurmerkfysiotherapie.nl doorgeven. Opzegtermijn is 1 maand voor einde uitstroomdatum. Het is mogelijk om gedurende uw registratiejaar uit te schrijven. De betaling wordt niet gerestitueerd.

Een registratie bij het Keurmerk verdient u op grond van de voldane verplichting in het jaar ervoor. Bij controle aan het einde van uw registratiejaar, kunt u weer een jaar registreren. Wanneer u halverwege het jaar opzegt en niet heeft voldaan aan de vereisten, kunt u hetzelfde kalenderjaar niet meer deelnemen aan het Keurmerk.

Kan ik punten van het KRF-register meenemen naar het Keurmerkregister?

Individuele deelnemers starten met een nieuwe registratieperiode vanaf de datum van inschrijving. Daarom kunnen behaalde punten in het KRF register niet worden overgeschreven naar het Keurmerkregister.

Ik wil graag her-intreden in uw register, hoe kan ik dat doen?

Stuur ons een verzoek voor her-intreding in ons register per e-mail naar info@keurmerkfysiotherapie.nl

Ik ben actief uit uw register geschreven en ik wil mij opnieuw aanmelden? Hoe kan ik dit doen?

Een deelnemer die actief uit het therapeutenregister is verwijderd mag zich na een jaar opnieuw aanmelden. De fysiotherapeut dient dan een bewijs aan te leveren dat de activiteiten die hij/zij in de tussenliggende periode had moeten ondernemen conform de Keurmerk criteria ook heeft ondernomen. Zonder dit bewijs kan een herintreding slechts na een periode van 5 jaar opnieuw plaatsvinden conform de dan geldende entreevereisten.

U dient een bewijs van uw activiteiten bij KRF aan te leveren.  

Opbouw KU (Kwaliteitsuren)

Moet ik als gespecialiseerd fysiotherapeut meer doen dan als ‘algemene fysiotherapeut’?

Nee, u hoeft geen extra punten voor uw specialisme te behalen. We hanteren één puntentelling. Het Keurmerk gaat ervan uit dat u als fysiotherapeut weet waarin u bijscholing nodig hebt om in uw specialisme optimale kwaliteit van zorg te kunnen leveren.

De cursus die ik volg staat niet in de nascholingsagenda in mijn portfolio of op de website als geaccrediteerde scholing. Krijg ik wel KU?

Uitsluitend scholing met Keurmerk of NVAO-accreditatie komt in aanmerking voor KU (kwaliteitsuren). Staat uw cursus er niet tussen adviseren wij om de opleider te benaderen om hen te verzoeken alsnog bij ons accreditatie aan te vragen. Op deze wijze krijgen scholingsaanbieders in kaart dat en hoeveel vraag er naar Keurmerk accreditatie is. Aangezien onze aanvraagprocedure minder kostbaar en tijdrovend is dan zij veelal gewend zijn, wordt er vaak overgegaan in accreditatieaanvraag.

*NVAO geaccrediteerde (master)opleidingen kunt u zelf uploaden in uw portfolio onder de categorie ‘NVAO geaccrediteerde masteropleidingen’.

Hoeveel KU (kwaliteitsuren) moet ik halen voor mijn registratie?

Over 5 registratiejaren dienen er 100 KU te worden behaald. Dit komt neer op een gemiddelde van 20 KU per jaar. U heeft de mogelijkheid om deze 100 KU te verspreiden over 5 registratiejaren. Per registratiejaar zal u naast de peer review en uw POP-verslag wel minimaal 5 KU moeten behalen.

Hoe upload ik documenten in mijn nieuwe portfolio?

Kijk op onze pagina Hulp bij PE-Online/Portfolio voor ondersteuning.

Als ik ook bij het KRF-register ben ingeschreven, kan ik dan de punten die daar heb behaald inzetten voor het Keurmerk?

Wanneer u naast een Keurmerk-registratie ook een KRF-registratie heeft en de scholingsaanbieder ook accreditatie heeft aangevraagd bij het Keurmerk en die is verleend, dan kunnen de aan de desbetreffende opleiding toegekende KU worden bijgeschreven. De scholingsaanbieder geeft via PE Online de presentie door.

Wanneer kan ik vrijstelling aanvragen voor mijn registratie?

U kunt vrijstelling, oftewel dispensatie, aanvragen bij zwangerschapsverlof of langdurig ziekte. Om dispensatie te kunnen verlenen kunt u dit aanvragen in uw portfolio met daarbij een document waaruit dit blijkt. Bij zwangerschap kan dit een zwangerschapsverklaring zijn en bij ziekte een verklaring van een (arbo)arts of arbodienst.

U klikt op de knop ‘’ACTIVITEIT TOEVOEGEN’’ (paarse balk), u kiest de categorie ‘’afwezigheid/ziekteverzuim’’, u vult daar de gegevens in inclusief een officieel document waaruit blijkt dat u afwezig bent (geweest).

Kijk op onze pagina Hulp bij PE-Online/Portfolio voor ondersteuning.

Hoe krijg ik meer hulp bij PE Online/mijn Portfolio?

Naast de vragen op deze pagina kunt u ook voorbeeldfilmpjes bekijken, klik hier.

Waar kan ik mijn POP-verslag van mijn vorige periode vinden?

Kijk op onze pagina Hulp bij PE-Online/Portfolio voor ondersteuning.

Overige vragen

Hoe meld ik mijn peer review groep aan?

De organisator van de groep meldt de groep aan door hier in te loggen en/of een account aan te maken. Bij het aanmelden van de groep is het belangrijk dat u alle BIG-registratienummers bij de hand heeft van uw peers. Zonder BIG-nummer kan er geen koppeling gemaakt worden met het persoonlijke portfolio.

De organisator geeft na elke bijeenkomst binnen 2 weken door wie aanwezig is geweest. Kijk voor meer informatie op onze pagina Peer Review.

Hoe krijg ik toegang tot het dashboard met feedback informatie uit de dataverzameling?

Via uw Keurmerk portfolio (PE Online) komt u op uw dashboard. Uw gebruikersnaam is uw persoonlijke AGB-code (zonder voorloopnul) of e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord.

  1. U logt altijd in met uw persoonlijke AGB code (zonder voorloop nul ) en wachtwoord. Als u geen persoonlijke AGB code heeft kunt u ook inloggen met uw persoonlijk e-mailadres en wachtwoord (welke gekoppeld staat in uw portfolio/PE-online).
  2. Als u nog geen inloggegevens heeft aangemaakt kiest u voor de optie ‘wachtwoord vergeten’. U ontvangt per mail een link om een wachtwoord aan te maken (op het e-mailadres dat bekend is bij het Keurmerk).

U kunt ook rechtstreeks inloggen via:
mijn.nivel.nl
– verdere inlog hetzelfde als hierboven

Waar kan ik mijn factuur vinden?

In uw portfolio ziet u in de paarse menubalk de knop betalingen. Op de pagina betalingen kunt u uw factuur vinden. Of kijk op onze pagina Hulp bij PE-Online/Portfolio voor ondersteuning.

Ik heb een inschrijfbewijs nodig, waar kan ik deze vinden?

Stuur ons een e-mail naar info@keurmerkfysiotherapie.nl en vermeld uw naam en BIG-nummer. U ontvangt uw bewijs van inschrijving per e-mail van ons.