Kwaliteitsregeling

Kwaliteitsregeling 3.1

Visitatie 2021

Dataverzameling 2021

Corona

Triage stappenplan 22 december 2020

Hygiëne protocol praktijk

Persoonlijke beschermings- maatregelen buiten het ziekenhuis – document

Brief Zorgverzekeraars Nederland 21-4 -2021

Dataverzameling – Algemeen

Informatiebrief dataverzameling

Handleiding dataverzameling en inlog dashboard

Flyer informatie patiënt dataverzameling Keurmerk

Beslisboom wijzigingsformulier NAW-gegevens praktijk

Gebruikershandleiding Vecozo certificaat koppelen aan PVM Nivel

Stroomschema dataverzameling

Data aanlevering voor Chronisch Zorgnet

Dataverzameling – Handleiding EPD

Gebruikershandleiding Abakus

Gebruikershandleiding Curasoft

Gebruikershandleiding De heer

Gebruikershandleiding Fysiologic

Gebruikershandleiding Fysiomanager

Gebruikershandleiding Fysioroadmap

Helpdesk ondersteuning (instellingen/export) Intramed

Extra informatie Intramed Online

Gebruikershandleiding Spot On Medics

Gebruikershandleiding Vecozo certificaat koppelen aan PVM Nivel

Dataverzameling – Dossiervoering

Specificaties meetinstrumenten v8

Specificaties ongevalideerde meetinstrumenten v8

Specificaties parameters en structuur v8

Visitatie

Visitatie 2021

Aanmelden

Deelnemersreglement

Prijslijst 2021

Innovatiefonds

Algemene Voorwaarden Innovatiefonds

Toetsingskader Innovatiefonds

Aanvraagformulier Innovatiefonds

Klachtenregeling

Klachtenregeling 3.17

Wkkgz Handreiking voor kleine zorgaanbieders

Flyer Klacht

Wrakingscommissie reglement

Geschillencommissie reglement

Beeldmateriaal

Keurmerk logo