Kwaliteitsregeling

Kwaliteitsregeling 3.1

Visitatiedocument

Dataverzameling 2021

Corona

Triage stappenplan 13 oktober 2020

Hygiëne protocol praktijk

Persoonlijke beschermings- maatregelen buiten het ziekenhuis – document

Dataverzameling – Algemeen

Informatiebrief dataverzameling

Handleiding dataverzameling en inlog dashboard

Flyer informatie patiënt dataverzameling Keurmerk

Beslisboom wijzigingsformulier NAW-gegevens praktijk

Gebruikershandleiding Vecozo certificaat koppelen aan PVM Nivel

Stroomschema dataverzameling

Dataverzameling – Handleiding EPD

Gebruikershandleiding Abakus

Gebruikershandleiding Curasoft

Gebruikershandleiding De heer

Gebruikershandleiding Fysiologic

Gebruikershandleiding Fysiomanager

Gebruikershandleiding Fysioroadmap

Gebruikershandleiding (instellingen) Intramed

Gebruikershandleiding (export) Intramed

Extra informatie Intramed Online

Gebruikershandleiding Spot On Medics

Gebruikershandleiding Vecozo certificaat koppelen aan PVM Nivel

Dataverzameling – Dossiervoering

Specificaties meetinstrumenten v6

Specificaties ongevalideerde meetinstrumenten v6

Visitatie en assessment

Visitatie concept

Aanmelden

Deelnemersreglement

Prijslijst 2020

Innovatiefonds

Algemene Voorwaarden Innovatiefonds

Toetsingskader Innovatiefonds

Aanvraagformulier Innovatiefonds

Klachtenregeling

Klachtenregeling 3.17

Wkkgz Handreiking voor kleine zorgaanbieders

Flyer Klacht

Wrakingscommissie reglement

Geschillencommissie reglement

Beeldmateriaal

Keurmerk logo