Criterium Norm Controlesysteem
Praktijk Entreevisitatie 2.0 Controle moment bij aanmelding
Voldoet aan het praktijkintrede visitatie Toegelaten door visitatiecommissie Formatieve toetsing op alle criteria op praktijkniveau door een onafhankelijk bureau
Alle fysiotherapeuten zijn deelnemer of hebben deze aangevraagd Check in Keurmerkregister
Praktijk deelname toets Jaarlijks
Neemt deel aan visitatie Upload verslag in Mijn Keurmerk Deelname wordt getoetst. Toets op deelname vindt tweejaarlijks plaats. Elke 2 jaar neemt een praktijk één maal deel als visiterende praktijk en één maal als gevisiteerde praktijk
Neemt deel aan de dataverzameling t.b.v. de Landelijke Database Kwaliteit Landelijke Database Kwaliteit (LDK) Outcome, hulpvraag, fysiotherapeutische diagnose, behandelplan, journaal, resultaat, evaluatie
Alle fysiotherapeuten zijn deelnemer Check in Keurmerkregister en tijdens visitatie
Geïndiceerde toets Op indicatie
QuickScan Mondelinge en schriftelijke toelichting door praktijk Op grond van een nader te bepalen indicator en norm vindt
een geïndiceerde toets plaats. Dit is dus niet bij alle praktijken het geval.
Zie voor details het document ‘geïndiceerde toetsen’.
Praktijk geïndiceerde visitatie Onderzoek naar het inhoudelijke functioneren van
de deelnemer middels een visitatiecommissie
Bij neutrale of negatieve uitkomst van de QuickScan

Visitatie

Continu leren en verbeteren staat centraal bij het Keurmerk. De kwaliteitscyclus van het Keurmerk bestaat uit diverse facetten die mét elkaar de kwaliteit borgen. In al deze facetten spelen vertrouwen in elkaars kwaliteit en kwaliteit van fysiotherapeutisch handelen een grote rol. Ook het organisatorische en kwalitatief proces van de praktijk wordt aan dezelfde peer review onderworpen. Dit gebeurt met behulp van een visitatie door collega Keurmerk praktijken. Gedurende deze visitatie wordt er een ‘kijkje in de keuken’ van de ander genomen. Aan de hand van het dashboard van de praktijk worden een aantal dossiers besproken op klinisch redeneren. Deze ‘peer’ visitatie kan verbeterpunten opleveren die de praktijk direct kan implementeren in zijn praktijkvoering, daarom is visitatie een onderdeel van de Keurmerk systematiek.

Van de visitatie wordt een verslag gemaakt, middels het visitatie formulier en geüpload in de keurmerk omgeving.

 

Bent u op zoek naar een observant praktijk?

Via onderstaande link vindt u praktijken die op zoek zijn naar een te observeren praktijk. Groen is alleen Keurmerk, blauw is Keurmerk/FysioTopics (deze praktijken kunnen alleen gekoppeld een FysioTopics praktijk) en geel is Keurmerk/Zorg1 (hier zijn geen regels voor).

Klik op deze link voor de observantenkaart

Mocht u een praktijk vinden dan kunt u zelf contact zoeken met deze praktijk. En wilt u zelf op deze kaart gezet worden? Neemt u dan contact op met pascal@healthcareauditing.nl.

Jumping

Documenten kwaliteitscriteria

Deelname aan Keurmerk Fysiotherapie betekent dat u actief deelneemt aan de visitatie en dataverzameling. Alle fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen de praktijk worden ‘Keurmerk Fysiotherapeut’. Door op de knop ‘download’ te klikken komt u in een overzicht met aanvullende informatie rondom de kwaliteitscriteria.

Jumping

Documenten kwaliteitscriteria

Deelname aan Keurmerk Fysiotherapie betekent dat u actief deelneemt aan de visitatie en dataverzameling. Alle fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen de praktijk worden ‘Keurmerk Fysiotherapeut’. Door op de knop ‘download’ te klikken komt u in een overzicht met aanvullende informatie rondom de kwaliteitscriteria.