Entreevisitatie 2.0

Wij volgen momenteel het PLUS programma van het KNGF, is de Entreevisitatie 2.0 dan nodig?

Ja, alle praktijken die de overstap willen maken moeten voldoen aan de Entreevisitatie 2.0 van het Keurmerk.

Hoe vindt de selectie plaats rondom dossiercontrole tijdens de Entreevisitatie 2.0?

Praktijken die willen toetreden tot het Keurmerk of bij het Keurmerk ingeschreven zijn doen dit op basis van registereisen. Dit betekent dat alle dossiers van alle verzekeraars aan de eisen van het Keurmerk moeten voldoen en getoetst kunnen worden, at random. Voor de Entreevisitatie 2.0 gebruiken we een periode van 12 maanden voorafgaand aan de Entreevisitatie 2.0, dit kunnen maximaal 5 dossiers zijn.

Hoe wordt een hoog ambitieniveau gemeten, waardoor een praktijk het Keurmerk predicaat verdient?

Het ambitieniveau krijgt vorm tijdens de Entreevisitatie 2.0 in het gesprek over de praktijkvoering, met name in de wijze waarop de praktijk de PDCA cirkel doorloopt.

Waarom is er gekozen voor NIVEL?

NIVEL heeft door haar eigen zorgregistraties de infrastructuur al liggen. Deze is opgeschaald om dataverzending t.b.v. het Keurmerk Fysiotherapie mogelijk te maken. Het NIVEL heeft voor het Keurmerk Fysiotherapie een eigen database ingericht, waar de data verzameld en geanalyseerd wordt.

Komen we in aanmerking voor het hoogste tarief als we in het Keurmerkregister staan?

Wanneer u de Entreevisitatie 2.0 succesvol heeft doorlopen kunt u zich in ons register inschrijven. Opname in dit register is bij veel verzekeraars een voorwaarde voor een hoger tarief. Voor de precieze en eventuele aanvullende voorwaarden verwijzen wij u naar de websites van de betreffende verzekeraar.

Tot wanneer kan ik de praktijk aanmelden bij het Keurmerk?

Als u zich aanmeldt voor 1 oktober 2020, en u zelf ruimte maakt in uw agenda, garanderen wij dat u zich voor 1 december kunt inschrijven in het Keurmerkregister. Mits u natuurlijk aan de voorwaarden van de Entreevisitatie 2.0 heeft voldaan. 

Aanmelden en registratie

Hoe word ik deelnemer?

Nadat u de Entreevisitatie 2.0 goed heeft doorlopen kunt u zich aanmelden. Onze Entreevisitatie 2.0 wordt uitgevoerd door HCA. Voor het plannen van een afspraak neemt u contact op met HCA: pascal@healthcareauditing.nl.

Als Keurmerkpraktijk is het een voorwaarde dat de therapeuten die werkzaam zijn binnen de praktijk Keurmerk therapeut worden. Op de pagina Kwaliteitscriteria onder kopje Praktijk leest u meer over de kwaliteitscriteria voor praktijken.

Zijn eenmanspraktijken welkom bij het Keurmerk?

Het maakt niet uit hoe groot de fysiotherapiepraktijk is, iedereen die actief wil leren en verbeteren en beschikt over een praktijk AGB-code kan deelnemer worden, dus ook eenmanspraktijken zijn van harte welkom als deelnemer bij het Keurmerk.

Mijn praktijk heeft meerdere locaties, betaal ik dan 1x praktijkcontributie?

Ja, wanneer een praktijk onder 1 naam actief is en vanuit 1 AGB-code declareert, betaalt u 1x contributie voor de praktijk als geheel. Na uw aanmelding is het mogelijk om de verschillende locaties op te voeren in uw praktijkportfolio.

Indien er sprake is van een keten van praktijken die onder verschillende namen en AGB-codes declareren, dan dient voor iedere praktijk (dus per AGB-code) een aparte aanmelding te worden gedaan. Dan zal er per praktijk contributie in rekening gebracht worden.

Wat zijn de tarieven voor deelname in 2020?

Contributiekosten voor de praktijk is per jaar € 500,-. Onder kopje Praktijk – Keurmerk documenten vindt u onze prijslijst voor 2020

Hoe kan ik als praktijk inloggen in mijn PE Online omgeving?

Als u wilt inloggen in uw praktijkomgeving in PE (portfolio) dan logt u in met de AGB-code van uw praktijk. Denkt u eraan dat u de letters AGB laat staan met het streepje erachter. Hiervoor heeft u destijds zelf een wachtwoord gekozen. Bent u deze vergeten? Kunt u op wachtwoord vergeten klikken en ontvangt u een link in uw e-mailbox om het wachtwoord aan te passen.

Medewerkers

Hoe meld ik mijn medewerkers aan bij Keurmerk Fysiotherapie?

Na het behalen van de Entreevisitatie 2.0 en na de aanmelding van uw praktijk kunnen alle therapeuten zich vanaf 1-11-2020 aanmelden via de knop ‘aanmelden therapeut’ op onze website. De therapeuten kunnen zelf aangeven bij welke Keurmerkpraktijk zij werkzaam zijn. Om dubbele registratiekosten te voorkomen, hebben zij de mogelijkheid om de gewenste aanmelddatum op 1-1-2021 te zetten. 

Is de therapeut niet meer werkzaam binnen uw praktijk, zij kunnen zich binnen het portfolio loskoppelen van uw praktijk door op het kruisje te klikken achter de naam van de praktijk. Vervolgens zal de therapeut verder gaan als individueel deelnemer tot wederopzegging (per mail uiterlijk één maand voor einde instroomdatum).

Een medewerker vertrekt, wat moet ik doen?

Via info@keurmerkfysiotherapie.nl kunt u doorgeven per wanneer de therapeut losgekoppeld mag worden. Wij sturen u en de betreffende therapeut een bevestiging van loskoppeling. 

Dataverzameling

Hoe werkt dataverzameling?

Met de dataverzameling sluit het Keurmerk aan op bestaande standaarden, waardoor vanuit alle elektronische patiëntendossiers data verzameld kan worden. U geeft eenmalig akkoord op medewerking aan de dataverzameling en daarna volgt maandelijkse extractie van data uit het patiëntendossier.

Waarom is er gekozen voor NIVEL?

NIVEL heeft door haar eigen zorgregistraties de infrastructuur al liggen. Deze is opgeschaald om dataverzending t.b.v. het Keurmerk Fysiotherapie mogelijk te maken. Het NIVEL heeft voor het Keurmerk Fysiotherapie een eigen database ingericht, waar de data verzameld en geanalyseerd wordt.

Wat gebeurt er met de data?

De data wordt geëxtraheerd uit het Elektronische Patiëntendossier, gepseudonimiseerd via ZorgTTP en komt dan terecht in de Keurmerk database. Daar vinden allerlei berekeningen plaats. Daarbij wordt de ontvangen data omgezet in voor de Keurmerk deelnemer relevante informatie. Deze informatie wordt tenslotte getoond in het praktijk of individuele dashboard van de Keurmerk praktijk resp. Keurmerk fysiotherapeut.

Indien partijen t.b.v. het uitvoeren van onderzoek gebruik willen maken van de gepseudonimiseerde data, die niet herleidbaar is tot patiënt, therapeut, of praktijkniveau, kan daartoe een verzoek worden ingediend bij het Keurmerk Fysiotherapie. Onder strikte voorwaarden, waaronder de eis dat het onderzoek van ‘toegevoegde waarde dient te zijn voor de fysiotherapie’, is het mogelijk dat dergelijke verzoeken gehonoreerd worden tegen verstrekkingskosten.

Hoe wordt de aansluiting met de praktijksoftware (EPD) gerealiseerd?

Dit wordt geregeld via de softwareleveranciers en kan per leverancier verschillen. De handleiding is hier te vinden.

Hoe krijg ik toegang tot het dashboard met feedback informatie uit de dataverzameling?

Via uw Keurmerk portfolio (PE Online) komt u op uw dashboard. Uw gebruikersnaam is uw persoonlijke AGB-code (zonder voorloopnul) en een zelfgekozen wachtwoord.

Welke vereisten zijn er voor dossiervoering voor het LDK?

In de dossiervoering (incl. metingen) moet tenminste 90% van de dossiers voor 90% zijn gevuld (categorieën conform de richtlijn dossiervoering 2019).