Aanmelden en registratie

Hoe word ik deelnemer?

Praktijkhouders kunnen zich aanmelden via de knop ‘aanmelden’. Na de aanmelding en het invullen van het assessment zal er voor praktijken met een basiscontract een praktijkvisitatie plaatsvinden. Praktijken met een PLUS-overeenkomst zullen het assessment moeten behalen. Als Keurmerkpraktijk is het een voorwaarde dat de therapeuten die werkzaam zijn binnen de praktijk Keurmerk therapeut worden.

Zijn eenmanspraktijken welkom bij het Keurmerk?

Het maakt niet uit hoe groot de fysiotherapiepraktijk is, iedereen die actief wil leren en verbeteren en beschikt over een praktijk AGB-code kan deelnemer worden, dus ook eenmanspraktijken zijn van harte welkom als deelnemer bij het Keurmerk.

Mijn praktijk heeft meerdere locaties, betaal ik dan 1x praktijkcontributie?

Ja, wanneer een praktijk onder 1 naam actief is en vanuit 1 AGB-code declareert, betaalt u 1x contributie voor de praktijk als geheel. Na uw aanmelding is het mogelijk om de verschillende locaties op te voeren in uw praktijkportfolio.

Indien er sprake is van een keten van praktijken die onder verschillende namen en AGB-codes declareren, dan dient voor iedere praktijk (dus per AGB-code) een aparte aanmelden te worden gedaan. Dan zal er per praktijk contributie in rekening gebracht worden.

Wat zijn de tarieven voor deelname in 2018?

Contributiekosten voor de praktijk is per jaar € 500,-. Naast de contributiekosten zijn er ook nog aanmeldkosten:

Praktijk intrede assessment € 250,-

Praktijk intrede visitatie € 695,-

Medewerkers

Hoe meld ik mijn medewerkers aan bij Keurmerk Fysiotherapie?

Praktijken hoeven (nieuwe) medewerkers niet meer aan te melden en/of te laten loskoppelen. Therapeuten kunnen zelf aangeven bij welke Keurmerkpraktijk zij werkzaam zijn. Is de therapeut niet meer werkzaam binnen uw praktijk, zij kunnen zich binnen het portfolio loskoppelen van uw praktijk door op het kruisje te klikken achter de naam van de praktijk. Vervolgens zal de therapeut verder gaan als individueel deelnemer tot wederopzegging (per mail uiterlijk één maand voor einde instroomdatum).

Dataverzameling

Hoe werkt dataverzameling?

Met de dataverzameling sluit het Keurmerk aan op bestaande standaarden, waardoor vanuit alle elektronische patiëntendossiers data verzameld kan worden. U geeft eenmalig akkoord op medewerking aan de dataverzameling en daarna volgt maandelijkse extractie van data uit het patiëntendossier.

Waarom is er gekozen voor NIVEL?

NIVEL heeft door haar eigen zorgregistraties de infrastructuur al liggen. Deze is opgeschaald, om dataverzending t.b.v. het Keurmerk Fysiotherapie mogelijk te maken. Het NIVEL heeft voor het Keurmerk Fysiotherapie een eigen database ingericht, waar de data verzameld en geanalyseerd wordt.

Daarnaast is NIVEL onafhankelijk, heeft geen commerciële belangen en een gerenomeerd onderzoeksinstituut; daarbij de garantie van de inzet van ervaren wetenschappers in het ontwikkelen van uitkomstindicatoren.

Wat gebeurt er met de data?

De data wordt geëxtraheerd uit het Elektronische Patiëntendossier, gepseudonimiseerd via ZorgTTP en komt dan terecht in de Keurmerk database. Daar vinden allerlei berekeningen plaats. Daarbij wordt de ontvangen data omgezet in voor de Keurmerk deelnemer relevante informatie. Deze informatie wordt tenslotte getoond in het praktijk of individuele dashboard van de Keurmerk praktijk resp. Keurmerk fysiotherapeut.

Indien partijen t.b.v. het uitvoeren van onderzoek gebruik willen maken van de gepseudonimiseerde data, die niet herleidbaar is tot patiënt, therapeut, of praktijkniveau, kan daartoe een verzoek worden ingediend bij het Keurmerk Fysiotherapie. Onder strikte voorwaarden, waaronder de eis dat het onderzoek van ‘toegevoegde waarde dient te zijn voor de fysiotherapie’, is het mogelijk dat dergelijke verzoeken gehonoreerd worden tegen verstrekkingskosten.

Hoe wordt de aansluiting met de praktijksoftware gerealiseerd?

Dit wordt geregeld via de software leveranciers en kan per leverancier verschillen. De handleiding is hier te vinden.

Hoe krijg ik toegang tot het dashboard met feedback informatie uit de dataverzameling?

Via uw Keurmerk portfolio (PE Online) komt u op uw dashboard. Uw gebruikersnaam is uw persoonlijke AGB-code (zonder voorloopnul) en een zelfgekozen wachtwoord.