Aanmelden

Deelnemersreglement 3.1

Prijslijst 2024

Stappenplan opstarten GLI-leefstijlcoach

Kwaliteitscriteria

Kwaliteitsregeling 3.3

Toekennen kwaliteitsuren

Peer review 

Peer Review in het kort 2.1. Lees dit eerst!.

De Resultaatindex. Bestemd voor leren en verbeteren.

Peer Review – Thema’s

Peer Review. Thema 1: Data

Peer Review. Thema 2: Zelfredzaamheid

Peer Review. Thema 3: Bevorderen van gezondheid van
kwetsbare mensen in de wijk

Peer Review. Thema 4: Innoveren; doen waar we al zo lang op wachten

Peer Review. Thema 5: Kennisvraag

Peer review – Handleidingen en bijlagen

Handleiding aanmelden peer review

Handleiding presentie doorgeven

Handleiding aanpassen basisgegevens peer review groep

Informed consent

Presentielijst Peer Review

Declaratieformulier coach – particulier. Versie 2024.2

PE-online (Mijn Keurmerk portfolio)

POP-formulier

Bewijs deelname (internationale) congressen symposia

Formulier medewerking wetenschappelijk onderzoek

Innovatiefonds

Algemene Voorwaarden Innovatiefonds

Toetsingskader Innovatiefonds

Aanvraagformulier Innovatiefonds