Kwaliteit kan het beste worden afgemeten aan de inspanningen die zorgverleners leveren om aan hun kwaliteit te werken. De beste garantie voor topkwaliteit zorg is te faciliteren dat fysiotherapeuten vanuit hun eigen drive aantoonbaar werken aan kwaliteit in een lerende veilige omgeving en dat aantoonbaar en inzichtelijk maken:

‘Hoe doe ik het nu en wat kan nog beter?’

De kern van het Keurmerk is peer review. Peer review wordt ook collegiale of onderlinge toetsing genoemd. Het is een methode om de kwaliteit van werken te verbeteren, verifiëren of controleren door het werk te onderwerpen aan de kritische blik van een aantal gelijken (Engels: peers), meestal vakgenoten of collegae. De handelwijze van het Keurmerk is doorspekt met deze werkwijze. Voor de deelnemers uit zich dat in de peer review bijeenkomsten en in de praktijkvisitatie. Deze vorm van toetsing is formatief, wat betekent dat je niet op de inhoud kunt worden afgerekend. Peer review geeft de mogelijkheid in een veilige omgeving je eigen vragen en zwakke punten voor te leggen aan collegae waardoor het leermoment veel groter is dan wanneer er consequenties verbonden zijn aan de inbreng.

Het Keurmerk Fysiotherapie faciliteert de mogelijkheid voor fysiotherapeuten om zich toetsbaar en transparant op te stellen. Fysiotherapeuten die hun collegae regelmatig vragen ‘Hoe doe ik het nu eigenlijk en wat kan ik nog beter doen?’

Fysiotherapeuten met de intrinsieke motivatie om de ontwikkeling van ons fysiotherapeutisch kennisdomein te volgen en een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling daarvan.
Bij het Keurmerk Fysiotherapie krijgt u de gelegenheid om u zichtbaar te maken dat u actief met de kwaliteit van zorg bezig bent. U laat zien dat u werkt aan echte inhoudelijke kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen.

Jumping
nieuws