Instellingsaccreditatie

Een instellingsaccreditatie vindt plaats middels een visitatie. Aan de hand van het aanmeldformulier wordt de werkwijze van de instelling doorlopen. Tijdens een visitatie zijn twee personen uit de scholingscommissie van Stichting Keurmerk Fysiotherapie ongeveer 2,5 uur op uw instelling aanwezig. De visitatie bestaat uit een kennismaking, doorspreken van de procedure, overhandigen van de gevraagde stukken, het doornemen van de stukken door de commissie en tot slot een afsluitende eerste impressie. De eindbeoordeling ontvangt u per mail maximaal 2 weken na afronding van de visitatie.

Wordt een instellingsaccreditatie verleend dan betekent dit dat uw instelling gemandateerd om gedurende periode van 2 jaar de eigen cursussen te accrediteren. Als onderdeel van de accreditatie verlangt het Keurmerk van u een jaarlijkse lijst met de gemiddelde evaluatie scores van alle cursussen.

Reguliere accreditatie

Voor een reguliere accreditatie van na- en bijscholingsactiviteiten gebruiken wij PE Online. Dit systeem biedt naast voordelen voor onze deelnemers ook voordelen voor u als scholingsaanbieder:

  • Uw scholing is zichtbaar in de agenda van iedere Keurmerk deelnemer
  • U kunt uw scholing labelen op een specifiek aandachtsgebied
  • U kunt de deelnemerslijst in één keer uploaden in PE Online omgeving
  • U bent wellicht al bekend met PE Online. Veel organisaties, waaronder diverse verenigingen zoals KNMG (project GAIA), KNMP-psychologen en paramedici gebruiken nu al het PE Onlinesysteem.
Jumping

Toelichting aanvragen van accreditatie

Het Keurmerk Fysiotherapie accrediteert cursussen en opleidingen waarbij wordt getoetst of de scholing is gericht op het fysiotherapeutisch handelen. U leest meer over het aanvragen van accreditatie en de kosten die hieraan verbonden zijn.

Jumping

Toelichting aanvragen van accreditatie

Het Keurmerk Fysiotherapie accrediteert cursussen en opleidingen waarbij wordt getoetst of de scholing is gericht op het fysiotherapeutisch handelen. U leest meer over het aanvragen van accreditatie en de kosten die hieraan verbonden zijn.