Geaccrediteerde scholing

Geaccrediteerde scholing is zichtbaar in de nascholingsagenda van iedere Keurmerk fysiotherapeut in het persoonlijke portfolio. U kunt zoeken op specialisatie/aandachtsgebied en zelfs op organisatie. Scholingsaanbieders hebben tot 1 april 2018 de tijd om de geaccrediteerde scholing in PE Online aan te melden.

NVAO geaccrediteerde opleidingen

Het volgen van een NVAO geaccrediteerde opleiding op het gebied van fysiotherapie levert bij het Keurmerk Fysiotherapie Kwaliteitsuren (KU) op. U kunt hier zien of uw opleiding NVAO geaccrediteerd is.

Voor het volgen van een masteropleiding kunt u per kalenderjaar dat u de opleiding volgt KU opbouwen. U berekent het aantal KU door het aantal EC, te vermenigvuldigen met 28 en vervolgens te delen door het aantal studiejaren. Een voorbeeld: een opleiding geeft 90 EC en duurt 3 jaar dan zal de rekensom zijn 90×28=2520. 2520:3=840. U kunt dan 840 KU opvoeren per kalenderjaar.

Voor de overige jaren dat waarin u geen NVAO geaccrediteerde opleiding volgt, blijft de minimale 5 KU per jaar van toepassing.

Instellingsaccreditatie

Hieronder ziet u welke scholingsaanbieders er zijn met een instellingsaccreditatie bij Keurmerk Fysiotherapie. In de nascholingsagenda ziet u welke cursussen zij aanbieden voor het Keurmerkregister.