Peer review

Er kan jarenlang gediscussieerd worden over het begrip kwaliteit en hoe dit te meten zonder tot een consensus te komen. De beste manier om kwaliteit te stimuleren en te garanderen komt voort uit intrinsieke motivatie en het leren van elkaar.

Daarvoor moet de therapeut kunnen reflecteren op het eigen handelen, en moet hij in staat zijn de handelingen van een collega op een positieve wijze van feedback te voorzien. Op deze wijze wordt kwaliteit gewaarborgd doordat de therapeut deelneemt aan continu verbeterproces, wat veel meer garanties geeft op het leveren van het brede begrip kwaliteit dan individuele uitkomsten of procesmetingen.

Het peer review systeem kent een hoge mate van autonomie, eigen initiatief is belangrijk. Fysiotherapeuten zijn hoogopgeleide professionals en prima in staat om hun eigen leerproces vorm te geven aan de hand van een aantal handvatten.

Interview met Ronald Bus
Peer Review coach

Tijdens de besprekingen tussen KNGF & SKF wilde we de verschillen tussen intervisie en peer review weergeven. Dit bracht ons op het idee om een interview met één van de peercoaches te doen. Wie kan nou beter de peer review uitleggen dan onze coaches? We spraken Ronald Bus uit Hilversum. Hij werkt als fysiotherapeut bij Fysiotherapie De Eedenburgh en is vanaf 2017 één van de peercoaches.

Lees hier het volledige interview met hem terug.

Peer review

Er kan jarenlang gediscussieerd worden over het begrip kwaliteit en hoe dit te meten zonder tot een consensus te komen. De beste manier om kwaliteit te stimuleren en te garanderen komt voort uit intrinsieke motivatie en het leren van elkaar.

Daarvoor moet de therapeut kunnen reflecteren op het eigen handelen, en moet hij in staat zijn de handelingen van een collega op een positieve wijze van feedback te voorzien. Op deze wijze wordt kwaliteit gewaarborgd doordat de therapeut deelneemt aan continu verbeterproces, wat veel meer garanties geeft op het leveren van het brede begrip kwaliteit dan individuele uitkomsten of procesmetingen.

Het peer review systeem kent een hoge mate van autonomie, eigen initiatief is belangrijk. Fysiotherapeuten zijn hoogopgeleide professionals en prima in staat om hun eigen leerproces vorm te geven aan de hand van een aantal handvatten.

Vereisten peer review groep:

  • Groepen van minimaal 5 en maximaal 9 Keurmerk therapeuten uit minimaal 2 verschillende praktijk AGB codes.
  • 4 bijeenkomsten per jaar (U organiseert elk kwartaal één bijeenkomst).
  • U kiest gezamenlijk met de groep uit één van de aangeboden thema’s klik hier.
  • U ontvangt geen scholingspunten voor deelname aan de peer review.
  • Elk kalender jaar meldt de organisator de groep aan in PE online. Dit kan vanaf november voorlopend jaar. (Door elk jaar de groep (opnieuw) aan te melden kent PE online een ander ID-nummer toe aan de aangemelde groep).
  • Keurmerk probeert twee keer per jaar een coach aan te laten sluiten.
  • Organisator informeert de gekoppelde coach over wijzigingen.
schema-peer-review-thema
Thema Programma
Thema 1: Data; Meetinformatie gebruiken om te leren en verbeteren 4 Peer Review bijeenkomsten van 2 uur.
1e uur gaat u aan de slag met het verzamelen, analyseren en gebruiken van proces- en uitkomstdata om kwaliteit in behandelingen te verbeteren en aan te tonen
2e uur inbreng (video) casus naar keuze.
Aanbeveling: zorg dat de casus die het 2e uur wordt ingebracht een relatie heeft met dit thema.
Thema 2: Het bevorderen van eigen regie en zelfredzaamheid 4 Peer Review bijeenkomsten van 2 uur.
1e gaat u aan de slag met het analyseren van een cliënt (of een groep cliënten) waarmee je moeilijk uit de voeten kunt als het gaat om het bevorderen van eigen regie en zelfredzaamheid.
2e uur inbreng (video) casus naar keuze.
Aanbeveling: zorg dat de casus die het 2e uur wordt ingebracht een relatie heeft met dit thema.
Thema 3: Bevorderen van gezondheid van kwetsbare mensen in de wijk 4 Peer Review bijeenkomsten van 2 uur die volledig besteed worden aan dit thema.
1e bijeenkomst is een monodisciplinaire bijeenkomst met de peer review groep (PR-groep).
De 2e en 3e bijeenkomst wordt gebruikt om een casus in te brengen tijdens een interprofessioneel overleg.
De 4e bijeenkomst is een monodisciplinaire bijeenkomst met de peer review om het programma te evalueren.
Thema 4: Innoveren; doen waar we al zo lang op wachten 4 Peer Review bijeenkomsten van 2 uur die volledig besteed worden aan dit thema.
1e bijeenkomst gaat over het verkennen van verschillende ideeën voor een innovatie en het formuleren van een gewenste situatie.
2e bijeenkomst is de ideeënfase: het bedenken en ontwerpen van meerdere oplossingsrichtingen.
3e bijeenkomst is de ontwikkelfase: het representeren van een oplossingsrichting in een fysieke vorm (een schema, model, schets, tekening).
De 4e fase is het testen van de oplossing bij relevante stakeholders en het vragen om feedback. Er wordt geen casus ingebracht. Het thema kan gekozen worden door ervaren peer review groepen 1 x per 5 jaar.
Thema 5: Kennisvraagstuk + NPi 4 Peer Review bijeenkomsten van 2 uur.
1e uur gaat u aan de slag met een kennisvraag, die bijvoorbeeld kan worden ingezet met behulp van de NPi service.
2e uur inbreng (video) casus naar keuze.
Aanbeveling: zorg dat de casus die het 2e uur wordt ingebracht een relatie heeft met dit thema.

Hoe vind ik andere Keurmerk deelnemers om groepen te vormen.
U kunt op twee manieren deelnemers zoeken voor uw peer review groep.

  1. Aansluiting vinden in een bestaande groep (zoeken in de nascholingsagenda / Excellijst)
  2. Zoek contact met een (nieuwe) Keurmerkpraktijk om een groep mee samen te stellen (zoeken in de zorgzoeker voor aangesloten praktijken).

1. Nascholingsagenda of Excellijst peer review 2021
Binnen PE online in het portfolio heeft iedereen een nascholingsagenda. Binnen deze agenda kunt u zoeken naar peer review groepen per locatie. U kunt onder kopje ‘zoektermen’ selecteren op aandachtsgebied. Wanneer inschrijven mogelijk is, kunt u contact opnemen met de organisator van de betreffende groep. U kunt tegenwoordig ook in onze Excellijst van reeds aangemelde peer review groepen kijken. Klik hier voor de Excellijst van peer review groepen

2. Zorgzoeker
In het portfolio heeft iedereen een knop (deelnemers). Via die knop komt u op onze zorgzoeker u ziet dan alle aangesloten praktijken. Als u zoekt op plaatsnaam dan ziet u op de kaart de praktijken bij u in de buurt met contactgegevens. U kunt de gekozen praktijk benaderen en vragen om peer review groepen mee te vormen.

De rol van de organisator.
Iedere groep kiest een organisator, spreek onderling af wie die rol op zich gaat nemen. De organisator is de persoon die de groep invoert in PE online. Aan de hand van de naam en BIG-nummer kan de organisator doorgeven wie er in de groep zit. Daarnaast heeft de organisator als taak in overleg met de groep 4 datums te plannen per jaar. Klik hier voor de handleiding aanmelden peer review groepen. De organisator heeft contact met de coach zodra er een coach gekoppeld is aan uw groep. De organisator informeert de coach voorafgaand de leervragen van de therapeuten die een videocasuistiek inbrengen zodat iedereen zich goed kan voorbereiden en daardoor meer inbreng kan geven zodat het leerproces groter is. Ook bij wijzigingen van data en tijd brengt de organisator de coach op de hoogte.

De organisator van uw peer review groep zal van elke bijeenkomst doorgeven wie aanwezig is geweest. Dit doet hij/zij door de BIG-nummers in te vullen van de aanwezige therapeut. Voor elke bijeenkomst moet een presentielijst worden opgemaakt en getekend door de aanwezigen. In het portfolio van de therapeut is vervolgens te zien wanneer een therapeut aanwezig is geweest bij de peer review. Klik hier voor de handleiding presentie doorgeven. De organisator van de groep is verplicht om binnen 2 weken na afloop van de bijeenkomst de presentie in PE-Online te zetten. Er wordt geen presentie opgevoerd voor de aanwezige coach.

De rol van coach en voorkeur coach.
De coach heeft als taak het proces goed te begeleiden. In de aanvraag is het mogelijk voorkeur voor coach uit te spreken. Deze moet wel ingeschreven staan als geregistreerde coach van het Keurmerk. Heeft u geen voorkeur dan koppelen wij een coach aan uw groep. De coach krijgt voor het coachen geen presentie bijgeschreven in zijn of haar portfolio. De coach is verplicht zelf ook aansluiting te vinden bij een andere groep als deelnemer. De coach moet immers als deelnemer ook aan onze minimale vereisten voldoen.