Leefstijlcoaching en fysiotherapie

Per 1 januari 2019 maakt de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) deel uit van de basisverzekering. Zorgverzekeraars stellen in hun inkoopvoorwaarden dat aanbieders van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) moeten beschikken over de competenties van de HBO-leefstijlcoach. Om hieraan te voldoen moeten algemeen fysiotherapeuten op 4 competenties worden bijgeschoold. Om opleidingen die fysiotherapeuten scholen op deze 4 competenties te erkennen kunnen vanaf januari 2019 scholingsaanbieders hun opleidingen aanbieden aan een onafhankelijke erkenningscommissie leefstijlcoaching, welke is ingesteld door het Keurmerk en KNGF.

De 4 competenties zijn:
• Ontwerpen van leefstijlinterventies anders dan een beweeginterventie.
• Individueel voedingspatroon en voedingsadvisering.
• Individueel slaappatroon en advisering.
• Toepassen ontspanning in relatie tot leefstijl.

Naast deze minimale competenties stellen eigenaren van GLI programma’s eisen om het programma te kunnen aanbieden. Deze eisen zijn te vinden op de sites van de programma’s. Mogelijk stellen verzekeraars ook nog aanvullende eisen. Deze kunt u vinden in de inkoopvoorwaarden van de verzekeraars.

Erkenningscommissie leefstijlcoaching

De besturen van het Keurmerk en het KNGF hebben besloten gezamenlijk een onafhankelijke commissie in te stellen. De commissie beoordeelt of het opleidingsaanbod van scholingsaanbieders fysiotherapeuten bijschoolt op de vier genoemde competenties. Als scholingsaanbieder kunt u opleidingen aanbieden aan de erkenningscommissie leefstijlcoaching.

Aanvragen van erkenning

U kunt uw opleiding voor erkenning aanbieden bij de onafhankelijke erkenningscommissie leefstijlcoaching. Lees voordat u uw aanvraag indient de hieronder beschreven van de procedure. Als u het aanvraagformulier met alle bijlagen gereed heeft stuurt u deze via WeTransfer naar de ambtelijk secretaris van de erkenningscommissie per mail naar erkenningscholingsaanbodgli@kngf.nl.

Klik hier voor een beschrijving van het proces van een aanvraag
Klik hier voor het aanvraagformulier dat u in moet vullen om uw opleiding aan te bieden. Alleen volledig ingevulde formulieren bij bijbehorende bijlagen worden in behandeling genomen.
Klik hier om eerst de standaardvoorwaarden voor erkenning van uw opleiding door te nemen
Klik hier om meer te lezen over het toetsingskader
Klik hier voor de prijslijst voor het laten toetsen van uw opleiding door te erkenningscommissie leefstijlcoaching.

U ontvangt binnen 8 weken na begindatum uw beoordeling
Na het indienen van uw aanvraag (aanvraagformulier en bijlagen) zult u, als uw aanvraag volledig is ingediend, van de ambtelijk secretaris binnen drie weken per e-mail bericht ontvangen dat uw aanvraag in behandeling is genomen. Binnen 8 weken na de begindatum van de erkenningsprocedure ontvangt u van de ambtelijk secretaris bericht over het resultaat van de beoordeling van uw aanvraag.

Heeft u vragen over de procedure? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de erkenningscommissie leefstijlcoaching per mail via erkenningscholingsaanbodgli@kngf.nl.