De stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijke stichting met een bestuur en een kantoor met medewerkers. Als toezichthouder fungeert een Raad van Toezicht. Het bestuur laat zich adviseren door een tripartiete Adviesraad, waarin zowel fysiotherapeuten, patiënten als zorgverzekeraars in vertegenwoordigd zijn. Een aantal commissies voeren waar nodig taken uit voor het bestuur.

Bestuur

keurmerk-fysiotherapie-logo-transparant

Dr. Henri Kiers – Voorzitter

Directeur Instituut voor Bewegingsstudies, Hogeschool Utrecht, manueeltherapeut, bewegingswetenschapper, voorheen werkzaam in een maatschap in Lelystad, gepromoveerd in de revalidatiewetenschappen.

keurmerk-fysiotherapie-logo-transparant

Wendy Tavenier – Secretaris en penningmeester

Mede-eigenaar van ‘De Fysiotherapeut, Pijnacker Zuid’, master manueeltherapeut en bestuurslid Vastus (SOMT).

keurmerk-fysiotherapie-logo-transparant

Marije de Leur – Bestuurslid

Werkzaam als fysiotherapeut vanuit een ZZP-rol en actief in het begeleiden van fysiotherapiepraktijken in kwaliteitstrajecten. Daarnaast al enkele jaren bestuurslid van het RGF Midden Nederland en is daar kwaliteitsfunctionaris.

keurmerk-fysiotherapie-logo-transparant

Harry Gosselink – Bestuurslid

Mede-eigenaar van Topfit Fysiotherapie, sportfysiotherapeut en bestuurslid Stichting Eerstelijnszorg Botter.

Kantoor

keurmerk-fysiotherapie-logo-transparant

Marije Florusbosch – Kantoor

Werkzaam bij Keurmerk Fysiotherapie.

keurmerk-fysiotherapie-logo-transparant

Linda van de Belt – Kantoor

Werkzaam bij Keurmerk Fysiotherapie.

keurmerk-fysiotherapie-logo-transparant

Annelies Oskam – Kantoor

Werkzaam bij Keurmerk Fysiotherapie.

keurmerk-fysiotherapie-logo-transparant

Anita Bakker – Kantoor

Werkzaam bij Keurmerk Fysiotherapie.

Adviesraad

De adviesraad bevat een representatieve vertegenwoordiging uit het werkveld van Keurmerk Fysiotherapie, die ons kritisch volgt en inspireert, zodat het Keurmerk Fysiotherapie haar doelstellingen kan realiseren.

De adviesraad heeft de taak te adviseren over:

 • Vorm en inhoud van Keurmerk criteria
 • De te leveren ondersteuning en faciliteiten aan deelnemers
 • Informatievoorziening aan deelnemers, zorgverzekeraars en patiënten
 • Belangenbehartiging van de deelnemers
nieuws

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de doelrealisatie van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Dit betekent onder andere dat zij toeziet op:

 • Maatschappelijk resultaat
 • Realisatie van de doelstellingen
 • Beleid en beheer van het bestuur
 • Naleven van wet en regelgeving
 • Voldoen aan de eisen van de financiële verslaglegging
 • Interne controle en risicobeheersing
 • Doelmatigheid en efficiency
 • Integriteit en indien van toepassing de identiteit
Ben F.M. Knüppe (voorzitter) André P. Barel Hans C.V. de Boer
Jurist (Leiden, 1975); advocaat (1977-2004); vooral ‘bedrijven in moeilijkheden’ praktijk HTS-elektrotechniek (Utrecht, 1983) Fysiotherapie (1979); Bedrijfskunde (1989)
Bestuurslid en later CEO van Dexia Bank Nederland N.V. (2004-2010) Metrologie (Dienst van het IJkwezen/VSL 1983-1989) Fysiotherapeut (1981-1999), Lid AB-KNGF (1996-2004)
Sinds 2010 curator in het faillissement van DSB Bank N.V. Sinds 1989 in de Raad voor Accreditatie, Accreditatieonderzoeken Laboratoria en Inspectie-instellingen Diverse managementfuncties binnen ziekenhuizen, GGZ en revalidatie (1986-2001)
Daarnaast diverse functies in het bankwezen, commissariaten en STAK-besturen EA Lead auditor peer reviews Sinds 2001 manager, later directeur, vanaf 2015 lid Raad van Bestuur bij Isala Zwolle
Ondermeer medeoprichter en voormalig bestuurslid van INSOLAD, de Vereniging van Insolventieadvocaten Medepraktijkhouder (kinder)fysiotherapie Daarnaast diverse functies als toezichthouder (laboratoria, openbare farmacie)
downloads

Algemene documenten

Jaarverslag 2016

downloads

Algemene documenten

Jaarverslag 2016