De stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijke stichting met een bestuur en een kantoor met medewerkers. Als toezichthouder fungeert een Raad van Toezicht. Het bestuur laat zich adviseren door een tripartiete Adviesraad, waarin zowel fysiotherapeuten, patiënten als zorgverzekeraars in vertegenwoordigd zijn. Een aantal commissies voeren waar nodig taken uit voor het bestuur.

Bestuur

bestuursfoto-uitvergroot

Dr. Henri Kiers – Voorzitter

Directeur Instituut voor Bewegingsstudies, Hogeschool Utrecht, manueeltherapeut, bewegingswetenschapper, voorheen werkzaam in een maatschap in Lelystad, gepromoveerd in de revalidatiewetenschappen.

schermafdruk-2020-02-28-22.50.10

Harry Gosselink – Penningmeester

Mede-eigenaar van Topfit Fysiotherapie, sportfysiotherapeut en bestuurslid Stichting Eerstelijnszorg Botter.

Kantoor

keurmerk-fysiotherapie-logo-transparant

Linda van de Belt – Kantoor

Werkzaam bij Keurmerk Fysiotherapie.

keurmerk-fysiotherapie-logo-transparant

Annelies Oskam – Kantoor

Werkzaam bij Keurmerk Fysiotherapie.

keurmerk-fysiotherapie-logo-transparant

Danies Verboom – Kantoor

Werkzaam bij Keurmerk Fysiotherapie.

Adviesraad

De adviesraad bevat een representatieve vertegenwoordiging uit het werkveld van Keurmerk Fysiotherapie, die ons kritisch volgt en inspireert, zodat het Keurmerk Fysiotherapie haar doelstellingen kan realiseren.

De adviesraad heeft de taak te adviseren over:

 • Vorm en inhoud van Keurmerk criteria
 • De te leveren ondersteuning en faciliteiten aan deelnemers
 • Informatievoorziening aan deelnemers, zorgverzekeraars en patiënten
 • Belangenbehartiging van de deelnemers
nieuws

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de doelrealisatie van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Dit betekent onder andere dat zij toeziet op:

 • Maatschappelijk resultaat
 • Realisatie van de doelstellingen
 • Beleid en beheer van het bestuur
 • Naleven van wet en regelgeving
 • Voldoen aan de eisen van de financiële verslaglegging
 • Interne controle en risicobeheersing
 • Doelmatigheid en efficiency
 • Integriteit en indien van toepassing de identiteit
Hans C.V. de Boer
(voorzitter)
Paul Dalhuisen Vacature vacant
Fysiotherapie (1979); Bedrijfskunde (1989) Nederlands recht (2001)
 Fysiotherapeut (1981-1999), Lid AB-KNGF (1996-2004) Advocaat (2003-2014). Sinds 2011 uitsluitend werkzaam op het terrein
van de gezondheidszorg (Ziekenhuizen, WLZ, GGZ, fysiotherapeuten en huisartsen)
Diverse managementfuncties binnen ziekenhuizen, GGZ en revalidatie (1986-2001) Sinds 2014 werkzaam als ziekenhuisjurist afdeling Raad van Bestuur bij
Medisch Spectrum Twente in Enschede en bij Santeon (Utrecht)
Sinds 2001 manager, later directeur, vanaf 2015 lid Raad van Bestuur bij Isala Zwolle Daarnaast enkele andere medezeggenschap- en bestuursfuncties in het
semipublieke domein
Daarnaast diverse functies als toezichthouder (laboratoria, openbare farmacie)
Jumping
Jumping

Algemene documenten

Jaarverslag 2016