Algemene documenten

Statuten Keurmerk Fysiotherapie

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2018

Evenementen

Regioavond: …Samen naar 2019
2018

Presentatie Keurmerk Fysiotherapie

Regioavond: Tour de SKF
2017

Presentatie Keurmerk Fysiotherapie

Presentatie Visitatie

Presentatie data en benchmarken

Symposium: Fysiotalks
2016

Dataverzameling LDK Nivel pitch (Lando Koppes)

Gross mOtor Development of Infants using home Video registration with the Aims Pitch (Marike Boonzaaijer)

Business modellen Fysiotherapie Pitch (Rugter IJntema)

Professioneel omgaan met agressie in de zorg (Rob den Dolder)

Peer review
2015

Best Practice Peer Review – ervaringen vanuit de ShoulderCommunity (Dorien Ginsel)