Dashboard
Als u uw gegevens heeft verzonden worden deze door het NIVEL verwerkt. Iedere deelnemer van ons register krijgt een persoonlijke dashboard om de patiëntengegevens in te zien. Binnen het dashboard kunt u benchmarken met anderen. Onderling kan zo het fysiotherapeutisch handelen met elkaar worden vergeleken. Deze informatie kunt u delen, in bijvoorbeeld de peer groepen, bij de visitatie tussen praktijken en daar waar uw praktijk het zelf voor wil inzetten, met als doel te leren en verbeteren. Inloggen op het dashboard kan met uw persoonlijke AGB-code.

Contact Nivel
Heeft u vragen over uw dashboard of hulp nodig om in uw dashboard te komen? U kunt rechtstreeks contact opnemen met Nivel.
E-mail: ldk@nivel.nl
Tel.nr.: 030-2729814