Veelgestelde vragen

Wij hebben de meest voorkomende vragen voor u op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij? Stuur uw vraag dan naar info@keurmerkfysiotherapie.nl en wij sturen u binnen 2 werkdagen een reactie!

Wij hebben getracht zo volledig mogelijk te zijn en zullen onderstaande vragenlijst op basis van uw input periodiek aanvullen!

Deelnemer worden

Hoe word ik deelnemer?

De fysiotherapie praktijk wordt deelnemer van het Keurmerk. Inschrijven kan via de website via het tabblad ‘Registreren’. Na de eerste registratie, ontvangt de eerste contactpersoon binnen 10 werkdagen toegang tot zijn ‘Praktijk Keurmerk’ omgeving en alle benodigde documenten. Daar kan de eerste contactpersoon de overige gegevens aanvullen en kiezen op welke wijze de betaling plaats moet vinden.

In de ‘Praktijk Keurmerk’ omgeving registreert de eerste contactpersoon de individuele medewerkers, waarvoor vervolgens een eigen ‘Mijn Keurmerk’ omgeving wordt aangemaakt.

Daaronder valt ook de officiële registratie in het Keurmerk register, waarbij iedere fysiotherapeut standaard als ‘algemeen fysiotherapeut’ staat geregistreerd. Daarnaast kan je tevens je specialisatie(s) registreren.

Kan ik mij als individuele fysiotherapeut aansluiten?

Individuele fysiotherapeuten kunnen als deelnemer bij het Keurmerk geregistreerd worden of blijven als hij/zij aan alle vereisten voldoet, zie kwaliteitsregeling 2.0

Zijn eenmanspraktijken welkom bij het Keurmerk?

Het maakt niet uit hoe groot de fysiotherapie praktijk is, iedereen die actief wil leren en verbeteren en beschikt over een praktijk AGB code kan deelnemer worden, dus ook eenmanspraktijken zijn van harte welkom als deelnemer bij het Keurmerk.

Ik werk als zzp-er in verschillende Keurmerk of CKR fysiotherapie praktijken, maar heb geen eigen praktijk, kan ik dan deelnemer worden?

Je kunt als ZZP-er deelnemer worden bij het Keurmerk. Bij de inschrijving vermeld je bij praktijk naam ‘ZZP-je naam’. De AGB-code van de praktijk voor fysiotherapie waar jij werkt kan je invullen, zodat je mee kan doen aan de dataverzameling. Aan de overige individuele criteria als fysiotherapeut moet je ook voldoen, zodat je jezelf Keurmerk fysiotherapeut mag noemen en actief werkt aan de kwaliteit van jouw fysiotherapeutisch handelen.

Wanneer je bij 2 of meer fysiotherapie praktijken werkt, dan kan één van beiden jou als fysiotherapeut onder de praktijk registeren. Als meerdere praktijken willen registreren, kun jij aangeven wat de ‘hoofdpraktijk’ is.

Je kunt met je Keurmerk registratie ook werken bij een CKR praktijk en hoeft daarvoor niet extra in het CKR te staan.

Ik werk nu bij een Keurmerk praktijk, maar ga medio dit jaar werken als zzp-er. Kan ik mijn registratie omzetten naar ZZP-status en ingeschreven blijven staan bij het Keurmerk Fysiotherapie?

Uw inschrijving voor 2016 kan gewoon gehandhaafd blijven. U kunt zich laten ‘loskoppelen’  van uw huidige organisatie en uw inschrijving omzetten naar ’ZZP’-status.

Ik werk in de tweede of derde lijn, kan ik mij dan ook aansluiten?

Als de afdeling zich aansluit en vanuit de instelling de aanmelding bij het keurmerk plaatsvindt, dan kan dat. De afdeling van de tweede of derde lijn gedraagt zich dan als ‘praktijk’.

Indien gebruik gemaakt wordt van instellingssoftware als elektronisch patiëntendossier, dan kan niet worden deelgenomen aan het (verplichte) onderdeel dataverzameling. In plaats daarvan vindt dan eenmaal per jaar een visitatie plaats, waarbij door peer visitatie en op basis van het toetsingsreglement van het Keurmerk wordt gekeken of aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.

Het gaat hier om exact dezelfde toets als de toetst die wordt ingezet bij eerstelijnspraktijken, waarbij een indicator buiten de vereiste marges blijkt te liggen. NB: dit is geen ‘harde audit’, maar een toets waarbij het fysiotherapeutische handelen en proces van leren en verbeteren centraal staat.

Voor deze tweede en derdelijns praktijken/afdelingen, gelden verder dezelfde tarieven en voorwaarden als voor eerstelijns praktijken.

Wat is mijn risico als ik op termijn niet meer aan de Keurmerk vereisten voldoe of uit het Keurmerk wil stappen?

Individuele fysiotherapeuten kunnen ingeschreven blijven staan bij het Keurmerk, mits zij voldoen aan de individuele criteria. Voor individuele fysiotherapeuten geldt dat zij zich bij uitstroom uit het Keurmerk weer bij het CKR kunnen aanmelden en naar rato van het aantal jaren dat zij ingeschreven staan, punten dienen te behalen.

Voor de praktijk geldt dat zij na uitstroom niet langer het Keurmerk Fysiotherapie in al haar uitingen mag voeren, haar onderscheidend vermogen verliest en de vermelding op de website ten behoeve van patiënten en andere stakeholders wordt verwijderd. Uitschrijving na niet voldoen aan de geïndiceerde toets betekent de eerste 12 maanden geen mogelijkheid tot her-inschrijving bij het Keurmerk.

Hoe kan ik mijn inschrijving bij het Keurmerk opzeggen?

Deelname aan het Keurmerk gaat per kalenderjaar. Nadat u uw praktijk heeft aangemeld via de website van het Keurmerk Fysiotherapie – waarbij u akkoord bent gegaan met het Deelnemersreglement en het Kwaliteitsreglement – is uw inschrijving definitief.

U kunt jaarlijks tot en met 30 november u inschrijving voor het daarop volgende kalenderjaar opzeggen door een e-mail te sturen naar: info@keurmerkfysiotherapie.nl óf door een aangetekende brief te sturen naar: Keurmerk Fysiotherapie, Sportlaan 2, 8044 PG Zwolle, onder vermelding van ‘opzegging’.

Tarieven

Wat zijn de tarieven voor deelname in 2017?

De fysiotherapie praktijk wordt deelnemer en betaalt contributie per kalenderjaar. Alle fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij de praktijk, worden ‘Keurmerk fysiotherapeut’ en ook daarvoor geldt contributie per kalenderjaar.

Bij de aanmelding van een nieuwe praktijk worden de kosten voor de praktijk intrede assessment in rekening gebracht. Deze bedragen € 250,00.

Fysiotherapie praktijk
 • € 500
Fysiotherapeut 1register
 • € 200
Fysiotherapeut ieder extra register
 • €   50
Bijdrage Peer Review per therapeut
 • €   50

Rekenvoorbeeld:

Fysiotherapie praktijk met 6 medewerkers, 1 is manueel therapeut, 1 kinderfysiotherapeut, 1 is manueel therapeut én sportfysiotherapeut:

1x Fysiotherapie praktijk
 • €    500
6x 1e register
 • € 1.200
3x 2e register en 1x 3e register
 • €    200
6x Bijdrage Peer review per therapeut
 • €    300
 • € 2.200

 

Krijg ik korting als ik gedurende het jaar een nieuwe medewerker aanmeld?

Bij aanmelden van nieuwe therapeuten bij bestaande Keurmerk praktijken of bij individuele therapeuten gaande het jaar wordt de korting per kwartaal berekend:

–       Januari t/m maart  0% korting

–       April t/m juni 25 % korting

–       Juli t/m september 50 % korting

–       Oktober t/m december 75 % korting

Als een medewerker uit dienst gaat, krijg ik dan geld terug?

Restitutie van contributie is niet mogelijk. Wel blijft de desbetreffende fysiotherapeut – ook als deze naar een niet-Keurmerk praktijk gaat  – gedurende het kalenderjaar bij het Keurmerk ingeschreven staan én dient aan de individuele keurmerk criteria te blijven voldoen.

Indien de uitdienst tredende medewerker bij een niet-Keurmerk praktijk gaat werken, kan hij deelnemer blijven als individu of terug naar het CKR.

Mijn praktijk heeft meerdere locaties, betaal ik dan 1x praktijk contributie?

Ja, wanneer een praktijk onder 1 naam actief is en vanuit 1 AGB code declareert, betaalt deze 1x contributie voor de praktijk als geheel.

Na inschrijving ontvangt de eerste contactpersoon toegang tot de ’Praktijk Keurmerk’ gegevens en daar kunnen alle locaties worden ingevoerd, net als alle werkzame fysiotherapeuten.

Indien sprake is van een keten van praktijken die onder verschillende namen en/of AGB codes declareren, dan dient voor iedere fysiotherapie praktijk (per AGB code) een aparte aanmelding te worden gedaan. Daarbij geldt dus ook dat per praktijk de praktijk contributie dient te worden voldaan.

 

Contractering en uitbetaling door zorgverzekeraars

Kom ik bij registratie bij het Keurmerk Fysiotherapie in aanmerking voor een contract bij alle zorgverzekeraars?

Wij hebben met alle zorgverzekeraars de afspraak dat u, net als bij registratie in het CKR, in aanmerking komt voor een contract en uitbetaling.

Dragen zorgverzekeraars financieel bij aan het Keurmerk?

Nee, de kosten worden betaald vanuit de contributie die betaald wordt door de deelnemers. Het Keurmerk is een stichting en mag daarmee geen winst maken. De Raad van Toezicht draagt zorgt voor controle op het Bestuur en de kantoororganisatie.

Keurmerk register

Wordt mijn specialisatie ook bij het Keurmerk geregistreerd?

Ja, het Keurmerk registreert een persoon altijd als ‘algemeen fysiotherapeut’ en daarnaast registreren we alle huidige specialisaties, daarbij volgen we dezelfde indeling zoals – ten behoeve van de declaratie – door zorgverzekeraars geaccordeerd en door Vektis (het AGB register).

De eerste contactpersoon van de praktijk dient alle specialisaties bij aanmelding van de fysiotherapeuten ‘aan te vinken’ tijdens de registratie. Mutaties in specialisaties kunnen via e-mail – samen met een bewijs van het behalen van de opleiding – worden doorgegeven via e-mail aan info@keurmerkfysiotherapie.nl.

Kan ik een AGB code aanvragen óf specialisatie laten bijschrijven bij Vektis?

Een net afgestudeerde fysiotherapeut kan – zodra hij of zij een BIG nummer heeft – als Keurmerk fysiotherapeut een AGB code aanvragen bij Vektis. Vektis vraagt de desbetreffende fysiotherapeut om bewijs van de inschrijving bij het Keurmerk Fysiotherapie. Aan de fysiotherapeut wordt door Vektis gevraagd om de Keurmerk Fysiotherapie ‘Persoonscode’ (uitdraai van het register) en geboortedatum te verstrekken.

Dit betekent dat de contactpersoon vanuit de fysiotherapie praktijk in geval van een ‘net afgestudeerde fysiotherapeut’, deze persoon wel éérst moet hebben aangemeld bij het Keurmerk Fysiotherapie, via het Praktijk portfolio. Vervolgens kan de nieuwe fysiotherapeut met zijn/haar persoonscode en geboortedatum een AGB code bij Vektis aanvragen.
Vektis kan controleren of de desbetreffende fysiotherapeut bij het Keurmerk is ingeschreven en vervolgens kan een AGB code worden afgegeven.
Dezelfde procedure geldt voor fysiotherapeuten die een specialisatie willen laten bijschrijven: ook zij moeten ervoor zorgen dat hun specialisatie éérst bij het Keurmerk Fysiotherapie is aangemeld, omdat Vektis daar de controle op uitvoert. Het verzoek tot bijschrijving indienen kan uitsluitend per mail via info@keurmerkfysiotherapie.nl. U ontvangt van ons een bewijs van inschrijving, wat u kunt doorsturen naar Vektis.

Moet ik als gespecialiseerd fysiotherapeut meer doen dan ‘algemene fysiotherapeuten’?

Nee, je hoeft niet méér uren aan kwaliteit te besteden. Het Keurmerk gaat ervan uit dat jij als fysiotherapeut heel goed weet  – en/of samen met de eventuele praktijkeigenaar kunt bepalen – waarin jij je moet ontwikkelen om in jouw specialisme optimale kwaliteit van zorg te kunnen leveren.

Wanneer en hoe krijg ik als fysiotherapeut toegang tot mijn persoonlijke Keurmerk omgeving?

Zodra jouw praktijk zich als deelnemer bij het Keurmerk Fysiotherapie heeft geregistreerd, ontvangt de contactpersoon van jouw praktijk binnen enkele werkdagen toegang tot de ‘Praktijk Keurmerk’ omgeving van de fysiotherapie praktijk’. Deze 1e contactpersoon kan alle medewerkers vervolgens invoeren en zodra dat gebeurt is, alle gegevens compleet zijn én de factuur is voldaan, ontvang jij als fysiotherapeut van jouw collega – de zogenaamde 1e contactpersoon – jouw persoonlijke inlognaam en wachtwoord. Verstrekking van inloggegevens zal via de 1e contactpersoon van de fysiotherapie praktijk plaats vinden, omdat op het moment van inschrijving het e-mail adres van de individuele fysiotherapeut bij ons (nog) niet bekend is.

Wat is mijn ‘ Individuele Keurmerk Portfolio’?

Jouw Individuele Keurmerk Portfolio bouw je zelf op en je bepaalt de inhoud zelf. Er zijn twee verplichte onderdelen: jouw Persoonlijke Ontwikkel Plan, wat bestaat uit één A4 waarin je aangeeft hoe jij je verder zou willen ontwikkelen. Daarnaast dien je 3x per jaar Peer Review uit te voeren, zie document Peer review in je portfolio.

Daarnaast kun je in je vrije ruimte (gemiddeld 20 Kwaliteitsuren) alle documenten, verslagen, opleidingen, cursussen, verslagen en bewijzen van deelname aan wetenschappelijk onderzoek, de eventuele praktijkbezoeken, congressen etc. registreren. Daarmee toon je direct aan dat continu werkt aan kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen.

Opbouw KU (kwaliteitsuren)

De cursus die ik gevolgd heb staat niet op de website als geaccrediteerde scholing

Uitsluitend scholing met Keurmerk of NVAO accreditatie komt in aanmerking voor KU (kwaliteitsuren). Staat uw cursus er niet tussen adviseren wij om de opleider te benaderen om hen te verzoeken alsnog bij ons accreditatie aan te vragen. Op deze wijze krijgen scholingsaanbieders in kaart dat en hoeveel vraag er naar Keurmerk accreditatie is. Aangezien onze aanvraag procedure minder kostbaar en tijdrovend is dan zij veelal gewend zijn wordt er vaak overgegaan in accreditatie aanvraag. De aanvraagformulieren staan op onze website www.keurmerkfysiotherapie.nl/downloads maar zijn ook op te vragen viainfo@keurmerkfysiotherapie.nl

 

Hoe kunnen de KU (kwaliteitsuren) worden verdeeld

Over 5 kalenderjaren dienen er 100 KU te worden behaald. Dit komt neer op een gemiddelde van 20 KU per jaar. U heeft de mogelijkheid om dit te verspreiden maar u dient minimaal 5 KU per kalenderjaar te behalen

 

Hoe bereken ik het aantal KU (kwaliteitsuren) voor een NVAO geaccrediteerde masteropleiding

In tegenstelling tot andere opleidingen waarbij u na afloop uw KU opvoert, kunt u bij een masteropleiding per kalenderjaar dat u de opleiding volgt al KU opbouwen.
Hiervoor berekent u het aantal KU door het aantal EC te vermenigvuldigen met 28 en vervolgens te delen door het aantal studiejaren. Voorbeeld: een opleiding geeft 90 EC en duurt 3 jaar. 90×28=2520 / 2520:3=840  U kunt dan 840 KU opvoeren per kalenderjaar.

Toetsing

Vervalt mijn PLUS of HKZ audit in 2016 als ik lid ben van het Keurmerk? 

Wij zijn op dit moment in gesprek met zorgverzekeraars over toetsing vanuit het Keurmerk en auditering vanuit zorgverzekeraars en hoe wij dat op elkaar kunnen afstemmen. Wij bespreken onder andere of Keurmerk deelnemers vrijstelling voor onderdelen van PLUS, HKZ en PLUS Effectiviteitscan kunnen krijgen. Voorlopig geldt dat PLUS auditering óf het ondergaan van een effectiviteitstoets (‘PLUS nieuwe stijl’) nog door zal gaan in 2015; dat is de reden dat aangesloten PLUS of HKZ praktijken in 2015 geen toets vanuit het Keurmerk zullen hoeven te ondergaan.

Is er een toetredingsaudit? 

Bij instroom geldt vanaf 1 juni 2016 een praktijk intrede assessment, zie downloads

Wat is het verschil tussen formatieve en summatieve toetsing? 

Formatieve toetsing is een doorlopend proces van feedback als essentieel onderdeel van een continu leer en verbeter proces. Een formatieve toetsing vindt altijd plaats in een veilige omgeving, er zijn geen formele consequenties aan gebonden. Een summatieve toets kent wel vereisten Niet voldoen heeft gevolgen. Het is echter geen ‘audit’, waarbij er harde afrekening van ‘goed’ of ‘niet goed’ volgt na afronding.

Toetsing Keurmerk fysiotherapie 2011115

Wat is een afwijkende indicator?

Dit item moet nog nader worden ingevuld. Op dit moment staan maximaal onderstaande indicatoren op de lijst:

 • gemiddelde patiënttevredenheid lager dan een 8
 • minder dan 50% van outcome data wordt uitgedraaid
 • minder dan 90% van de verslagleggingitems wordt uitgedraaid
 • negatieve signalen uit de peer review groep of uit de visitatie van wantoestanden
 • behandelgemiddelde hoger dan 115 bij standaard populaties.

NB: deze indicatoren zullen in de loop der tijd worden doorontwikkeld samen met alle deelnemers die via de Denktank en diverse commissies input leveren aan het Keurmerk Fysiotherapie.

Wat als mijn praktijk niet voldoet?

Dan krijg je de kans te verbeteren. Er wordt aangegeven waar het aan schort, en na drie tot zes maanden vindt een vervolgtoets plaats. Voldoet de praktijk opnieuw niet, dan wordt de praktijk uit de registers van het Keurmerk verwijderd.

De kosten van de praktijk van deze geïndiceerde toets door een externe partij komen voor rekening van de praktijk.

Dataverzameling

Hoe werkt de dataverzameling? 

Met de dataverzameling sluit het Keurmerk aan op bestaande standaarden, waardoor in 2016 vanuit alle elektronische patiëntendossiers data verzameld kan worden. U geeft eenmalig akkoord op medewerking aan de dataverzameling en daarna volgt maandelijkse extractie van data uit het patiëntendossier.

Waarom is gekozen voor NIVEL? 

NIVEL heeft door haar eigen Zorgregistratie de infrastructuur al liggen. Deze is opgeschaald, om dataverzending t.b.v. het Keurmerk Fysiotherapie mogelijk te maken. Het NIVEL heeft voor het Keurmerk Fysiotherapie een eigen database ingericht, waar de data verzameld en geanalyseerd wordt.

Daarnaast is NIVEL onafhankelijk, heeft geen commerciële belangen en een gerenommeerd onderzoeksinstituut; daarbij de garantie van de inzet van ervaren wetenschappers in het ontwikkelen van uitkomstindicatoren.

Wat gebeurt er met de data? 

De data wordt geëxtraheerd uit het Elektronisch Patiënten dossier, gepseudonimiseerd via Zorg TTP en komt dan terecht in de Keurmerk Database. Daar vinden allerlei berekeningen plaats. Daarbij wordt de ontvangen data omgezet in voor de Keurmerk deelnemer relevante informatie.
Deze informatie wordt tenslotte getoond in het Praktijk of Indivuele dashboard van de Keurmerk praktijk resp. Keurmerk Fysiotherapeut.

Indien partijen t.b.v. het uitvoeren van onderzoek gebruik willen maken van de gepseudonimiseerde data, die niet herleidbaar is tot patiënt, therapeut, of praktijkniveau, kan daartoe een verzoek worden ingediend bij het Keurmerk Fysiotherapie. Onder strikte voorwaarden, waaronder de eis dat het onderzoek  van ‘toegevoegde waarde dient te zijn voor de fysiotherapie’, is het mogelijk dat dergelijke verzoeken gehonoreerd worden tegen verstrekkingskosten.

Hoe wordt de aansluiting met de praktijksoftware gerealiseerd?

Dit wordt geregeld via de software leveranciers en kan per leverancier verschillen.

Hoe krijg ik toegang tot het dashboard met feedback informatie uit de dataverzameling? 

De Keurmerk praktijk kan haar eigen praktijkgegevens inzien via het Praktijk Portfolio. De praktijk ziet hoe zij zelf scoort (benchmark ten opzicht van andere praktijken) én ook een niveau dieper kijken, hoe de daar werkzame Keurmerk fysiotherapeuten scoren.

De Keurmerk Fysiotherapeut heeft zijn/haar eigen dashboard met feedback informatie, te bereiken via het individuele portfolio.

Overige vragen

Hoe is het financiële toezicht van het Keurmerk Fysiotherapie geregeld?

De penningmeester van het bestuur controleert de financiële administratie. Het bestuur, dus ook de penningmeester, zijn verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht dient goedkeuring te geven op het jaarverslag. Het financiële jaarverslag wordt ook gepubliceerd op de website van Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

Als ik ook bij het CKR ben ingeschreven, kan ik dan de punten die ik daar behaald heb inzetten voor het Keurmerk?

Wanneer de scholingsaanbieder (ook) accreditatie heeft aangevraagd bij het Keurmerk Fysiotherapie en die is toegekend, dan kunnen de aan de desbetreffende opleiding toegekende kwaliteitsuren worden toegekend, door een bewijs van deelname of slagen van de desbetreffende opleiding in het Individuele portfolio te uploaden.

Is er nog geen accreditatie aangevraagd dan kan de scholingsaanbieder dit alsnog doen d.m.v. de aanvraagformulieren aan te vragen via: info@keurmerkfysiotherapie.nl of het formulier zelf te downloaden van onze downloadpagina.

Laatste Nieuws

Meest gestelde vragen over het portfolio

woensdag, 17 januari

Vele therapeuten hebben inmiddels de weg gevonden naar het nieuwe portfolio. Dat is fijn om te zien! De afgelopen twee weken zijn er veel vragen gesteld over het nieuwe portfolio. Hieronder geven wij antwoord op de meest gestelde vragen. Waarom is mijn portfolio leeg? De meeste vragen kregen wij over de lege portfolio’s. Naar aanleiding […]

» lees meer

Wijziging in facturatie voor 2018

maandag, 11 december

Een aantal punten zal per 1 januari 2018 anders zijn dan u gewend bent. Zo zal het registreren van praktijken en therapeuten maar ook de persoonlijke omgeving aanzienlijk overzichtelijker worden. Een andere grote verandering is de wijze waarop wij gaan factureren. Facturen voor therapeuten Zoals in onze introductiebrief te lezen was, ontvangen therapeuten binnen het […]

» lees meer

Peer review inhaal avond

vrijdag, 10 november

Speciaal voor Keurmerk deelnemers die voor 2017 nog een peer review avond moeten inhalen worden een aantal avonden georganiseerd om aan de voorwaarden (minimaal 3 x per jaar) te kunnen voldoen. Onze voorwaarden: U zit in een peer review groep maar bent door ziekte of andere reden afwezig geweest op één van de avonden waardoor […]

» lees meer

Portfolio’s gaan vanaf 1 januari 2018 over naar PE-online

Stichting Keurmerk Fysiotherapie gaat per 1 januari 2018 PE Online gebruiken voor de praktijk- en persoonlijke portfolio’s. Inleiding Stichting Keurmerk Fysiotherapie streeft ernaar administratieve handelingen te beperken tot dat wat noodzakelijk is. Niet meer dan dat. Dit geldt ook voor de aanmeldingen en de portfolio’s van praktijkeigenaren en therapeuten. Daarom zijn wij blij u te […]

» lees meer