De Praktijk Voor de Toekomst, update 2

 in Nieuws

In de vorige nieuwsbrief hebben we u informatie gegeven over het project De Praktijk Voor de Toekomst en de IZA.

Zoals aangegeven zal de zorg in de toekomst er anders uitgaan zien. De fysiotherapeut zal deel gaan uitmaken van lokale en regionale netwerken waarin verschillende professionals samenwerken en hun expertise inbrengen. Als fysiotherapeut zijn we bij uitstek in staat om een toonaangevende positie in te gaan nemen in de versterking van de eerste lijn. Wat zijn de maatschappelijke vraagstukken en problemen en hoe kunnen we daar een rol gaan innemen. De praktijk en de fysiotherapeut van de toekomst zal de slag naar individuele- en groeps-gezondheidsbevordering maken en daar een sterke en brede toegevoegde waarde aan gaan leveren.

We zijn in de voorbereiding van de praktijk voor de toekomst de basis aan het leggen om met elkaar deze nieuwe rollen en de slag naar passende zorg toekomstbestendig in te vullen. Het gaat uiteindelijk om een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van de burger(s), in samenhang en in afstemming met de expertisen van de verschillende spelers in wijk en regio.

Op dit moment zijn we bezig met de zgn brainstormsessies. Wat hebben we nodig om dit project zo goed mogelijk op te zetten zodat we kunnen starten met een pilotfase? Hoe kijken collega’s in het werkveld aan tegen deze ontwikkelingen en hoe denken onze externe partners zoals de zorgverzekeraar en de gemeente over de nieuwe ontwikkelingen vanuit het IZA.

Deze brainstormsessies vinden dan ook plaats met collega’s uit de praktijk, zorgverzekeraars, gemeente bestuurders, huisartsenorganisaties en scholingsaanbieders. Voor de zomer willen we deze fase afronden en zullen de contouren van de Praktijk voor de Toekomst staan.

Wat gebeurt er in 2023 nog meer?
Na de zomer zal het project handen en voeten krijgen op inhoud. Aan welke criteria moet de praktijk voor de Toekomst voldoen en hoe gaat een visitatie er dan uitzien.

Vervolgens worden er best practices geselecteerd en gaan we aan de gang met de eerste groep. Dit moet leiden tot een raamwerk voor praktijken. Streven is dat het project klaar is aan het eind van dit jaar.

En daarna?
Dat zullen we het project in 2024  gaan uitbouwen naar een programma wat geschikt gemaakt is voor alle SKF praktijken..

In de komende periode zullen we jullie op de hoogte houden van de voortgang binnen dit project.

Voor vragen kan je mailen naar info@keurmerkfysiotherapie.nl

Recente berichten