Het coachen van peer learning in de gezondheidszorg

 in Nieuws

Een Peer Learning (PL) Groep is een groep professionals die gezamenlijk werken aan professionalisering, kwaliteitsverbetering en innovatie. Centraal staat het leren van elkaar aan de hand van vraagstukken uit de praktijk of de wetenschap. In dit boek richten de auteurs zich primair op het coachen van PL-groepen die werken aan een goede en verantwoorde gezondheidszorg. Een kritische reflectie op de actuele zorgpraktijk en het samen zoeken naar alternatieve of nieuwe manieren van handelen vormen daarbij de rode draad. De auteurs van dit boek zijn ervaren PL-coaches in de zorg en trainers van PL-coaches. Ze hebben dit boek samengesteld op basis van de beschikbare literatuur over leren en professionaliseren, hun ervaring als trainers en hun observationeel onderzoek aan de hand van video-opnames van PL-sessies.

Het coachen van Peer Learning in de gezondheidszorg is bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg die ervaring hebben met, of interesse hebben in, het coachen van professionele leergroepen. In dit boek krijgt de (potentiële) coach handvatten om het proces van Peer Learning te faciliteren en om adequaat te handelen als het nodig is om het proces bij te sturen.

Marjo Maas is verbonden als hoofddocent aan de Academie Paramedische Studies van de HAN en als onderzoeker aan Radboudumc, afdeling IQ Healthcare. Anjo Markhorst is eigenaar van Alinea Consult, organisatiecoach en als onderzoeker verbonden aan Radboudumc, afdeling IQ Healthcare.

Je kunt het boek bestellen door hier te klikken

Recente berichten