Meedoen aan Kleinbedrijf Index Fysiotherapie onderzoek?

 in Nieuws

Vanaf 2023 doet de fysiotherapiebranche middels Stichting Keurmerk Fysiotherapie en Hogeschool Utrecht mee aan de Kleinbedrijf Index fysiotherapie. Dit initiatief wordt breed ondersteund door de werkgeversvereniging fysiotherapie en het innovatie platform fysiotherapie. De Kleinbedrijf index verzamelt, analyseert en rapporteert hoe het gaat met eerstelijns praktijken in de fysiotherapiesector (populatie 10.000) vanuit een zorgondernemer perspectief. Deze praktijken zijn voor meer dan 95% kleinbedrijven (<50 medewerkers).  

De Nederlandse gezondheidszorg ondergaat naar verwachting door het recent afgesloten Integraal Zorg Akkoord een grote transitie. Zowel vakinhoudelijk als bedrijfsmatig worden zorgondernemers gevraagd te innoveren. Echter, het ontbreekt aan inzicht of zorgondernemers deze transitie binnen de huidige gereguleerde gezondheidzorgmarkt kunnen waarmaken. Realistische beslissingen op basis van data zijn nodig. Op dit moment wordt door de beroepsgroep vooral data over patiënten, behandeleffecten en – kwaliteit verzameld, maar nauwelijks over bedrijfsmatige aspecten. Het CBS verzamelt data van bedrijven vanaf 5 medewerkers. Echter,  ongeveer 60% van de eerstelijns fysiotherapiepraktijken heeft minder dan 5 medewerkers in dienst. Het initiatief van Stichting Keurmerk Fysiotherapie en Hogeschool Utrecht geeft inzicht in hoe het er bedrijfsmatig met de eerstelijns fysiotherapiepraktijken in Nederland voor staat.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie nodigt je van harte uit deel te nemen aan de Kleinbedrijf Index. Het invullen duurt 6 a 7 minuten. De online vragenlijst die zich richt op praktijkeigenaren voldoet aan alle AVG-richtlijnen. Er worden geen namen, adressen, telefoonnummers, IP-adressen of e-mailadressen uitgevraagd of alleen met je toestemming.

Voor meer informatie kijk op de website van de Hogeschool Utrecht. 

Recente berichten