Professionalisering kantoor

 in Nieuws

Zoals velen van jullie zullen hebben gemerkt kijken we met nieuwe energie vooruit. Samen met onze leden en externe stakeholders zijn we aan de slag gegaan met innovatieve projecten, met flitsende ideeën rond (inter)professionele lokale en regionale samenwerking, ‘peer learning’, substitutie van zorg, aantonen van de meerwaarde van fysiotherapie, betere en leuke manieren om ons verder te ontwikkelen, en ook met projecten waarlangs het financieel mogelijk wordt om die rol te pakken.

Om dit goed op te pakken is een aanpassing van de organisatie van ons kantoor nodig. Vanaf 1 maart zijn een aantal nieuwe enthousiaste medewerkers aangenomen die op kantoor werkzaam zijn en veelvuldig in contact komen met onze leden. Door het opschalen van het kantoorpersoneel kunnen wij de service blijven bieden die mensen van ons gewend zijn in het beantwoorden van vragen. Maar dat maakt ook een intensievere aansturing en coördinatie nodig.

We hebben daarom besloten tot het instellen van een twee koppige directie, met de portefeuilles interne en externe aangelegenheden. Linda van de Belt is belast met de portefeuille interne zaken. Zij zal zich bezighouden met de coördinatie van de kantoorwerkzaamheden zoals de inrichting van het register, PE – online, en de peer coaching. Voor de portefeuille externe relaties is Nanette Egberts aangesteld. Zij zal verantwoordelijk zijn voor de relatie met externe stakeholders zoals zorgverzekeraars-VWS – andere beroepsgroepen.

Door deze nieuwe structuur zijn wij ervan overtuigd dat we op een professionele manier de toekomst tegemoet kunnen. Het enthousiasme om de verdere ontwikkeling van ons vak mogelijk te maken blijft onverminderd aanwezig.

Recente berichten