Regionalisering, verzekeraars, index. Snapt u het nog?

2020 wordt een jaar vol ontwikkelingen, deze avond bereidt u voor.

keurmerk-on-tour

Programma

17:30

Wij verwelkomen u met koffie, thee & sap. Voor brood en soep wordt ook gezorgd.

18:00

Start met inleiding door Keurmerk Fysiotherapie.

18:15

We nemen u op een vlotte interactieve manier mee in de ontwikkelingen binnen het Keurmerk. Aan de hand van interactieve blokken waarbij de peer review, het innovatiefonds, de resultaatindex en andere onderwerpen van korte inleiding per onderwerp telkens het gesprek gevoerd zal worden met de zaal. Aan dit gesprek zullen diverse gastsprekers deelnemen.

20:00

Pauze

20:20

De zorgzekeraar zal op interactieve wijze een blik op de toekomst werpen en u mee nemen in de ontwikkelingen van regionalisering, waarde gericht inkopen, eigen regie, etc.

21:00

We sluiten de avond af met een naborrel

Wat verandert er voor u voor de komende jaren?

Bij het Keurmerk is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het doorontwikkelen van de peer review systematiek maar ook aan nieuwe ontwikkelingen zoals de resultaatindex en ons onlangs gelanceerde innovatiefonds.

Modules peer review. Met de feedback van de coaches, organisatoren en fysiotherapeuten zijn we de afgelopen maanden aan de slag gegaan om vier modules te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden tijdens de peer review bijeenkomsten. Dit omdat groepen een nieuwe uitdaging zoeken na 5 jaar peer review:
– Groepen niet goed weten hoe de bijeenkomst met data in te vullen;
– Er vraagstukken in de praktijk zich voordoen door een veranderend zorglandschap waarop je wil anticiperen.

Resultaatindex. Samen met Equalis onderzoeken wij momenteel wat de mogelijkheden zijn voor een resultaatindex. Als start van dit onderzoek heeft Equalis meerdere fysiotherapiepraktijken geïnterviewd om een goed beeld te verkrijgen in de reeds beschikbare inzichten en ook in de gewenste inzichten. Tijdens de regioavonden willen we graag van u horen hoe u tegen de (voorlopige) voorstellen aankijkt, welke haken en ogen u ziet en welke kansen u ziet. Daarom presenteren wij tijdens deze bijeenkomsten de ideeën en het beoogde plan van aanpak om de resultaatindex verder te ontwikkelingen met als doel daarover in gesprek te gaan. Alle feedback gebruiken we om tot een definitief voorstel te komen.

Innovatiefonds. Het Keurmerk wil initiatieven, die de positie van de fysiotherapie in de lokale zorg verbeteren en stimuleren. In dit fonds ondersteunen wij goede ideeën door bijvoorbeeld beleidsondersteuning te geven of het leveren van een klein startkapitaal. Dit om tot een duurzame implementatie te komen van goede ideeën en innovaties.

Zorgverzekeraars. Een veel gehoorde vraag van praktijken is; ‘Waar moeten we nou op inzetten de komende jaren?’. De zorgzekeraar zal op interactieve wijze een blik op de toekomst werpen en u mee nemen in de ontwikkelingen van regionalisering, waarde gericht inkopen, eigen regie, etc.

Ridderkerk

12 november

Hotel v/d Valk
Krommeweg 1

Sint-Oedenrode

14 november

Kasteel Henkenshage
Laan van Henkenshage 3

Baarn

20 november

Conferentiecentrum Drakenburg
Dr. A. Schweitzerweg 1

Zwolle

21 november

Dominicanenklooster
Assendorperstraat 29