Zorgplannen 2023 beschikbaar in uw EPD

 in Nieuws

Dataverzameling speelt een centrale rol in ons kwaliteitsregister. Met behulp van data kunnen we :1) het gesprek aangaan met onze patiënt; 2) leren van elkaar; en 3) aan de buitenwereld laten zien wat de meerwaarde is van ons prachtige vak.
 
Een voorwaarde voor vergelijkbare data tussen patiënten en fysiotherapeuten is dat we hetzelfde meten. Daarom hebben we in 2021 een dataverzamelingsdocument opgesteld waarin u kunt u zien waarom, waarvoor en met name welke data we uitvragen om aan te leveren aan onze LDK. Dit jaar hebben wij deze weer iets vernieuwd, het document kunt u hier (zie “Dataverzameling 2023) vinden. Dit is een ‘levend’ document welke mede op basis van jullie input aangepast kan worden gedurende het jaar.

Van groot belang is de betrouwbaarheid van de data. U zult niet worden afgerekend op de uitkomsten van uw zorg. In het zeer onwaarschijnlijke geval dat geen van uw patiënten opknapt tijdens therapie zal dat geen enkele consequentie hebben voor uw deelname aan het Keurmerk, ook niet tijdens de visitatie. Daarin zal alleen besproken worden hoe u die resultaten kunt verbeteren, als helpende hand. Waar we wel heel erg scherp op zullen zijn is op een oneerlijke invoer. Het is de patiënt die de vragenlijsten moet invullen, dat mag niet door de therapeut worden gedaan, ook niet als goedbedoelde interpretatie van wat de patiënt waarschijnlijk wel zou vinden. Wij willen dit echt benadrukken, liever wat minder goede data dan onbetrouwbare data! We willen als Keurmerk alle ruimte bieden om te verbeteren, je mag mindere resultaten van zorg hebben, maar we zullen in de komende tijd wel echt scherp zijn op het willens en wetens onjuiste data invullen!
 
Om het u gemakkelijk te maken hebben softwareleveranciers voor u zorgplannen gemaakt met meetinstrumenten bij alle patiëntenpopulaties met musculoskeletale klachten, COPD en PAV.

 
Fysiomanager – Zoek in de centrale bibliotheek bij standaard behandelplan op MDS – COPD 2023, MDS – Rug – laag risicoprofiel (2023), MDS – Rug – midden/hoog risicoprofiel (2023), of Keurmerk MDS (aandoening: bijv. enkel/voet) kortdurend (2023) of langdurig (2023).
 
Intramed Voor gebruikers die de oude versie al hadden:

  • De nieuwe versie komt binnen via de updateserver in Intramed (wereldbolletje in de taakbalk van Intramed). 
  •  

Voor de nieuwe gebruikers die nog niet met de SKF zorgplannen werken:

  • Download hier de MDS richtlijn van onze website: https://www.intramed.nl/download/16681/?tmstv=1679560988
  • Je hoeft dit bestand niet te openen
  • Importeer het bestand in Intramed via [systeem],[verslagleggingsrichtlijnen],[Opties],[Richtlijn importeren]
  • Log daarna opnieuw in, in Intramed en download de meest recente versie via de updateserver (wereldbolletje in de taakbalk van Intramed). 


Fysioroadmap – Zoek in de stambestanden op COPD – MDS (versie 2023), lage rug MDS-profiel 1 (versie 2023), 2 (versie 2023) of 3 (versie 2023) of Keurmerk MDS (aandoening: bijv. enkel/voet) kortdurend (2023) of langdurig (2023)

Spot on Medics – Zoek op MDS COPD, MDS LAGE RUG PFROFIEL 1 of 2 en 3, Keurmerk MDS (aandoening: bijv. enkel/voet) kortdurend (2023) of langdurig (2023) (zie link voor een handleiding)

Recente berichten