Aangepaste quarantaineregels ‘overige nauwe contacten’ per 23 december 2021

 in Corona

Vanwege de snelle verspreiding van de omikron-variant gaan vanaf 23 december 2021 alle overige nauwe contacten van een positief getest persoon in quarantaine, ongeacht hun immuunstatus. Zij blijven thuis en ontvangen geen bezoek. Bij hoge uitzondering mogen zorgmedewerkers tijdens de quarantaineperiode wel werken, maar alleen onder de volgende voorwaarden:

  • De inzet van de betreffende zorgmedewerker is absoluut noodzakelijk om de continuïteit van de patiëntenzorg te garanderen.
  • De zorgmedewerker heeft géén klachten
  • De zorgmedewerker heeft de boostervaccinatie ontvangen of recent (in de afgelopen 3 maanden) een covid-19 infectie doorgemaakt of primaire vaccinatieserie voltooid.
  • De zorgmedewerker draagt tot en met de 10e dag na het laatste contact met de positief geteste persoon tijdens het werk steeds een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II en houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van patiënten en collega’s.
  • De zorgmedewerker laat zich zo snel mogelijk testen met PCR-test (dag 0) en nogmaals op dag 5, na het contact met de positief geteste persoon. In afwachting van de PCR-testuitslag op dag 0 mag de zorgmedewerker blijven werken als een op dag 0 afgenomen antigeensneltest (eventueel zelftest) negatief is. Bij klachten blijft de zorgmedewerker thuis en laat zich testen (zie verder I Testbeleid en isolatie van zorgmedewerkers met klachten).

Indien de uitslag van de PCR-test op dag 0 of dag 5 positief is, blijft de positief geteste zorgmedewerker zonder klachten thuis in isolatie in elk geval tot en met de 7e dag na de testafname. De zorgmedewerker mag dan niet naar buiten en geen bezoek ontvangen. Indien de zorgmedewerker tijdens de isolatieperiode alsnog klachten ontwikkelt wordt de isolatieduur zo nodig verlengd tot de medewerker 48 uur koortsvrij en tenminste 24 uur symptoomvrij is.

* Zorgmedewerkers die categorie 2-contact zijn van een positief getest persoon worden niet als contact geïncludeerd in het contactonderzoek als:

  • zij volledige persoonsbeschermende middelen (PBM; chirurgisch mondneusmasker ten minste type IIR, handschoenen, bril en schort) hebben gebruikt bij het contact met een iemand met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie tijdens diens besmettelijke periode Of 
  • preventief een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II en handschoenen hebben gedragen of adequate handhygiëne hebben toegepast bij het contact met een patiënt die achteraf in besmettelijke periode bleek te zijn.

NB: bij een bekend positieve patiënt of verdenking op COVID-19 dient altijd volledige PBM gebruikt te worden

Voor al uw vragen en de bijbehorende antwoorden heeft beroepsvereniging KNGF een informatiepagina over Corona opgezet, waar SKF zich ook achter schaart: https://www.kngf.nl/article/je-positie-en-functioneren/corona/vragen-en-antwoord-corona.

Recente berichten