Aangescherpte maatregelen – COVID 19

 in Corona, Nieuws

Beste collega, 

We hebben allemaal het bericht gehoord van onze minister-president Rutte dat de maatregelen aangescherpt moeten worden om het coronavirus weer onder controle te krijgen. Vanmorgen hebben we overleg gehad met VWS wat de impact van deze maatregelen zijn voor de paramedische zorgverleners, zoals de fysiotherapeuten.
 
Het dringende advies om (niet-medische) mondkapjes te gebruiken in openbare ruimtes laat de vrijheid voor praktijken om dit wel of niet over te nemen. Als u het advies overneemt, dan doen uw patiënten een mondkapje op alvorens ze het pand betreden en houden deze op in de openbare ruimte zoals de wachtkamer. In de behandelkamer, als de 1,5 meter gewaarborgd kan worden, is dit niet nodig.
 
Voor het gebruik van PBM door zorgverleners in de patiëntenzorg hebben we als beroepsgroepen meer ruimte gekregen om naar eigen inzicht invulling te geven, in tegenstelling tot de eerste golf. Wel adviseert VWS ons het advies van het OMT omtrent PBM gebruik volgende week af te wachten alvorens we de  leidraad aanpassen.

Wij adviseren u tot die tijd het gebruik van een chirurgisch mondmasker type llR en handschoenen bij patiënten die binnen de straal van 1,5 meter behandeld worden in de praktijk of bij de patiënt thuis. Ga zorgvuldig om met de beschikbare middelen en probeer zoveel mogelijk mondmaskers te bestellen bij uw reguliere leverancier.
 
Wat wij u nu geven is een voorlopig advies tot in de loop van volgende week het definitieve advies komt in de vorm van een aanpassing van de leidraad, die gezamenlijk met de andere paramedische beroepsgroepen wordt gemaakt. Uitgangspunt van VWS blijft dat de reguliere zorg zo veel mogelijk gecontinueerd zal worden in deze tweede opleving van COVID-19, dat kan alleen als we ons houden aan de afspraken die we met elkaar maken rondom triage van patiënten, hygiëne protocol en testen van medewerkers. Laten we ons houden aan deze afspraken.
 
Zorg goed voor uzelf en let een beetje op de ander!

Recente berichten