Altijd in beweging

 in Nieuws

We hebben een nieuwe slogan! Hiermee gaan we de komende maanden communiceren;  ‘Altijd in beweging’ 

Fysiotherapeuten richten zich op de beweging van patiënten, in de breedste zin van het woord. Maar wie zorgt er eigenlijk voor dat de fysiotherapeuten zélf in beweging blijven; zich blijven ontwikkelen, stappen vooruit zetten en zichzelf en anderen blijven versterken. Keurmerk Fysiotherapie is het kwaliteitsregister dat vanuit een stevige basis, de professionele ruimte biedt om te groeien.

Als deelnemer merkt u daar wat van. We werken aan de huisstijl, de website en de informatieverstrekking over de ‘Keurmerk identiteit’: dat waar we gezamenlijk voor staan. Wat volgt is de communicatie richting verwijzers, zodat u als Keurmerk deelnemer wordt herkend als koploper in werken aan kwaliteit. Hierover in een volgende nieuwsbrief meer informatie.

Recente berichten