De belangrijkste boodschap

 in Corona, Nieuws

Collega,

De verspreiding van het virus leidt tot onzekerheid. Gisteravond werden de algemene adviezen vanuit de overheid nog aangescherpt. In de veelheid van adviezen is het soms moeilijk door de bomen het bos nog te zien. Daarom stellen wij ons advies van vrijdag nog scherper. Ons advies wordt nu, klip en klaar zonder omwegen en voor de komende weken, als volgt:

De belangrijkste boodschap:

1. Alleen via digitale media (beeldbellen of telefonisch) behandelen, verder niet.

2. De enige uitzondering is wanneer u als therapeut echt overtuigd bent van de absolute noodzaak tot fysiek contact. U kunt dat als therapeut het beste inschatten, echter als u iemand fysiek in behandeling neemt informeer of overleg dan vooraf met de huisarts of specialist. Neem dan tevens de veiligheidsmaatregelen hieronder in acht.

3. Mensen met gediagnostiseerde COVID-19 of met symptomen van de ziekte niet fysiek in behandeling nemen. Neem contact op met de huisarts en maak gebruik van beeldbellen of telefoon.

De veiligheidsmaatregelen

Deze gelden alleen in het uitzonderlijke geval u kiest voor optie 2, de noodzaak tot fysiek behandelen.

  • Houd 1 ½ meter afstand op het moment dat dit enigszins mogelijk is. Beperk in andere gevallen de tijd tot een minimum.
  • Was voor en na de behandeling uw handen en laat de patiënt de handen wassen.
  • Geen handen geven.
  • Gebruik papieren handdoekjes

Vergoedingsregeling

De vergoedingsregeling voor video-consulten en telefoonconsulten worden verruimd. Wij zullen binnenkort gedetailleerde info geven over hoe u hiermee om kunt gaan. Denkt u ook eens aan het instrueren van familieleden of thuiszorg als vorm van (indirecte) zorg.

Tot slot

In deze tijden is het nodig om als fysiotherapeut de verantwoordelijkheid te nemen voor de optimale kwaliteit en de veiligheid van onze zorg. Laten we daar de regie in nemen. We houden u op de hoogte van de situatie.

Zorg ook goed voor uzelf en let een beetje op de ander!

Uw Keurmerkteam.

Recente berichten