Belangrijke bijeenkomst woensdag de 13e!

 in Geen categorie, Nieuws

Het KNGF houdt eind maart een extra ALV om een beslissing van de leden over de visie van het bestuur en het kwaliteitskader voor te leggen. Dit is niet zomaar een administratief ‘dingetje’, het gaat hier om welke kant de leden van het KNGF op willen gaan.

Het KNGF-bestuur kiest voor een beweging vooruit; voor data verzamelen om te kunnen laten zien wat ons vak waard is en voor ‘peer’ activiteiten, van elkaar leren als collega’s, om een stevige uitgangspositie te leggen voor ons vak, nu en in de toekomst. Kiezen de leden voor deze toekomstvisie? Of kiezen de leden vanaf de 13e voor een andere benadering: het afwijzen van dit soort activiteiten tot de vergoedingen omhooggaan?

Dat is geen keuze tussen doelen. Alle collega’s willen ons vak hooghouden, met een goede positie in de zorg en een fatsoenlijke beloning. De vraag is welke strategie het meest kans maakt om deze doelen te bereiken. De eerste strategie is de onze als SKF. Dit heeft zich ook al geloond. We zitten als SKF aan het stuur van de ontwikkelingen, we hebben inmiddels harde cijfers over wat fysiotherapie kan betekenen en onze praktijken hebben een hoger tarief. Wij gunnen deze koers aan iedere collega en de opbrengsten aan iedere patiënt en de zorg in het Nederland in het algemeen. Daarom is dit moment een belangrijk moment, het is een besluit over welke koers de vereniging KNGF als geheel gaat varen in de komende jaren. 

Een onderdeel van de visie is het kwaliteitskader. Dit kwaliteitskader is ondersteunend aan onze visie op de toekomst en beschrijft de richting waarin het kwaliteitsbeleid zich tot 2030 gaat ontwikkelen. Voor de deelnemers aan SKF bevat het geen nieuws, omdat wij alles wat in het Kwaliteitskader staat al doen, en zelfs meer dan dat. Draagvlak onder een gezamenlijke visie op de toekomst is echter van groot belang. Het kwaliteitskader is in november 2023 afgestemd. Het bestuur van het KNGF kiest er gelet op het grote belang van het kader en de gezamenlijke visie op de toekomst voor om het Kwaliteitskader opnieuw aan haar leden voor te leggen in een extra ALV op 27 maart.

Vooruitlopend op die ALV zal er op woensdag 13 maart een grote hybride bijeenkomst worden gehouden op een centrale plek in het land, waar alle ins en outs en alle voors en tegens aan de orde komen, zodat de leden van het KNGF goed geïnformeerd kunnen gaan stemmen vanaf dat moment, en op weg naar 27 maart. Wij vinden het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen kennisnemen van wat er op deze bijeenkomst wordt besproken en roepen jullie daarom op om deze bijeenkomst bij te wonen!!

Je kunt de vergadering bezoeken (locatie: Prodentfabriek Amersfoort) of digitaal meedoen. Omdat het een interessante bijeenkomst belooft te worden adviseren wij zo veel mogelijk echt naar de bijeenkomst te gaan, er zal goed voor jullie worden gezorgd! Het inhoudelijk programma vindt plaats vanaf 19.30 uur. Aansluitend is er natuurlijk gelegenheid om nog even na te praten. Een persoonlijke link voor de aanmelding kun je opvragen via congressecretariaat@kngf.nl Via dit emailadres krijg je een persoonsgebonden link. In die mail staat ook hoe je je daarmee kunt aanmelden voor de bijeenkomst.

Hopelijk tot ziens de 13e. Wij zijn er ook!

Recente berichten