Beleidswijziging t.a.v. GLI

 in Nieuws

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) die aan fysiotherapeuten als (na)scholing wordt aangeboden kan volgens bepaalde criteria door een beleidswijziging ook in de kwaliteitsregisters van KRF NL en SKF worden geaccrediteerd.

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)  
Het is bekend dat sinds 1 januari 2019 de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) onderdeel is van de basisverzekering. De afspraak die destijds is gemaakt, is dat fysiotherapeuten die de GLI willen aanbieden aantoonbaar dienen te beschikken over de competenties van de HBO-leefstijlcoach (BLCN Beroepsprofiel versie 2016). Om dit te realiseren dienen 4 ontbrekende competenties in het beroepscompetentieprofiel van de algemeen fysiotherapeut te worden bijgeschoold. Deze 4 competenties zijn:

§             Ontwerpen van leefstijlinterventies anders dan een beweeginterventie;
§             Individueel voedingspatroon en voedingsadvisering;
§             Individueel slaappatroon en advisering;
§             Toepassen ontspanning in relatie tot leefstijl.

Gezamenlijke cie   
KNGF en SKF hebben in 2019 gezamenlijk een onafhankelijke commissie ingesteld, de erkenningscommissie leefstijlcoaching, die opleidingen erkent als zij fysiotherapeuten bijschoolt op deze 4 competenties. Eén van de belangrijke uitgangspunten voor het werken met een gezamenlijke erkenningscommissie was uniformiteit in het erkennen van opleidingen tussen KNGF en SKF. Fysiotherapeuten met een diploma van een erkende GLI-opleiding kunnen zich aanmelden bij SKF en KNGF voor de registratie leefstijlcoaching.

Wel beroeps gerelateerd  
De initiële afspraak tussen SKF en KNGF was dat erkende GLI-opleidingen niet geaccrediteerd zouden worden binnen de kwaliteitsregisters van SKF en KNGF. Dit besluit is genomen aangezien de GLI als zodanig buiten het domein van de fysiotherapeut valt. Al snel bleek dit standpunt niet houdbaar, de GLI als geheel is misschien geen onderdeel van het domein, maar de benodigde kennis en vaardigheden van een fysiotherapeut-leefstijlcoach (zoals: kennis en vaardigheden t.a.v. het toepassen van ontspanning in relatie tot leefstijl zoals timemanagement en stressmanagement) kunnen wel degelijk als beroepsgerelateerd worden beschouwd en hebben daarmee raakvlak met het domein van de fysiotherapeut.

Zichtbaar in nascholingsagenda 
Alle SKF GLI therapeuten zijn inmiddels  op de hoogte gesteld en tevens zijn de scholingaanbieders bezig om deze opleidingen in PE-Online te zetten. Deze scholingen zijn straks in uw nascholingsagenda zichtbaar. 

Recente berichten