Continuïteitsbijdrage-regeling

 in Corona, Nieuws

Graag informeren wij u namens de zorgverzekeraars over een update rond de continuïteitsbijdrage-regeling.

De continuïteitsbijdrage die tot nu toe door praktijken is ontvangen, is een voorlopige bijdrage. Bij de vaststelling van die voorlopige continuïteitsbijdrage is gekeken naar de te verwachten productie (de normomzet) en de werkelijke productie in de betreffende maanden. Op basis daarvan is bepaald hoe hoog de continuïteitsbijdrage zou moeten zijn.

In een tussentijdse afrekening wordt met actuele informatie gekeken of deze voorlopige continuïteitsbijdrage nog steeds klopt, of dat deze in feite te hoog of te laag was. Wanneer het verschil tussen de voorlopige en de tussentijds opnieuw berekende continuïteitsbijdrage daartoe aanleiding geeft, kan een zorgverzekeraar overgaan tot een tussentijdse afrekening. Dit om te voorkomen dat er bij de eindafrekening in 2021 te grote correcties moeten plaatsvinden.

Meer informatie 
Ga naar de website van ZN voor meer informatie, waar een geactualiseerde Q&A over dit onderwerp te vinden is. U wordt verzocht om met specifieke vragen over een tussentijdse afrekening contact te zoeken met de betrokken zorgverzekeraar.

Recente berichten