Continuïteitsbijdrage – UBO registratie nodig

 in Geen categorie

ZN heeft nadere informatie gegeven over continuïteitsbijdrage, die kunt u vinden op de website van ZN

Fysiotherapiepraktijken kunnen vanaf 15 mei de aanvraag doen bij Vektis. Dat kan via de

uitvraagmodule in het Zorginkoop-portaal van VECOZO, op de AGB-code van de praktijk.

UBO registratie praktijk noodzakelijk vóór aanvraag CB

Eén van de voorwaarden voor het aanvragen van de continuïteitsbijdrage is een UBO registratie. U heeft eind april een bericht van Vektis gekregen, als u deze aanvraag nog niet gedaan heeft. We hebben begrepen dat een fors aantal praktijken een dergelijke registratie nog moet doen. Om de aanvragen voor de continuïteitsbijdrage zo soepel mogelijk te laten verlopen, kunt u het beste de UBO registratie zo snel mogelijk doen bij Vektis

U kunt zich registreren middels het aanmeldformulier op Vektis.nl/ubo

Recente berichten