Continuïteitsbijdrage

 in Corona, Nieuws

Vanochtend heeft ons bestuur samen met KNGF Zorgverzekeraars Nederland gesproken over de voorlopige afrekening van de continuïteitsbijdrage. In de eerste week van januari 2021 zal ZN een aantal zaken oppakken, maar vanwege de soms korte terugbetalingstermijnen en de samenloop met de feestdagen zetten ze er vaart achter.

Tussentijdse afrekening 
Een aantal praktijken hebben inmiddels de tussentijdse afrekening ontvangen. Het kan zijn dat bedragen hierop niet overeenkomen met de inschattingen die door u of uw accountant zijn gemaakt. Bij kleine verschillen vragen zorgverzekeraars om te wachten tot de eindafrekening, deze worden alsnog verrekend. Neem bij grote verschillen contact op met de zorgverzekeraar in kwestie.
Wanneer de terugvordering met de daaraan gekoppelde betalingstermijn niet haalbaar is en daardoor de continuïteit van de praktijk in gevaar komt, neem in dat geval ook per direct contact op met de betreffende zorgverzekeraar om een voor u een haalbare afspraak te maken.

Zilveren Kruis 

  • De informatie van Zilveren Kruis rondom de continuïteitsbijdrage kunt u op hun eigen website vinden. Klik hier voor de link.
  • Als u vragen heeft over uw afrekening, kunt u Zilveren Kruis mailen naar continuiteitsbijdrage@zilverenkruis.nl. Ook tijdens de kerstvakantie is Zilveren Kruis bereikbaar voor uw vragen. Stel ze wel per e-mail, want telefonisch kunnen de (inkoop)medewerkers uw vragen niet beantwoorden.
  • Het is mogelijk om een betalingsregeling te treffen via het online formulier ‘Continuïteitsbijdrage terugbetalen‘. Volgens ZN is hier vaker gebruik van gemaakt en gaat ZK daar doorgaans mee akkoord.
  • Door een technisch issue is de voorlopige afrekening net voor de feestdagen mogelijk bij u binnengekomen. Het was de bedoeling dat u deze eerder zou ontvangen, maar dat is niet bij iedereen gelukt. 

Andere zorgverzekeraars 
Het is ons opgevallen dat er nog niet veel vragen zijn binnengekomen over de andere zorgverzekeraars. We zijn er van op de hoogte dat Menzis en VGZ bezig zijn om de tussentijdse afrekeningen op te stellen. CZ pakt de bijdrage in januari 2021 op en u ontvangt hier (indien van toepassing) nog een bericht over. De status van de overige zorgverzekeraars zijn bij ons niet bekend.

Openbare tool 
De openbare tool van accountantskantoor Accountanders kunt u gebruiken om u te helpen met het maken van een inschatting van de hoogte van de CB en het eventueel terug te betalen bedrag. De huidige versie is donderdag (17-12-2020) geüpdatet, zodat ook de ontvangen tussentijdse afrekeningen kunnen worden ingevoerd

Recente berichten