Contributie

 in Nieuws

Voor 2021 voeren we geen contributieverhoging door. Wel hebben we een aanpassing moeten doorvoeren om de contributie voor iedereen gelijk te realiseren. Dit betekent dat vanaf nu bij elke therapeut (bij herregistratie) als algemeen fysiotherapeut in ons register staat (€ 250,00 per registratiejaar) met eventueel specialisme(s) (€ 50,00 per deelregister, per registratiejaar).

Klik hier om onze prijslijst te bekijken. 

Let op!
Denkt u eraan dat uw facturen betaald moeten worden naar het rekeningnummer welke op de factuur vermeld staat. 

Recente berichten