Corona Update (7: declaratie behandeling op afstand)

 in Corona, Nieuws

Collega, 

Het zijn bizarre tijden. In de persconferentie van gisteravond werd duidelijk dat de maatregelen rond Corona nog minimaal tot dinsdag 28 april van kracht zullen zijn. Ook de adviezen voor de fysiotherapie blijven dus onveranderd, wat o.a. betekent dat er meer gebruik wordt gemaakt van video en telefonische consulten. 

Rond de declaratie van deze consulten deden verschillende verhalen de ronde. Wij geven in het vervolg van dit bericht een overzicht van de stand van zaken rond declaraties van deze verrichtingen. Het is helaas nog niet duidelijk hoe er wordt omgegaan met verbijzonderde fysiotherapie. Zorgverzekeraars zullen eind van deze week een uitspraak doen of ze deze zorg inkopen en onder welke voorwaarden. Zodra iets daarover bekend is zullen wij u informeren middels deze nieuwsbrief. 

Wij wensen u sterkte in deze periode, pas goed op uzelf en laten we een beetje op elkaar letten! 

Digitale zorg – videoconsult
Een behandeling via een videoconsult kan gedeclareerd worden onder de prestatie ‘individuele reguliere zitting’, code 1000. Voor de intake middels videoconsult kan de intake zitting gebruikt worden (1864 of 1870) Ook is alleen screening middels de telefoon mogelijk (1850).

 
Prestaties voor videoconsult

Screening1850
Screening en intake na DTF1864
Intake na verwijzing1870
Videoconsult1000

Telefonische zitting – 1920, miv 1 maart 2020 Het telefonisch consult is bedoeld als kort afstemmoment met uw patiënt waarin tips en adviezen gedeeld kunnen worden. Het telefonisch consult kan een reguliere zitting niet vervangen, zoals het videoconsult dit wel doet. 

ZorgverzekeraarOvereenkomstTarief
CZA€15,60
 B€15,25
 C€13,50
De Friesland 1920 = 1000 Reguliere zitting
DSW €31,50
ENOAlleVolgens contractering ENO
ONVZ €15,83
VGZAlle€12,50
VRZKZ€14,02
 KZ1€15,14
 KZ2€15,73
 KZ3 Buiten€16,75
 KZ3 Binnen€16,93
ZKPlus€33,12 = 1000
 Basis€30,62 = 1000
   

De telefonische zitting kost een behandeling (tik) in de AV van de patiënt. Zoals uit de tabel blijkt gaan DSW en ZilverenKruis anders om met de vergoeding dan de andere zorgverzekeraars.

Wij adviseren om het videoconsult in te zetten ter vervanging van een behandeling.

Recente berichten