De inrichting afhandeling gesuperviseerde looptraining bij perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is gewijzigd per 1 september 2019

 in Nieuws

De aanspraak op fysiotherapie in de vorm van gesuperviseerde looptraining (GLT) bij patiënten met PAV bedraagt 37 behandelingen. Tot 1-9-2019 werd in het systeem van Zilveren Kruis niet bijgehouden of dit eenmalig 37 keer in 12 maanden gedeclareerd werd of voor dezelfde patiënt meerdere malen 37 keer in meerdere jaren. Per 1-9-2019 wordt er getoetst bij declaraties of het de aanspraak betreft op de ‘eerste’ 37 behandelingen.

Er wordt door Zilveren Kruis niet teruggevorderd op al uitbetaalde declaraties
Op al uitbetaalde declaraties van voorgaande jaren vorderen wij niet terug.
Het betreft hier geen controle en er wordt niet teruggevorderd bij zorgaanbieders die wel meerdere jaren GLT voor dezelfde patiënt hebben gedeclareerd! Het is enkel een update van het systeem voor declaratieverwerking.

Meer dan 37 behandelingen binnen 12 maanden komen ten laste van de patiënt.
Zoals bekend kunnen extra behandelingen binnen 12 maanden uit de aanvullende verzekering vergoed worden of door de patiënt zelf worden betaald.

Soms is er een 2e traject nodig
Wanneer er sprake is van terugval (na 12 maanden) en er is een nieuwe verwijzing van een arts, dan kan er, opnieuw eenmalig, aanspraak gemaakt worden op 37 behandelingen uit de BV.

Is er sprake van een verwijzing voor een 2e traject?
Vult u dan een het formulier “Verzoek openen behandeltraject etalagebenen”. U vindt dit formulier op onze website voor zorgaanbieders zk.nl/zorgaanbieders
klik hier voor het formulier

Recente berichten