Ik heb een overzicht nodig van de door ons geregistreerde metingen, voor de visitatie. Kunt u die aanleveren?

 in

Ja, dat kunnen wij. Dit rapport bevat ook de basis waarmee tijdens de visitatie het gesprek wordt gevoerd omtrent de dataverzameling. Het gaat hier om hoe vaak u iets registreert, dit rapport bevat geen uitkomsten van de behandeling. 

Recente berichten