Mijn praktijk heeft meerdere locaties, betaal ik dan 1x praktijkcontributie?

 in

Ja, wanneer een praktijk onder 1 naam actief is en vanuit 1 AGB-code declareert, betaalt u 1x contributie voor de praktijk als geheel. Na uw aanmelding is het mogelijk om de verschillende locaties op te voeren in uw praktijkportfolio.

Indien er sprake is van een keten van praktijken die onder verschillende namen en AGB-codes declareren, dan dient voor iedere praktijk (dus per AGB-code) een aparte aanmelding te worden gedaan. Dan zal er per praktijk contributie in rekening gebracht worden.

Recente berichten