Wat gebeurt er met de data?

 in

De data wordt geëxtraheerd uit het Elektronische Patiëntendossier, gepseudonimiseerd via ZorgTTP en komt dan terecht in de Keurmerk database. Daar vinden allerlei berekeningen plaats. Daarbij wordt de ontvangen data omgezet in voor de Keurmerk deelnemer relevante informatie. Deze informatie wordt tenslotte getoond in het praktijk of individuele dashboard van de Keurmerk praktijk resp. Keurmerk fysiotherapeut.

Indien partijen t.b.v. het uitvoeren van onderzoek gebruik willen maken van de gepseudonimiseerde data, die niet herleidbaar is tot patiënt, therapeut, of praktijkniveau, kan daartoe een verzoek worden ingediend bij het Keurmerk Fysiotherapie. Onder strikte voorwaarden, waaronder de eis dat het onderzoek van ‘toegevoegde waarde dient te zijn voor de fysiotherapie’, is het mogelijk dat dergelijke verzoeken gehonoreerd worden tegen verstrekkingskosten.

Recente berichten