Ik krijg een visitatie?

 in

Voorafgaand aan de visitatie krijgt u bericht van HCA. In dit bericht wordt precies aangegeven hoe u hiermee om kunt gaan. De essentie is tweeërlei;

  • Voorafgaand aan de visitatie vraagt u een rapportage op bij rapport@keurmerkfysiotherapie.nl onder vermelding van uw praktijk AGB code. Dit rapport bevat alle relevante meetgegevens en is opgebouwd conform het document dataverzameling dat op de website is terug te vinden. U dient zelf dit rapport voorafgaan de visitatie naar HCA te sturen. Dat is omdat u de eigenaar bent van uw eigen meetgegevens en wij als Keurmerk deze data niet aan derden doorgeven.
  • De visitatie zelf is geen afrekenend moment. Het betreft hier een ‘formatieve’ toetsing, een gesprek met peers onder professionele begeleiding. Onderwerp van gesprek is hoe het nu gaat en hoe het beter zou kunnen. U kunt dus in alle veiligheid al uw zwakke punten en vragen om tips op tafel leggen. Onvoldoendes worden niet gegeven op grond van één visitatie, dat is pas het geval als een praktijk niet goed presteert en over de loop van de tijd ook niet wil of kan verbeteren. Zie voor de uitwerking hiervan vooral ook het document dataverzameling op onze website, klik daarvoor hier, of zoek via het menu praktijk — data
Recente berichten