Het Keurmerk en FysioTopics gaan samenwerken

 in Nieuws

Het Keurmerk gaat een samenwerking aan met de vereniging FysioTopics. De afgelopen jaren zijn we veel met elkaar in gesprek geweest. Ook zijn we gezamenlijk opgetrokken in de lobby voor de vergoedingsregeling inzake Corona, begin van het jaar. Dit doen we vanuit een gezamenlijke visie op kwaliteit. Beide organisaties hebben een ambitie om het kwaliteitsdenken binnen de fysiotherapie te stimuleren. Vanuit deze achtergrond hebben we besloten om met elkaar te gaan werken aan één gezamenlijk kwaliteitsfundament voor de fysiotherapie. Hierbij spreken we de ambitie uit om in het belang van de fysiotherapie de handen ineen te slaan en te komen tot een krachtige samenwerking.

Werken aan kwaliteit

De afgelopen jaren hebben we geconstateerd dat FysioTopics en het Keurmerk Fysiotherapie dezelfde doelen nastreven rondom het stimuleren van kwaliteitsdenken. Dit maakt ons tot logische partners op het vlak van kwaliteitsverbetering binnen de fysiotherapie. Samenwerken zorgt ervoor dat we verder komen. De samenwerking van FysioTopics en het Keurmerk Fysiotherapie heeft een aantal relevante doelstellingen. Deze doelstellingen worden in de activiteiten en ontwikkeling van de samenwerking nagestreefd en zijn als volgt verwoord:

  • We creëren een landelijke samenwerking voor fysiotherapeutische kwaliteit en kwaliteitsdenken.
  • We maken een solide fundament als basis voor aantoonbaar kwaliteit gedreven fysiotherapiepraktijken en fysiotherapeuten.
  • We behartigen de belangen van de aangesloten praktijken op het gebied van kwaliteit in de breedste zin van het woord.
  • We zetten ons in voor erkenning en waardering voor praktijken, die voldoen aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitsnormen. 
  • We stimuleren, initiëren en verrichten wetenschappelijk onderzoek om de fysiotherapeutische kwaliteit te blijven ontwikkelen en bieden de opbrengsten hiervan aan het veld aan door middel van het (laten) organiseren van educatieve activiteiten.

Voordelen voor de praktijk

Samen optrekken heeft veel voordelen. We kunnen met elkaar beter en sterker ons verhaal over kwaliteit laten horen en de belangenbehartiging voor praktijken organiseren. Ook op administratief vlak zijn er voordelen. Veel van de activiteiten die we organiseren liggen in elkaars verlengde of kennen een overlap op inhoud en proces. Voor aangesloten praktijken gaan we ons hard maken voor het verminderen en verwijderen van allerlei administratieve lasten, die niet bijdragen aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt. Zo besparen we tijd en kosten om zorg te verlenen in plaats van te administreren.

Vervolgstappen

FysioTopics en het Keurmerk Fysiotherapie hebben de intentie getekend voor deze samenwerking. We hebben met elkaar een aantal stappen afgesproken, die we de komende maanden gaan invullen. We gaan zoveel mogelijk zaken gezamenlijk oppakken en ontwikkelen. De komende periode gebruiken we om de samenwerking te ontwikkelen en in te vullen. Dit doen we zorgvuldig en nemen we tijd voor. Juist ook omdat we dit gaan doen in afstemming met deelnemers, leden, werknemers en Raad van Toezicht. We houden u de komende tijd uiteraard op de hoogte van dit traject.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze samenwerking of heeft u andere vragen/ideeën die hiermee samenhangen? Mail dan naar info@keurmerkfysiotherapie.nl. Bellen kan uiteraard ook via 038 – 303 16 00 (op maandag t/m donderdag in de ochtend van 9:00 tot 11:30 en in de middag van 12:00 tot 15:30 uur) 

Recente berichten