Intensivering aanlevering data. Hoe gaan we verder in de 1,5 meter economie?

 in Corona, Nieuws

Beste deelnemer,

COVID-19 beheerst het nieuws en het dagelijks leven. Wij hebben allemaal  onze werkwijze en processen moeten aanpassen. Sommige handelingen vergen meer tijd en soms wordt ook gezegd dat we dit vooral voortaan zo zouden moeten blijven doen. De toekomst is onzeker. Hoe gaat de zorg veranderen? En welke zorg wordt er uitgesteld? Dit en vele andere vragen, die u zichzelf vast ook stelt, wil wij samen met het Nivel nader onderzoeken. Daarbij willen wij hoogfrequent resultaten gaan tonen, te denken aan wekelijks.

Het Nivel is samen met ons een breed programma gestart naar aanleiding van de COVID-19 pandemie. Daarvoor maken we gebruik van de data die wij als Keurmerk met zijn allen verzamelen. Met deze data verrichten wij wetenschappelijk onderzoek en dat zouden wij niet kunnen zonder uw betrokkenheid.

Het Nivel verzamelt al wekelijks data bij de aangesloten huisartspraktijken en sinds kort ook bij de huisartsenposten. Jaap van Dissel (directeur Centrum Infectieziektebestrijding) verwees daarnaar in de persconferentie van 21-04 jl.  Nivel huisartsen peilstations systeem. Het Nivel wil deze wekelijkse surveillance nu ook graag ontvangen van ander zorgprofessionals, zoals Oefentherapeuten en Fysiotherapeuten, zodat we de effecten van het coronavirus ook op de zorg buiten de huisartsen om kunnen monitoren.

U levert nu al maandelijks data aan en wij begrijpen dat het wekelijks aanleveren extra inspanningen van u vraagt. Toch hopen wij dat wij mogen rekenen op uw hulp om een mooie dataset aan te vullen met wekelijkse data vanuit uw praktijk. Dat betekent concreet dat wij u willen vragen om elke maandag gegevens te exporteren en via de PVM naar ons te uploaden. Op basis van deze hoge frequentie kunnen we eventuele effecten van het coronavirus op de door ons gegeven zorg snel inzichtelijk maken voor u, onze collega’s en de beleidsmakers in Nederland. Daarmee laten we zien dat fysiotherapie bijdraagt aan de gezondheid in Nederland en zetten we ons beroep positief op de kaart!

Mocht u vragen hebben over bovenstaande informatie of de onderzoeken die we doen? Neem dan contact met ons op via ldk@nivel.nl.

Met vriendelijke groet,

Uw Keurmerk team, samen met het Nivel


Recente berichten