Interpretatie kostenonderzoek

 in Nieuws

Kostenonderzoek Paramedische zorg – Wat brengt het ons?

De uitkomsten van dit kostenonderzoek laten zien hoe complex de eerstelijns paramedische zorg georganiseerd is. De diversiteit in praktijkvoering maakt het onmogelijk om in dit onderzoek het volledige paramedische spectrum weer te geven. Dit vraagt om nader onderzoek en verkenning de komende periode om vervolgens met elkaar de juiste en benodigde stappen te kunnen nemen.

Het onderzoek geeft een uniek kijkje in de keuken van de paramedische zorgprofessional, waar we zeer zorgvuldig mee om moeten gaan in de interpretatie van de cijfers. Het laat zien dat de fysiotherapeuten ontzettend hard werken en een lange werkweek maken om tot een fatsoenlijk inkomen te komen. Dat lukt ze beter dan de andere paramedische zorgverleners.

Het rapport biedt naar ons idee een aantal mogelijkheden om de barrières in de wijze van werken en de bekostiging van fysiotherapie te verbeteren voor de Keurmerk praktijken en de daarin werkzame fysiotherapeuten. Wat het rapport niet vertelt, en waar wellicht praktijken op hopen, is wat het tarief voor fysiotherapie zou moeten zijn. Dit is afhankelijk van vele factoren en alleen in samenhang te interpreteren. Een stellige uitspraak hierover is nog niet goed onderbouwd te geven.

De komende periode zal er hard gewerkt worden om invulling te geven aan de knoppen waaraan gedraaid kan worden.

Recente berichten