KEURMERK; EEN STERK MERK

 in Nieuws

Grote toename Keurmerk praktijken
In 2014 startten wij de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. In die 5 jaar hebben we onze systemen goed ingericht en de stakeholders de meerwaarde in laten zien van het voortdurend werken aan kwaliteit. Het Keurmerk Fysiotherapie heeft daardoor inmiddels een sterke positie in het werkveld van de zorg gekregen.

Dat heeft ertoe geleid dat beleidsmakers niet meer om ons heen willen. Wij worden actief betrokken bij overleggen en activiteiten die uiteindelijk gaan leiden tot de juiste zorg op de juiste plek. De fysiotherapiepraktijk van de toekomst (een Keurmerk praktijk) verdient daarin een belangrijke positie. In 2020-2021 maken we een forse groei door. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Praktijken die zich aanmelden moeten een robuuste visitatie ondergaan, de Entreevisitatie 2.0. De voortgang verloopt naar alle tevredenheid. Die Entreevisitatie 2.0 vindt plaats omdat wij u als Keurmerk praktijk de zekerheid willen geven dat alle nieuwe praktijken die zich aansluiten op een gelijk niveau aan kwaliteit werken. U kunt er dus op vertrouwen dat onze nieuwe collega’s zich net zo hard inzetten om kwaliteit te leveren, net zoals u in de afgelopen jaren via Keurmerk Fysiotherapie heeft gedaan.

Uw Keurmerk Team 

Recente berichten