KNGF & SKF voorzien liquiditeitsproblemen fysiotherapiepraktijken

 in Corona, Nieuws

Uit verschillende ontwikkelingen maken wij en ook het KNGF op dat een toenemend aantal fysiotherapiepraktijken binnen afzienbare tijd in liquiditeitsproblemen komt. Uit cijfers van verschillende EPD-leveranciers blijkt dat de instroom van nieuwe patiënten bij fysiotherapiepraktijken in januari van dit jaar significant terugloopt. We hebben diverse SKF praktijken persoonlijk gesproken en gemiddeld is er 20% minder instroom dan in de maand januari van 2020.

Extra kosten

Veel praktijken maken sinds de tweede lockdown in het najaar veel gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, brillen, schorten) en andere coronamaatregelen (looproutes, desinfectiemateriaal, spatschermen) om veilige en verantwoorde zorg aan patiënten te kunnen verlenen. De bedragen lopen inmiddels fors op en worden nu door fysiotherapeuten vooruit betaald.

CB-regeling

Tenslotte zijn zorgverzekeraars sinds vorige maand begonnen met het terugvorderen van teveel ontvangen continuïteitsbijdrage.

Dalende instroom

Door deze ontwikkelingen voorzien het SKF & KNGF binnen enkele maanden toenemende liquiditeitsproblemen in de fysiotherapie, die mogelijk de continuïteit van zorg in gevaar brengen. De dalende instoom van patiënten komt mogelijk doordat patiënten niet naar de fysiotherapeut gaan uit angst voor besmettingsgevaar. En dat terwijl juist in deze tijden van Corona bewegen zeer belangrijk is, met name voor mensen voor wie bewegen niet vanzelfsprekend is.

Dringende oproep

Om eventuele liquiditeitsproblemen op korte termijn het hoofd te kunnen bieden, roepen wij gezamenlijk met het KNGF de zorgverzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland op om haast te maken met de uitvoering van de Corona-meerkostenregeling. Deze regeling voorziet in een bijdrage van meerkosten die door zorgverleners gemaakt zijn om gedurende de coronacrisis veilig en verantwoord zorg te kunnen verlenen aan hun patiënten.

Recente berichten