Lennard Hendriks over zijn ervaringen als nieuwe Keurmerk praktijk

 in Gastblog, Nieuws

In dit gastblog vertelt praktijkhouder Lennard Hendriks over zijn ervaring met het invoeren van het Keurmerk fysiotherapie en de verandering die het invoeren van het Keurmerk met zich mee heeft gebracht binnen zijn praktijk. Fysiotherapiepraktijk Therapeutisch Centrum Varsseveld heeft zich onlangs aangesloten bij Stichting Keurmerk fysiotherapie nadat de praktijk werd overgenomen.

Keurmerk zet aan om te werken aan kwaliteit

Hendriks begint met het aspect van toename van de behandel kwaliteit door invoering van het Keurmerk.

‘’Door deel te nemen aan het Keurmerk fysiotherapie ontstaat er binnen de praktijk, zowel bewust als onbewust, de urgentie om steeds meer bezig te zijn met kwaliteit.‘’

Bewustwording onder de medewerkers van kleine praktische handelingen die bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit komen inmiddels structureel terug in het dagelijks handelen op de praktijk, zo geeft Hendriks aan.

Een concreet voorbeeld van een dergelijke praktische handeling kan het invullen van een vragenlijst zijn waarmee de kwaliteit van de behandeling gemeten kan worden. Zo wordt over tijd de voortgang van de behandeling overzichtelijk in kaart gebracht, zowel voor de patiënt als voor de behandelaar.

De praktijk versus het landelijk gemiddelde

Hendriks vervolgt met het feit dat zij sinds het aansluiten bij het Keurmerk inzicht verkrijgen in resultaten op vele facetten (zoals de behandelindex) van de fysiotherapiepraktijk in Varsseveld en het landelijk gemiddelde via het Dashboard dat het Keurmerk beschikbaar stelt.

Met de data uit het Dashboard wordt er inzicht verkregen in de behandelindex van bijvoorbeeld een specifieke rugklacht tegenover het landelijk gemiddelde. Eventuele verschillen in data worden periodiek geanalyseerd door de behandelaars en zetten aan tot een verbeterslag welke uiteindelijk kan leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de behandeling.

Hendriks benadrukt dat inzicht in dergelijke data niet het gouden ei is, maar dat bepaalde (grote) verschillen in data wel kunnen leiden tot inzicht waarop gestuurd kan worden. In die zin wordt er met de door het Keurmerk beschikbaar gestelde data gebruik gemaakt van het principe ‘’meten is weten’’.

Consistentie in dossiervorming

Door de invoering van het Keurmerk is de urgentie onder de zorgverleners binnen de praktijk toegenomen om het dossier van een patiënt te laten voldoen aan een minimumaantal vereisten.

Door te voldoen aan het minimumaantal vereisten in de dossiers ontstaat er consistentie in dossiervorming en is de data meer compleet. Wanneer er bijvoorbeeld een zorgverlener ziek is en een collega het overneemt kan er direct een goed beeld gevormd worden van het verloop van de behandeling en hoe te vervolgen. 

Daarnaast zorgt dossiervorming voor sturing, zowel voor de behandelaar als de patiënt. Met behulp van (SMART geformuleerde) doelen wordt er naar een resultaat toegewerkt.

Slotwoord

Hendriks sluit af met de opmerking dat hij erg blij is met de aansluiting bij het Keurmerk en de ontwikkelingen en positieve geluiden binnen de praktijk sinds de inwerkingtreding.

Deze gastblog komt voort uit een samenwerking tussen Therapeutisch centrum Varsseveld – Keurmerk fysiotherapie.

Recente berichten