Lockdown

 in Corona, Nieuws

Beste collega, 

Vanaf dinsdag zijn we opnieuw, net als in maart in lockdown gegaan. Met één groot verschil: de Fysiotherapie blijft open. Een fijn besluit voor onze patiënten, alle fysiotherapeuten, praktijken en andere medewerkers. Per slot van rekening zijn wij een essentieel beroep in de zorgketen en levert het sluiten van praktijken flinke gezondheidsschade op, zowel op korte als op lange termijn. 

De actuele Covid-maatregelen zijn erop gericht om contact tussen mensen te beperken om de verspreiding van het virus in te dammen. De uitoefening van contactberoepen is verboden, met een aantal uitzonderingen. Fysiotherapie is uitgezonderd van het verbod op contactberoepen, maar niet van de algemene beperkingen t.a.v. samenkomst van personen. Wat dit voor ons concreet betekent is in samenspraak met PPN en KNGF geweest en op basis van de adviezen van VWS. 

Groepsbehandeling
De algemene maatregel strenge beperkingen wordt opgelegd op het aantal mensen dat zowel buiten (max. 2 personen) als binnen (max. 2 gasten) bij elkaar mag komen. Hierdoor zijn groepslessen en groepstrainingen, bestaande uit meer dan 2 bewegende patiënten zijn niet mogelijk. U en uw collega’s mogen dus niet meer dan 2 patiënten (ook wanneer alle personen een individuele training doen) in één ruimte trainen. 

Het is mogelijk om eventueel twee patiënten tegelijk te behandelen, mits de 1,5 meter maatregel en andere veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Ons advies is om terughoudend te zijn om een behandeling met twee patiënten aan te bieden. Maak de keuze in overleg met de betreffende patiënten en o.b.v. een professionele beoordeling van de gezondheidsrisico’s tijdens een duo-behandeling versus de gezondheidseffecten van opschorten van de behandeling. Bespreek de mogelijkheden voor een individuele behandeling. 

Beperk reisbewegingen patiënt 
In de komende 5 weken moet het aantal reisbewegingen van mensen beperkt worden. Maak de afweging of de zorg op dit moment mogelijk is, of dat het gelijkwaardig op afstand kan. We gaan hierbij uit van de professionele inschatting die u als Keurmerk-fysiotherapeut in alle individuele gevallen kan maken. 

Goede triage 
We willen u nogmaals wijzen op een goede triage en alle maatregelen die sinds de eerste lockdown voor ons gelden. Klik hier voor het meest recente triage stappenplan, die ervoor zorgt op een veilige en verantwoorde wijze zorg te kunnen verlenen.

Kinderopvang
Fysiotherapie is een cruciaal beroep en er kan aanspraak gemaakt worden op kinderopvang, zoals beschreven op de website van de Rijksoverheid. Hier leest u meer informatie over cruciale beroepen. Fysiotherapeuten behoren tot de ‘Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.

Zorg goed voor uzelf en let een beetje op de ander!

Uw Keurmerk Team 

Klik hier voor Triage stappenplan

Klik hier voor hygiëne protocol

Recente berichten