Marije De Leur verlaat bestuur per 1-1-2021

 in Nieuws
Marije de Leur bereikt eind 2020 het einde van haar tweede bestuurstermijn en zal dan aftreden als bestuurslid van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Marije was vrijwel vanaf de start betrokken bij het Keurmerk en zij heeft een grote en waardevolle bijdrage geleverd aan de positie die het Keurmerk inmiddels inneemt in de zorg. Het grootste deel van Marije’s taken wordt in september overgedragen.
 
Marije de Leur: “ik kijk met grote trots terug op de ontwikkeling van het Keurmerk en de impact en positie daarvan binnen de zorg. Prachtig om aan de wieg te mogen staan van zo’n mooi initiatief. De ambities die we eind 2014 hadden waren groot: het terugbrengen van de regie op de kwaliteit van zorg naar de beroepsgroep middels een systeem dat ook echt inhoudelijk waarde toevoegt. 
Het Keurmerk is van een “start-up” uitgegroeid tot een volwassen organisatie met een stevige plek aan de onderhandelingstafels. Inmiddels hebben bijna alle zorgverzekeraars het Keurmerk opgenomen in hun contractering en is het Keurmerk één van de tekenpartijen van de akkoorden die door de minister gesloten zijn.
Dit resultaat en de weg daarnaar toe was alleen maar mogelijk door de mooie groep van aangesloten praktijken. Deze praktijken hebben laten zien dat door transparant te zijn over je handelen, door het objectief meten van uitkomsten én deze vervolgens delen en vergelijken met collega’s en praktijken onderling een verbetering in de zorg kan realiseren. 
Al die open gespreken met collega’s hebben de afgelopen jaren richting gegeven aan het Keurmerk en gebracht naar de plek waar deze nu staat. Het vertrouwen dat ik als bestuurslid mocht ervaren, vind ik heel bijzonder, dank daarvoor. Ik was heel graag bij het Keurmerk betrokken en ga “dat” in de meest brede zin van het woord zeker missen. Tegelijkertijd kijk ik uit naar een nieuwe uitdaging voor mezelf, waarbij ongetwijfeld ‘verandering realiseren’ centraal zal staan.”
 
Henri Kiers, voorzitter van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie: Marije was een bestuurslid van het eerste uur. Naast de reguliere activiteiten die ieder bestuurslid ontplooit, was het vooral de inzet op een goede relatie met onze deelnemers en onze stakeholders wat haar kenmerkte. Zij heeft in korte tijd een groot netwerk weten op te bouwen binnen overheidsorganen en verzekeraars. Haar inzet en netwerk stelt ons in staat goed en snel geïnformeerd belangrijke keuzes te kunnen maken. Dat heeft mede geresulteerd in de uitstekende positie die wij als Keurmerk nu innemen in het zorgveld. Als bestuur en Raad van Toezicht danken we Marije voor haar nimmer aflatende inzet, de tropenjaren die zij heeft gedraaid voor het Keurmerk en voor wat zij heeft opgebouwd in de afgelopen jaren. Een passend afscheid zal natuurlijk nog worden georganiseerd.
Recente berichten