Meerkostenregeling coronacrisis bekend

 in Corona, Nieuws

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft afgelopen vrijdag meer informatie naar buiten gebracht over de meerkostenregeling in het kader van de coronacrisis. Bekijk de brief op de website van ZN.

In principe kunnen alle zorgaanbieders die in aanmerking kwamen voor de continuïteitsbijdrage (CB) ook de meerkostenbijdrage aanvragen. Of de CB daadwerkelijk is aangevraagd, maakt voor aanvraag van de meerkostenbijdrage niet uit.

Percentage voor fysiotherapie: 0,65%
De meerkostenbijdrage is een tegemoetkoming in de kosten die zorgaanbieders hebben gemaakt in het kader van de coronacrisis. De tegemoetkoming is berekend als percentage over de omzet van mei t/m december 2020. Voor fysiotherapie is het percentage vastgesteld op 0,65%. Voor de meerkostenbijdrage geldt een uitbetalingsdrempel van € 50 per verzekeringsconcern.

Niet tevreden
Het is goed dat er nu duidelijkheid is over de meerkostenregeling voor de fysiotherapiepraktijken. Over het percentage voor de fysiotherapie zijn wij en ook het KNGF niet tevreden.

Aanvragen meerkostenbijdrage
U kunt de meerkostenbijdrage vanaf 13 april tot en met 11 mei 2021 aanvragen via VECOZO. Meer hierover leest u in de brief van ZN. Op de website van ZN staan uitgebreide Q&A’s. Het is zinvol om de informatie goed door te nemen voordat u een aanvraag doet.

Uitbetaling meerkostenbijdrage
De uitbetaling van de meerkostenbijdrage vindt vanaf medio mei plaats. 

Tegemoetkoming
ZN benadrukt dat het gaat om een tegemoetkoming van de kosten. De volgende kosten zijn hierin meegenomen:

  • Tijdelijke aanpassingen om te voldoen aan de anderhalvemetermaatschappij (bijvoorbeeld bewegwijzering);
  • Extra inhuur van personeel (is alleen meegeteld indien aantoonbaar voor COVID-19 zorg of het garanderen van beschikbaarheid); 
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld mondkapjes, handschoenen, beschermbrillen en beschermschorten);
  • Extra kosten voor schoonmaak en afvalverwerking (disposables);
  • Extra kosten voor zorggerelateerd transport;
  • Het uitvoeren en/of uitbesteden van COVID-19-testen voor personeel die de GGD niet kon uitvoeren in de periode van maart tot en met mei 2020.

Standpunt KNGF & SKF
Het is goed dat er nu duidelijkheid is over de meerkostenregeling voor de fysiotherapiepraktijken. Over het percentage voor de fysiotherapie zijn we niet tevreden. Dat is niet in lijn met onze eigen inschattingen, die we ook aan ZN hebben doen toekomen. Het KNGF & SKF zijn daarna niet meer betrokken geweest bij de berekening en totstandkoming van het percentage. Wel is duidelijk dat andere beroepsgroepen een hoger percentage hebben, omdat daar de omzetten beduidend lager liggen. We zullen bij ZN navraag doen hoe de verschillen tussen beroepsgroepen te verklaren zijn. Omdat er sprake is van een generieke regeling zijn de mogelijkheden beperkt om maatwerk te leveren. Als u als praktijk echt in de problemen komt, is het raadzaam dit eerst met de preferente zorgverzekeraar te bespreken.

Recente berichten