Meerkostenregeling

 in Corona

Bijdrage extra kosten in coronatijd
Vandaag maakt ZN bekend op welke wijze invulling gegeven gaat worden aan de meerkostenregeling, een bijdrage voor de extra kosten die gemaakt worden in Coronatijd. Fysiotherapiepraktijken hebben extra kosten gemaakt om hun praktijk aan te passen, voor PBM en desinfectie, extra schoonmaak etc.

ZN heeft een generieke regeling getroffen die de praktijken tegemoetkomt in de gemaakte kosten op basis van een percentage van de jaaromzet 2020. Begin 2021 zullen de percentages bekend gemaakt worden en zal er een centrale aanvraagprocedure gestart worden, waarover u geïnformeerd wordt. 

Recente berichten